A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Interdyscyplinarna Konferencja Międzynarodowa: Problemy integracji w przestrzeni publicznej i indywidualnej osób 65+ Rozwiązania z przyszłości

Konferencja skierowana jest do badaczy zagadnień gerontologicznych w interdyscyplinarnej perspektywie; praktyków działalności świadczonej na rzecz najstarszego pokolenia; przedstawicieli samorządów terytorialnych.

Organizatorzy: Akademia WSB: Katedra Pedagogiki, Katedra Transportu i Informatyki, Odział terenowy PTP w Dąbrowie Górniczej, UTW Akademii WSB

Miejsce: Akademia WSB ul. Cieplaka 1C Dąbrowa Górnicza, Audytorium Maksimum, Dąbrowa Górnicza (hybrydowo)

Termin: 18-19 X 2022 r.

Planowana publikacja pokonferencyjna, artykuły w czasopiśmie “Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej” (20 p.) - www.bgs.up.krakow.pl

Program konferencji

Rejestracja

Więcej informacji