A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

III Konferencja Naukowa Doktorantów "Wybrane problemy badań bezpieczeństwa"

Zapraszamy do uczestnictwa w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów nt. "Wybrane problemy badań bezpieczeństwa", organizowanej przez doktorantów Seminarium Doktorskiego w Dyscyplinie Nauki o Bezpieczeństwie oraz Katedrę Nauk o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

KONFERENCJĘ UŚWIETNI:

Wystąpienie Dyrektora Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu prof. dr hab. inż. Jarosława Wołejszo,  który wygłosi wykład pt. „Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie” oraz wystąpienie dr Moniki Gabrieli Bartoszewicz, PhD Associate Professor in Societal Security and Safety The Artctis Uniwersity of Norway, zatytułowane „Weaponization of migration”.

CEL KONFERENCJI:

Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny integracji środowisk doktoranckich umożliwiającej współpracę, wymianę poglądów i doświadczeń, a także przedstawienie wyników własnych badań doktorantów, prowadzonych w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie.

Organizatorzy konferencji zachęcają do pochylenia się nad obszarami badawczymi takimi jak:

  • bezpieczeństwo międzynarodowe i narodowe;
  • bezpieczeństwo wewnętrzne;
  • zarządzanie kryzysowe;
  • bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo;
  • bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne;
  • bezpieczeństwo ekologiczne, żywnościowe i zdrowotne

WIĘCEJ INFORMACJI O KONFERENCJI