XI ogólnopolska konferencja naukowo – szkoleniowa pt. "Pandemia – zadania dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i edukacji"

Zapraszamy do udziału w kolejnej, XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej pt. "Pandemia – zadania dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i edukacji”.

Pandemia oraz związany z nią okres izolacji społecznej to sytuacja bardzo trudna, mająca cechy kryzysu zarówno rozwojowego, jak i egzystencjalnego oraz sytuacyjnego. Z badań naukowych wynika, że szczególnie dzieci i młodzież silnie odczuwają stres związany z epidemią COVID-19.

Sytuacja ta powoduje między innymi:

  • destabilizację życia rodzinnego,
  • zakłócenie relacji oraz izolację od rówieśników,
  • konieczność zmiany nawyków i utratę bezpiecznej rutyny,
  • lęk i niepewność, które wzmagają negatywne informacje dotyczące pandemii i jej skutków.

Nie bez znaczenia jest również stres związany z naturalnymi zmianami rozwojowymi, zarówno w sferze biologicznej, społecznej, jak i psychologicznej, w tym jakościowymi zmianami sposobu przeżywania i myślenia. W związku z powyższym stoi przed nami wyzwanie w zakresie efektywnego udzielania pomocy i wsparcia dzieciom, młodziezy, rodzicom i nauczycielom.

CELE i tematyka konferencji:

Podczas konferencji spróbujemy się zastanowić nad problemami, takimi jak:

  • przeciążenie polskich uczniów pracą nie związaną z ich potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i wychowawczymi,
  • zły stan psychiczny uczniów, ich rodzin oraz nauczycieli,
  • konieczność wsparcia tych, którzy mają wspierać i pomagać - poradni psychologiczno-pedagogicznych, psychologów, pedagogów i specjalistów pracujących w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Adresaci: Konferencję adresujemy do dyrektorów, nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów pracujących w poradniach psychologiczno–pedagogicznych, a także w przedszkolach, szkołach i placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych i innych.

Miejsce: konferencja odbędzie stacjonarnie się w dniach 11 i 12 października 2021 r. w Ustroniu w Hotelu Jaskółka, ul. Zdrojowa 10
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie konferencji oraz formie organizacji w zależności od aktualnych rozporządzeń związanych z pandemią.

Strona konferencji

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji