A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

XIX Europejski Kongres Kaizen

Już 18 kwietnia zapraszamy na XIX Europejski Kongres KAIZEN™, organizowany przez Akademię WSB oraz Kaizen Institute Poland.

Ideą przewodnią każdego Kongresu KAIZEN™ jest motto „Praktycy dla Praktyków”, dlatego też w programie znajdą się inspirujące prelekcje doświadczonych praktyków KAIZEN™/Lean, Debata Ekspertów, wymiana ciekawych doświadczeń i ogromna dawka kaizenowej wiedzy.

Konferencja odbędzie się w formule online. Atrakcyjną formę i najwyższy poziom realizacji wydarzenia umożliwi transmisja z profesjonalnego studio przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań.

AGENDA

Pomysłodawcami wydarzenia są:

  • dr inż. Mariusz Bryke - Dyrektor Zarządzający Kaizen Institute Poland,
  • prof. Marcin Lis - Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB.
     

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny REJESTRACJA

W ramach wydarzenia zostanie wydana monografia naukowa*. Zapraszamy Państwa do wyrażenia chęci opracowania artykułu naukowego. W tym celu należy się zarejestrować na wydarzenie.  
 
Prosimy o przygotowanie artykułów w języku polskim zgodnie z poniższymi wytycznymi i przysłanie na adres kaizen@wsb.edu.pl do 17.05.2025 r.
Po pozytywnej recenzji zostanie on opublikowany w monografii naukowej. 


Wymogi Edytorskie 


Przypisy i bibliografia 


Nadesłane teksty zostaną opublikowane, po uzyskaniu pozytywnej recenzji.  


*Rozdział w recenzowanej, wieloautorskiej monografii naukowej (Wydawnictwo AWSB indeksowane na liście wydawnictw publikacji naukowych MEiN - 20 pkt) 

 

Podczas wydarzenia odbędzie się konkurs podczas którego do wygrania będą książki:

Droga Toyoty

Droga Toyoty do doskonałości w usługach

Strategia LEAN

Kaizen jako Strategia

Jak naprawdę działają organizacje

 

Dodatkowo każdy czynny uczestnik wydarzenia otrzyma kod rabatowy na zakup książek

Fundatorem książek jest MTBiznes

 

Regulamin konkursu