Data

28.04.2022 – 28.04.2022

Wykład Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Zastępcy Szefa Obrony Cywilnej Kraju nadbryg. dr. inż. Adama Koniecznego

Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB zaprasza na wykład Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Zastępcy Szefa Obrony Cywilnej Kraju nadbryg. dr. inż. Adama Koniecznego.

28 kwietnia 2022 r. o godz. 11:30 odbędzie się wykład otwarty nadbryg. dr. inż. Adama Koniecznego nt.: „Uwarunkowania metodologiczne, organizacyjne i prawne współczesnej ochrony ludności”.

Nadbryg. dr inż. Adam Konieczny został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego PSP oraz Zastępcę Szefa Obrony Cywilnej Kraju 26 lutego 2020 roku. Jako Zastępca Komendanta Głównego sprawuje kierownictwo nad Biurem Ochrony Ludności, Biurem Prawnym i Biurem Edukacji oraz sprawuje nadzór nad szkołami Państwowej Straży Pożarnej. Kieruje pracami licznych zespołów zadaniowych Komendanta Głównego PSP. Był bezpośrednio zaangażowany m.in. w przygotowanie pierwszej w historii ustawy regulującej funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych w Polsce, która weszła w życie z początkiem 2022 roku. Jest  także autorem i współautorem nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony ludności.

Pełnienie służby zawodowej na wielu poziomach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej znalazło swój wyraz w realizacji wielu przedsięwzięć służbowych, a także tych, które podejmował w czasie wolnym od obowiązków służbowych. W toku swojej kariery zawodowej zorganizował wiele ćwiczeń, szkoleń specjalistycznych i konferencji naukowych. Jest również autorem publikacji naukowych wydanych w kraju i zagranicą.

Wydarzenie odbędzie się w trybie on-line.

LINK DO WYDARZENIA

nadbryg. dr inż. Adam Konieczny

Zastępca Komendanta Głównego PSP
Zastępca Szefa Obrony Cywilnej Kraju

Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji