A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej

Akademia WSB od 2011 roku organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej, którego X edycja odbędzie się w dniu 14 marca 2023 roku w siedzibie Uczelni.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich z terenu całego kraju, którzy kształcą się w zawodach z branży TSL, m.in. technik logistyk, technik spedytor, technik eksploatacji portów i terminali. Inicjatywa cieszy się dużym prestiżem i niesłabnącym zainteresowaniem wśród uczniów pasjonujących się problematyką branży TSL. We wszystkich edycjach Konkursu udział wzięło ponad 1600 uczniów z 16 województw.

Nagrodą główną w Konkursie jest Złoty Indeks Akademii WSB, uprawniający do bezpłatnych studiów inżynierskich na kierunku Logistyka.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej jest przedsięwzięciem, którego głównym celem jest wyróżnienie najzdolniejszych, a także – biorąc pod uwagę niebagatelną rolę i znaczenie logistyki w gospodarce krajowej i zagranicznej – promocja kształcenia na kierunkach branży TSL.

Doceniając wagę doświadczenia i wiedzy praktycznej, jakiego wymaga się dziś na rynku pracy od absolwentów uczelni wyższych, Akademia WSB kształci wysoko wykwalifikowane kadry logistyków w oparciu o praktyczne programy kształcenia, a także umożliwia odbywanie praktyk i staży w wiodących firmach logistycznych współpracujących z Uczelnią.

Inicjatywa stanowi doskonałą okazję do spotkania uczniów, nauczycieli, przedstawicieli świata praktyki gospodarczej i biznesu, a także naukowców – specjalistów z zakresu logistyki.

Pragniemy, aby wynikiem Konkursu była pogłębiona eksploracja kluczowych zadań i problemów stojących przed logistyką i jej subdyscyplinami w obliczu wielowątkowych procesów, wynikających ze zmian społecznych i gospodarczych, jakie dokonały się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnich latach.

Program wydarzenia:
Sala: Audytorium Maximum Akademii WSB, czas trwania: 11.00 - 14.10

11.00 - 11.30
Uroczyste rozpoczęcie wydarzenia – wystąpienie Jej Magnificencji Rektor Akademii WSB prof. nadzw. dr hab Zdzisławy Dacko-Pikiewicz oraz gości honorowych i przedstawicieli Partnerów Konkursu.
11.30 - 12.30
Konkurs – uczestnicy rozwiązują test jednokrotnego wyboru.
12.30 - 13.30
Sprawdzanie prac konkursowych przeprowadzane przez Komitet Organizacyjny Konkursu, w którym zasiadają wybitni eksperci branży TSL oraz wykładowcy akademiccy.
12.30 - 13.30
Wygłoszenie prelekcji przez przedstawicieli Partnerów Konkursu.
13.30 - 13.40
Przerwa dla uczestników Konkursu.
13.40 - 14.10
Ogłoszenie werdyktu – uroczystość wręczenia nagród laureatom.

 

X Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Logistycznej został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.