A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Konferencja nt.: „Zastosowanie sztucznej inteligencji w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego”

Katedra Prawa i Administracji Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej zaprasza na konferencję naukową.

TRANSMISJA LIVE

Termin: 9 maja 2024 r., godz. 10.00 - 15.30
Forma: Stacjonarnie / Online
Miejsce: Audytorium Maximum, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

ZAREJESTRUJ SIĘ


Niniejsza, konferencja jest pierwszą w murach AWSB, która dotyczy stosowania sztucznej inteligencji w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego. Podczas tej konferencji dziekani, prezesi, przewodniczący oraz przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego skupiających osoby wykonujące te zawody będą w dwóch panelach dzielić się swoją wiedzą na temat prowadzonych prac legislacyjnych wewnątrz poszczególnych samorządów zawodowych. Usłyszymy również czy stosowanie sztucznej inteligencji jest zgodne z etyką zawodową w poszczególnych zawodach. Paneliści podzielą się również swoimi uwagami i spostrzeżeniami na temat tego, jak rozliczać się z klientami przy używaniu sztucznej inteligencji w praktyce oraz czy stosowanie sztucznej inteligencji może mieć wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W panelu III przedstawiciele szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości podzielą się z uczestnikami konferencji swoimi rozważaniami na temat tego, czy sztuczna inteligencja jest już przedmiotem rozstrzygania sporów lub rozstrzygania czy doszło do popełnienia przestępstwa z jej użyciem.

Patronat honorowy:

  • JM Rektor Akademii WSB - dr hab. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB
  • Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach - adwokata Romana Kusza
  • Przewodniczący Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego - dr Mariusza Cieśli

   

Plan konferencji:

Godz. 9.30 – 10.00 – rejestracja Uczestników
Godz. 10.00 – otwarcie konferencji

prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Rektor Akademii WSB

Więcej

adwokat Roman Kusz

Od 2007 roku Dziekan i Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Wcześniej, od 2001 roku członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Adwokat wykonujący zawód w indywidualnej kancelarii adwokackiej od ponad 20 lat. Patron dla 13 aplikantów adwokackich, którzy obecnie są już adwokatami. Wieloletni członek komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego. Przewodniczący komisji na sprawdzianach i kolokwiach dla aplikantów adwokackich. Wykładowca na aplikacji adwokackiej. Uczestnik i panelista podczas kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz Kongresu Średnich i Małych Przedsiębiorstw. Pomysłodawca utworzenia Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego oraz jego były przewodniczący. 

Więcej

dr Mariusz Cieśla

Przewodniczący Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Więcej

Godz. 10.15 – 10.45

Wykład otwierający

Czym jest sztuczna inteligencja? Dlaczego sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie w praktyce wykonywania zawodów zaufania publicznego? Sztuczna inteligencja z perspektywy biegłego sądowego.

dr Krystian Mączka

Biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej i monitoringu wizyjnego, adiunkt AWSB, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu przestępstw komputerowych, ekspert z zakresu informatyki śledczej.

Więcej

Godz. 10.15

I panel

Sztuczna inteligencja w praktyce wykonywania prawniczych zawodów zaufania publicznego (adwokaci, radcowie prawni, notariusze, komornicy) - moderator adwokat Marta Imiołczyk-Porębska

adwokat Roman Kusz

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

Więcej

dr Mariusz Cieśla

Ekonomista i prawnik w jednym. Wykładowca akademicki i szkoleniowiec z zakresu prawa podatkowego. Jednocześnie praktyk uczestniczący w postępowaniach sądowych i z organami podatkowymi. Przewodniczący Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego aktualnej kadencji. Przewodniczący Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Katowicach.

Więcej

dr hab. Dariusz Szostak prof. UŚ

Polski prawnik, radca prawny, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie prawa i nowych technologii, w tym blockchain, smart contract, tokenizacji procesów, AI. Ekspert Obserwatorium AI Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Więcej

mgr Magdalena Filipek-Marzec

Dziekan Okręgu Śląskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Więcej

Szymon Kołodziej

Członek Rady Izby Notarialnej w Katowicach

Więcej

Godz. 12.15 – 12.30 – Przerwa
Godz. 12.30 – 14.00

II panel

Sztuczna Inteligencja w praktyce wykonywania medycznych zawodów zaufania publicznego (przedstawiciele lekarzy, pielęgniarek i położonych, weterynarzy i farmaceutów) - moderator adwokat Łukasz Staszel

dr n.med. Tadeusz Urban

Prezes, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, Śląska Izba Lekarska. Specjalista ginekolog – położnik. Ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, w latach 2001-2008 r. dyrektor ds. lecznictwa i dyrektor naczelny ww. szpitala. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu „Zarządzania placówkami służby zdrowia”, „Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny”, „Zakład opieki zdrowotnej jako spółka prawa handlowego” oraz kursu dla członków Rad Nadzorczych. Z samorządem lekarskim związany od 2001 r. najpierw jako zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, następnie przez dwie kadencje jako Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Inicjator powołania Konwentu Okręgowych Rzeczników Izb Lekarskich i jego pierwszy Przewodniczący. Pomysłodawca utworzenia Zespołu ds. opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych. Wykładowca z zakresu odpowiedzialności zawodowej, cywilnej, karnej i pracowniczej lekarzy i lekarzy dentystów. Od 2018 roku Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Członek Rady Programowej Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich.

Więcej

dr n. o zdr. Anna Janik

Wykształcenie: * Położna – licencjat * Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji – mgr administracji * Śląski Uniwersytet Medyczny –
dr n. o zdr. * Studia podyplomowe: Zarządzanie i administracja w ochronie zdrowia – Politechnika Śląska i Śląska Akademia Medyczna Zarządzanie ryzykiem w ochronie zdrowia – Uniwersytet Warszawski Prawo medyczne i bioetyka – Uniwersytet Jagielloński

Doświadczenie zawodowe: Położna i położna oddziałowa Sali Porodowej w Szpitalu w Mikołowie, Samorząd terytorialny szczebla powiatowego i wojewódzkiego, Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, Naczelna Pielęgniarka w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach.

Praca w samorządzie: I Kadencja – członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach, II Kadencja – Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach, VI Kadencja – członek Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, I i II Kadencja – członek Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, VII Kadencja – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Więcej

dr n. farm Justyna Kaźmierczak

Doktor nauk farmaceutycznych, wykładowca akademicki, doświadczony trener wewnętrzny z praktyczną wiedzą z zakresu coachingu i mentoringu. Obecnie poszerza wiedzę z dziedziny psychodietetyki. Od 10 lat zajmuje się wspieraniem ludzi w rozwoju osobistym i zawodowym, pomaga znaleźć drogę do samorealizacji, odkrycia wewnętrznego JA, poczucia że TU i TERAZ to właściwy czas. Wkłada swoją energię, aby pomagać ludziom zmienić nawyki żywieniowe. Bada rynek farmaceutyczny jak i spożywczy, zwracając szczególną uwagę na produkty dobrej jakości. Nastawiona na niesienie pomocy innym, szczególnie osobom starszym. Pomaga wyjaśnić zagadnienia związane ze stosowaniem lekarstw jak również zrozumieć mechanizm interakcji leków z żywnością.

Więcej

lek. med. Paweł Jasiński

Specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Pracuje w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie, realizuje się w zabiegach operacyjnych. Główny zakres jego umiejętności zabiegowych to: endoprotezoplastyka stawu biodrowego, traumatologia, artroskopia kolana, korekcje zaburzeń ustawienia palców stopy, chirurgia ręki. W przyszłości chce rozwijać się w ramach szeroko pojętej chirurgii barku, w tym artroskopii barku, endoprotezoplastyki stawu ramiennego. W codziennej praktyce zawsze stara się używać najnowocześniejszych metod leczenia. Jest członkiem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, działa także w komisjach problemowych – Komisji ds. Młodych Lekarzy, Komisji ds. Kształcenia oraz Komisji ds. Rejestrów Lekarzy, PWZ, Lekarzy Cudzoziemców i współpracy z zagranicą.

Więcej

lek. wet. Sara Meskel

Prezes Rady Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Więcej

Godz. 14.00 – 15.30

III panel

Sztuczna inteligencja w orzecznictwie sądów powszechnych i orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości - moderator r.pr. dr Tomasz Sadowski

prof. dr hab. Maciej Szpunar

Polski prawnik i nauczyciel akademicki, adwokat, profesor nauk społecznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w latach 2008–2009 podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, w latach 2010–2013 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości. W 2013, za wybitne zasługi w służbie zagranicznej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Więcej

mgr Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Studiów Managerskich na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych na SWPS w Katowicach Pomoc Psychologiczna i Interwencje Systemowe w Rodzinie (interwent kryzysowy), mediator z ponad 25 letnim doświadczeniem w mediacjach: mediacje rodzinnych, cywilnych i gospodarczych. Mediator Stały przy 4-ch Sądach Okręgowych w Polsce. Od 2020 roku Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Mediator w postępowaniach ze skarg na brak dostępności z listy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Prezes Zarządu i założycielka Instytutu Wsparcia i Rozwoju Rodziny  w Warszawie oraz właścicielka Kancelarii Mediacyjnej „Skuteczne Mediacje”, współpracownik Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Warszawie oraz Fundacji ITAKA -centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Od 2021 pełniła funkcję Managera Projektu Standardy Pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców realizowany przez KOPD. Od 2021 współtwórca i współrealizator programu „Akademia Dobrego Rozstania” Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Warszawie. Członek Kapituły Pierwszej edycji konkursu: „Kancelaria Przyjazna Dziecku”. Od września 2023 roku wykładowca akademicki w Akademii WSB.

Więcej

dr Krystian Mączka

biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej i monitoringu wizyjnego, adiunkt AWSB, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu przestępstw komputerowych, ekspert z zakresu informatyki śledczej.

Więcej

dr Mariusz Kucharczyk

Sędzia Sądu Okręgowego 

Więcej

Godz. 15.30 – Zakończenie konferencji

Organizatorzy Konferencji:

  • dr Tomasz Sadowski - kierownik Katedry Prawa i Administracji AWSB, radca prawny, członek OIRP w Katowicach,
  • adw. Marta Imiołczyk-Porębska - asystent Katedry Prawa i Administracji AWSB, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach,
  • adw. Łukasz Staszel - asystent Katedry Prawa i Administracji AWSB, adwokat, członek IA w Katowicach,
  • dr Krystian Mączka - konsultant merytoryczny