A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka"

Zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Innowacje i Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka", która odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2023 r. w Akademii WSB w formule hybrydowej.

Tematyka konferencji

Na przestrzeni ostatnich lat rośnie w środowiskach biznesowych świadomość kluczowej roli, jaką odgrywa innowacyjność w tworzeniu przedsiębiorstw i ich sukcesie. Coraz szersze uznanie zyskuje potrzeba bardziej zrównoważonej innowacyjności, łączącej aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Wyzwania te, w połączeniu z ograniczonymi zasobami wewnętrznymi oraz wysokim ryzykiem i złożonością nasilonego sieciowania (społecznego) w ramach innowacyjności i przedsiębiorczości powinny nakłonić decydentów i innych interesariuszy do stymulowania i zapewniania niezbędnych środków na rzecz innowacyjności i przedsiębiorczości.

Celem konferencji jest międzynarodowa wymiana myśli, wyników badań i doświadczeń praktycznych w obszarze szeroko pojętych innowacji; prezentacja znaczenia procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce oraz dyskusja nad aktualnymi problemami innowacji i przedsiębiorczości.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli środowiska nauki, kultury, edukacji, pomocy i integracji społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz środowisk biznesowych: menedżerów, animatorów, praktyków zainteresowanych problematyką innowacji i przedsiębiorczości. Szczególne zaproszenie kierujemy do studentów i doktorantów zainteresowanych problematyką innowacji.

STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI