III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „UWARUNKOWANIA I KONTEKSTY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO”

CEL KONFERENCJI:
Określenie relacji między zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych a bezpieczeństwem wewnętrznym państwa

PROBLEMY KONFERENCJI:

 • Jakie relacje zachodzą między zarządzaniem kryzysowym a zarządzaniem bezpieczeństwem wewnętrznym?
 • W czym wyraża się szczególny charakter zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne?
 • W jakich kontekstach badać bezpieczeństwo wewnętrzne?

TERMIN:

25 stycznia 2023 r. w g. 10.00-14.30

PATRONAT:

JM Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej - dr hab. Zdzisława DACKO-PIKIEWICZ prof. AWSB

ORGANIZATOR:

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI

Zastępcy Przewodniczącego:

 • dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI prof. AWSB
 • dr Paulina POLKO

Członkowie:

 • prof. dr hab. Marian CIEŚLARCZYK
 • prof. dr hab. Andrzej GLEN
 • prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK
 • prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK
 • prof. dr hab. Tomasz JAŁOWIEC
 • prof. dr hab. Romuald KALINOWSKI
 • prof. dr hab. Hubert KRÓLIKOWSKI
 • prof. dr hab. Marian KOZUB
 • prof. dr hab. Arkadiusz LETKIEWICZ
 • prof. dr hab. Eugeniusz NOWAK
 • prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI
 • prof. dr hab. Jan POSOBIEC
 • prof. dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI
 • prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT dr h. c.
 • prof. dr hab. Bogdan SZULC
 • prof. dr hab. Jerzy WOLANIN dr h. c.
 • prof. dr hab. Jarosław WOŁEJSZO
 • prof. dr hab. Zenon ZAMIAR
 • prof. dr hab. Waldemar ZUBRZYCKI
 • dr hab. Aleksander BABIŃSKI prof. WSPol.
 • dr hab. Andrzej DAWIDCZYK prof. UJK
 • dr hab. Marcin GÓRNIKIEWICZ prof. WAT
 • dr hab. Marcin JURGILEWICZ prof. PRz
 • dr hab. Włodzimierz FEHLER prof. UPH
 • dr hab. Mariusz FRĄCZEK prof. AWL
 • dr hab. Mieczysław KOZIŃSKI prof. WSB
 • dr hab. Paweł LUBIEWSKI prof. AWSB
 • dr hab. Robert SOCHA prof. AWSB
 • dr hab. Ryszard SZYNOWSKI prof. AWSB
 • dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI prof. SGSP
 • dr inż. Magdalena GIKIEWICZ
 • dr Cezary TOMICZEK
 • dr inż. Jacek ZBOINA
 • dr inż. Tomasz ZWĘGLIŃSKI

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

 • dr Bogusław KOGUT
 • dr Artur SZELA
 • mgr inż. Wladyslaw RATUSHNYI