EDUKACJA O WYSOKIEJ JAKOŚCI – REALIZACJA ZAŁOŻEŃ EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W PRAKTYCE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W dniach 26-28 września 2022 r. odbędzie się XII ogólnopolska konferencja dla dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych nt. EDUKACJA O WYSOKIEJ JAKOŚCI – REALIZACJA ZAŁOŻEŃ EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ W PRAKTYCE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

W Polsce jest coraz więcej dzieci i uczniów które już dziś korzystają z różnych form pomocy w celu wyrównania szans i uniknięcia w przyszłości problemu wykluczenia. Powodów tej sytuacji jest wiele i wynikają one zarówno z predyspozycji samego dziecka, jak i środowiska, w którym jest wychowywane. 

Dlatego szczególnie współczesnej szkole potrzebne jest wsparcie, tak żeby uwzględniając potrzeby tych dzieci, mogła lepiej uczyć wszystkich, bez wyjątku. Pomocą i wsparciem powinny być objęte dzieci, uczniowie, nauczyciele, ale także rodzice.  Konferencja będzie okazją do poszerzenia wiedzy i kompetencji uczestników w zakresie rozpoznawania potrzeb, udzielania pomocy i wsparcia oraz wymiany doświadczeń.

W programie m.in. wykłady i warsztaty oraz aspekty prawne związane z poradnictwem i pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Organizator: AWSB

Adresaci: dyrektorzy i pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przedszkoli, szkół i placówek.

Więcej informacji na stronie wydarzenia