Zapraszamy na wykład w ramach Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie

Już 30 marca 2021 r. o godz. 12:00 odbędzie się wykład w ramach działalności Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie w Akademii WSB. Wykład pt.: "Tożsamość nauk o bezpieczeństwie. Granice formalno-materialne" wygłosi Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Glen.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Glen jest od 2017 roku prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk o bezpieczeństwie oraz szefem Zespołu Badań Podstaw Poznawczych i Kultury Bezpieczeństwa w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie w Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Pełnił również m.in. funkcje: prodziekana ds. naukowych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej i prorektora ds. naukowych tej Uczelni. Brał udział w licznych projektach badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Pełnił funkcje przewodniczącego i członka komitetów naukowych, programowych i organizacyjnych licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz czasopism naukowych.
Zainteresowania naukowe prof. dr. hab. Andrzeja Glena dotyczą:

  • filozofii nauki, w tym procesu poznania, aksjologii, ontologii, epistemologii i metodologii w badaniach bezpieczeństwa,
  • bezpieczeństwa powietrznego państwa, a w nim: obrony powietrznej, kontroli przestrzeni powietrznej, zarządzania ruchem lotniczym,
  • terroryzmu, w tym terroryzmu lotniczego.

Jest autorem i współautorem wielu monografii, artykułów naukowych i popularno-naukowych z zakresu podstaw poznawczych, w tym metodologii badań bezpieczeństwa, bezpieczeństwa powietrznego państwa i terroryzmu lotniczego.

Wydarzenie odbędzie się w trybie on-line.