VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Innovations and Entrepreneurship. Theory and Practice”

Zapraszamy do udziału w VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Innovations and Entrepreneurship. Theory and Practice”, która odbędzie się w Akademii WSB w formule hybrydowej, w dniach 26-27 kwietnia 2022 roku.

Link rejestracyjny

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom związanym m.in. z innowacjami w organizacjach, przedsiębiorczością intelektualną, kreatywnością w innowacjach, cyfryzacją, sztuczną inteligencją, Big Data, Internetem rzeczy, robotyzacją i automatyzacją. Tematyka ta zostanie omówiona przez międzynarodowe grono keynote speakerów, reprezentujących prestiżowe ośrodki naukowe z całego świata.

Uczestnikami konferencji będą wybitni, międzynarodowi naukowcy specjalizujący się w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości, jak również przedstawiciele środowiska biznesu, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele nauki, kultury, edukacji i inni praktycy zainteresowani problematyką innowacji i przedsiębiorczości. Zapraszamy do dołączenia do grona uczestników.

Prosimy o rejestrację do dnia 15.04.2022 r.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

W ramach uczestnictwa w konferencji już dziś zapraszamy uczestników do składania artykułów naukowych, które po uzyskaniu pozytywnej recenzji i spełnieniu wymogów edytorskich, zostaną opublikowane w monografii lub czasopiśmie naukowym.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji

dr hab. Katarzyna Szczepańska - Woszczyna, prof. AWSB
Prorektor ds. Nauki i Kształcenia

dr Marcin Lis
Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Konferencja finansowana jest w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 – 2022, nr projektu 018/RID/2018/19.

Organizatorzy konferencji:

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji