Konferencja Naukowa - Fundusze Europejskie dla Żywiecczyzny

Patronat honorowy:

     

Cel konferencji:

Przekazanie informacji na temat roli i znaczenia poszczególnych form wsparcia dla rozwoju regionalnego i społecznego, a także wskazanie dostępnych ścieżek aplikowania o środki europejskie w obszarach stanowiących przedmiot zainteresowania samorządowców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.   

Tematyka wystąpień:

 • Antoni Szlagor - Burmistrz Miasta Żywca -  „Wpływ funduszy zewnętrznych na rozwój Miasta Żywca w latach 2020 – 2023”
 • Jarosław Orliński - dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych „Wsparcie dla samorządów, przedsiębiorstw i NGO w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”.

 • Małgorzata Szczepańska - dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – oferta dla nauki i biznesu”.

 • Piotr Krasuski - dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie dla samorządów, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”

Prezetnacje tematyczne:

 • Możliwości wsparcia na poziomie krajowym z programu Fundusze Europejskie dla Infrastruktury, Klimatu i środowiska
 • Możliwości wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
 • Możliwości wsparcia w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
 • Możliwości wsparcia w ramach Programu Inwestycji Strategicznych dla obszarów zmarginalizowanych, w tym terenów popegeerowskich

Prelegenci/Referenci:

 • Dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB - Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem
 • Dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB - Dyrektor Centrum Transferu Technologii Akademii WSB
 • Antoni Szlagor - Burmistrz Miasta Żywca
 • Andrzej Kalata - Starosta Żywiecki
 • Jarosław Orliński - Dyrektor Departamentu Programów Infrastrukturalnych
 • Małgorzata Szczepańska - Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju
 • Piotr Krasuski - Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsce konferencji:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Rowickiego w Żywcu

Udział w konferencji jest bezpłatny

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji