A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI w Akademii WSB

I. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. "JAKOŚĆ ŻYCIA UWARUNKOWANA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza 13 stycznia 2023

Rejestracja

Konferencja organizowana w ramach Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Dąbrowie Górniczej na lata 2022-2026 

PATRONAT HONOROWY:

 • Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB
 • Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza - Marcin Bazylak
 • dr Tomasz Dybek, Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów

KOMITET NAUKOWY

 • Przewodnicząca: dr hab. n o zdr. prof. AWSB Olga Nowotny-Czupryna (Katedra Nauk o Zdrowiu)

CZŁONKOWIE:

 • dr hab. n. med. prof. AWSB Monika Bąk-Sosnowska - Dyrektor Centrum Psychosomatyki i Profilaktyki Zdrowotnej
 • dr hab. inż. prof. AWSB Katarzyna Chruzik - Katedra Transportu i Informatyki, AWSB
 • dr n. o kult. fiz. Krzysztof Czupryna - Katedra Nauk o Zdrowiu, AWSB
 • dr n. społ. Paulina Polko - Katedra Nauk o Bezpieczeństwie, AWSB
 • dr n. o zdr. Anna Janik - Katedra Nauk o Zdrowiu, AWSB
 • dr n. o kult fiz. Aneta Orczyk - Katedra Nauk o Zdrowiu, AWSB
 • dr n. hum. Iwona Sosnowska -Wieczorek - Prezes Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore (filia Dąbrowa Górnicza)
 • dr n. o zdr. Ewa Szmaj-Kupny - Katedra Nauk o Zdrowiu, AWSB
 • dr inż. Iwona Krzyżewska - Katedra Transportu i Informatyki, AWSB

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Przewodnicząca: mgr Sylwia Bartela - pełnomocniczka osób z niepełnosprawnościami Akademii WSB
 • Sekretarz: dr n. chem. Marta Skorek - Pełnomocnik ds. Szkoleń Medycznych AWSB

CZŁONKOWIE:

 • Karolina Mańko - Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii
 • Aleksandra Michałek – Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii
 • Kamil Kotarski - Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii

PROGRAM KONFERENCJI

8:30-9:00
Rejestracja gości

9:00
Inauguracja konferencji
dr hab. Marcin Lis, prof. Akademii WSB

9.15 - 11.00
Otwarcie konferencji - powitanie Gości
Występ Chóru młodzieży SOSW dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej

Wystąpienie przedstawicieli Krajowej Izby Fizjoterapeutów Pani Roma Plisko oraz Pan Łukasz Jankowski

SESJA PLENARNA
pt. POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZIN

 • dr Aneta Orczyk Savoir-vivre w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi (Katedra Nauk o Zdrowiu)
 • dr Iwona Sosnowska -Wieczorek Opieka koordynowana ( InCorpore)
 • prof. Monika Bąk-Sosnowska Stres rodzicielski i syndrom wypalenia wśród opiekunów osób niepełnosprawnych - czy możliwa jest prewencja? (Centrum Psychosomatyki i Profilaktyki Zdrowotnej)
 • prof. Katarzyna Chruzik Niepełnosprawni w podróży - nowoczesne rozwiązania (Katedra Transportu i Informatyki)
 • dr Paulina Polko Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych w miejscach publicznych (Katedra Bezpieczeństwa)

11.00 - 11.30 przerwa kawowa

11.30 - 13.30
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU "ŻYĆ Z PASJĄ - MOJE FOTOSTORY"
prezentacja nagrodzonych prac oraz wręczenie nagród Laureatom

GOŚĆ SPECJALNY - FUNDACJI AKTYWNEJ REHABILITACJI "MISJA - NIEZALEŻNOŚĆ"

 • mgr Rafał Kwapuliński – pełnomocnik Fundacji Aktywnej Rehabilitacji – region śląski
 • dr Joanna Soworka-Wojniak – Instruktor Aktywnej Rehabilitacji
 • Marcin Sienkiewicz – Instruktor Aktywnej Rehabilitacji, Audytor dostępności architektonicznej
 • Jolanta Tuz – Instruktor Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

13.30 -14.15 przerwa na lunch

14.15 -15.45
PODNOSZENIE KOMPETENCJI KADRY cz. 1 (certyfikowane wydarzenie towarzyszące)

dr Anna Janik - Katedra Nauk o Zdrowiu

 • środki ochrony prawnej pacjentów oraz podmiotów medycznych
 • etyczne i prawne dylematy pracy z osobą niepełnosprawną - wskazówki praktyczne dla personelu medycznego

14.15 -15.45

 • spotkanie warsztatowe z przedstawicielami FAR

15.45 - 16.30
FORUM EKSPERCKIE cz. 1 (certyfikowane wydarzenie towarzyszące)

 • OKIEM KOSMETOLOGA - problemy dotyczące pielęgnacji skóry pacjenta leżącego dr Ewa Szmaj-Kupny - Katedra Nauk o Zdrowiu

16.30 - 16.45 przerwa kawowa

16.45 -19.00
FORUM EKSPERCKIE cz. 2 (certyfikowane wydarzenie towarzyszące)

 • OKIEM FIZJOTERAPEUTY - ból jako czynnik obniżający jakość życia pacjenta dr Paulina Głowacka-Stelmach - Katedra Nauk o Zdrowiu 

PODNOSZENIE KOMPETENCJI KADRY cz. 2 (certyfikowane wydarzenie towarzyszące)
dr Aneta Orczyk - Katedra Nauk o Zdrowiu
Zrozumieć niepełnosprawność - jak to jest być osobą w szczególnej potrzebie, a taką może mieć każdy z nas...

9.00 - 19.00 (przez cały dzień)

 • prezentacja prac naukowych - MULTIMEDIALNA SESJA PLAKATOWA
 • prezentacja PRAC KONKURSOWYCH " ŻYĆ Z PASJĄ - MOJE FOTO-STORY"
 • stoiska promocyjne

Rejestracja