Konferencja Naukowa - Światowy Dzień Zdrowia w Akademii WSB

"Dobre praktyki w relacjach personelu opieki zdrowotnej z pacjentami o szczególnych potrzebach"

Termin: 21 kwietnia 2023 r.
Miejsce: Akademia WSB

ZAREJESTRUJ SIĘ

Konferencja organizowana w ramach Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Dąbrowie Górniczej na lata 2022-2026.

PATRONAT HONOROWY:

 • JM Rektor Akademii WSB - prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz
 • Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego
 • Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza - Marcin Bazylak
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - PFRON
 • Krajowa Izba Fizjoterapeutów - KIF
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Śląska Izba Lekarska
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
 • Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych
 • Polskie Towarzystwo Logopedyczne

PATRONAT MEDIALNY:

 • Telewizja TVS

KOMITET NAUKOWY:

Przewodnicząca:

 • dr hab. n o zdr. prof. AWSB Olga Nowotny-Czupryna (Katedra Nauk Medycznych i o Zdrowiu) 

Członkowie:

 • dr hab. n. o zdr. prof. AWSB Monika Bąk-Sosnowska - Centrum Psychosomatyki i Profilaktyki Zdrowotnej AWSB
 • dr hab. n. o zdr. prof. AWF  Anna Polak – Kierownik  Zakładu Podstaw Fizjoterapii Klinicznej, Katedra Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych, Dziekan Wydziału Fizjoterapii AWF w Katowicach
 • dr hab. n. med. prof. SUM Małgorzata Skucha-Nowak - Kierownik Zakładu Propedeutyki Stomatologii Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych SUM
 • dr hab. n o zdr. prof. AWSB Mariola Szulik, Katedra Nauk Medycznych i o Zdrowiu AWSB, Śląskie Centrum Chorób Serca
 • dr n. hum. Edyta Antoniak-Kiedos, Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych AWSB, Katedra Pedagogiki, neurologopeda
 • dr n. o kult. fiz. Krzysztof Czupryna - Adiunkt w Katedrze Nauk Medycznych i o Zdrowiu AWSB, specjalista fizjoterapii
 • dr n. o zdr. Anna Janik – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
 • Katedra Nauk Medycznych i o Zdrowiu AWSB
 • dr n. o zdr. Jarosław Madowicz - Prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych, Ekspert ds. Zdrowia przy Rzeczniku Praw Obywatelskich RP, Adiunkt w  Katedrze Nauk Medycznych i o Zdrowiu AWSB
 • dr n. med. Katarzyna  Mocny-Pachońska - Adiunkt w  Zakładzie i Katedrze Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją, SUM
 • dr Agnieszka Nawrat-Szołtysik - Adiunkt w  Katedrze Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych AWF Katowice, Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowia

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Przewodnicząca:

 • dr n. o kult fiz. Aneta Orczyk - Katedra Nauk Medycznych i o Zdrowiu, AWSB

Sekretarz:

 • mgr Sylwia Bartela - Pełnomocniczka osób z niepełnosprawnościami Akademii WSB

Członkowie:

 • lek. med. Wojciech Pikiewicz, Aleksandra Michałek (Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii), Agnieszka Pasek (Kosmetologia)

SPONSORZY:

 • Goodram
 • Filharmonia Śląska
 • INTER Polska
 • Pracownia florystyczna Monika Kowalska

PROGRAM KONFERENCJI:

8.30 - 9.00 - REJESTRACJA GOŚCI

9.00 - 9.40 - INAUGURACJA KONFERENCJI

 • Otwarcie konferencji - powitanie Gości - krótkie Wystąpienia Gości

9.40 - 10.00

 • NIEdobre praktyki w relacjach personelu opieki zdrowotnej z pacjentami o szczególnych potrzebach - wyniki badań (dr hab. prof. AWSB Olga Nowotny-Czupryna)

10.00 - 12.30 - SESJA PLENARNA "SPECYFIKA PRACY Z PACJENTEM O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH"

 1. Specyfika pracy fizjoterapeuty w ramach neurorehabilitacji pediatrycznej - odpowiedzi na trudne pytania na etapie wczesnej interwencji (dr Krzysztof  Czupryna)
 2. Specyfika pracy z pacjentem o szczególnych potrzebach z punktu widzenia pielęgniarki i położnej (dr Anna Janik)
 3. Specyfika pracy z pacjentem o szczególnych potrzebach z punktu widzenia lekarza kardiologa oraz zespołu ratunkowego (dr hab. prof. AWSB Mariola Szulik)
 4. Specyfika pracy z pacjentem o szczególnych potrzebach z punktu widzenia lekarza stomatologa (dr hab. prof. SUM Małgorzata Skucha-Nowak, dr n. med. Katarzyna  Mocny-Pachońska)
 5. Pacjent - Terapeuta - Rodzic.  Trudne relacje i sposoby komunikacji z perspektywy neurologopedy.  (dr Edyta Antoniak-Kiedos)
 6. People-first language jako narzędzie przeciwdziałania stygmatyzacji osób chorujących na otyłość (dr hab. prof. AWSB Monika Bąk-Sosnowska)
 7. Szczególne potrzeby pacjenta w wieku senioralnym związane z opieką medyczną (dr Laura Piejko, dr Agnieszka Szotysik-Nawrat, dr hab. prof. AWF Anna Polak)

12.30 - 12.50 - PRZERWA KAWOWA

12.50 - 14.20 - SESJA WARSZTATOWA (FAR)

 1. Diagnoza funkcjonalna dla potrzeb dalszego postępowania
 2. Czego oczekuje pacjent o szczególnych potrzebach?

14.20 - 15.15 - SESJA MULTIMEDIALNA - PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

15.15 - 16.00 - PRZERWA NA LUNCH

16.00 - 16.15 - Wręczenie nagród Laureatom konkursu "CO MI W DUSZY GRA"

16.15 - 16.30 - Wręczenie laurów kompetencji  przedstawicielom opieki zdrowotnej  wskazanym w sondażu

16.30 - 18.00 - Koncert zespołu „INNE SŁOWA”

WYDARZENIA TRWAJĄCE PRZEZ CAŁY DZIEŃ:

 • prezentacja prac naukowych - MULTIMEDIALNA SESJA PLAKATOWA
 • prezentacja PRAC KONKURSOWYCH " CO MI W DUSZY GRA"
 • stoiska promocyjne

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji