Program

05 LUTEGO, 10:00 - 11:30

Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych

SZKOLENIE ON-LINE

Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji powoduje, że coraz częściej znajduje ona zastosowanie nie tylko w organizacjach, ale również codziennym życiu człowieka. W organizacjach sztuczna inteligencja może umożliwić im rozwój nowej generacji produktów i usług. W życiu codziennym m.in. otwiera szerokie możliwości przed mieszkańcami inteligentnych domów, posiada duży potencjał w obszarze profilaktyki i ochrony zdrowia, sprzyja rozwojowi autonomicznego transportu. Z drugiej strony w środowisku organizacyjnym pojawia się pytanie, czy roboty i maszyny pozbawią ludzi miejsc pracy? Istnieje obawa przed wykorzystywaniem SI do manipulacji, zniekształcania informacji, cyberprzestępstw itp. Zapraszamy na spotkanie, podczas którego prof. Krzysztof Jajuga opowie o szansach i zagrozeniach wynikających z postępującego rozwoju sztucznej inteligencji w różnych obszarach.

ZAPISZ SIĘ

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych Executive MBA. Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca uczelni w Polsce oraz za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest przewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Ponadto jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej oraz prezesem CFA Society Poland. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej

05 LUTEGO, 11:00 - 12:30

Mobbing w miejscu pracy w orzecznictwie sądów powszechnych i w praktyce

SZKOLENIE ON-LINE

Mobbing jest zjawiskiem częstym, ale nie zawsze prawidłowo rozpoznanym. Niektórzy pracownicy nie dostrzegają, że są mobbowani, inni mylnie odczytują zachowanie pracodawcy za mobbing. Część pracowników skutecznie dochodzi swoich praw, a pracodawca zobowiązany jest przeciwdziałać mobbingowi. Podczas wykładu zostaną omówione elementy mobbingu, sposób dochodzenia roszczeń oraz zasady przeciwdziałania mobbingowi.

ZAPISZ SIĘ

dr Małgorzata Pundyk-Glet

Od 10 lat prowadzi szkolenia o tematyce prawnej. Oprócz tego prowadzi własną kancelarię oraz publikuje w licznych czasopismach artykuły z zakresu prawa pracy. Współpracuje ze Śląską TV w ramach projektu "W meandrach prawa".

Więcej

05 LUTEGO, 12:00 - 13:30

Czym jest relacja psychosomatyczna oraz w jaki sposób wpływa na stan zdrowia?

SZKOLENIE ON-LINE

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jaka jest definicja zależności psychosomatycznej, czym są zaburzenia  i choroby psychosomatyczne, jakie są czynniki psychologiczne  wpływające  na stan zdrowia oraz jaka jest rola higieny psychicznej.

ZAPISZ SIĘ

dr hab. n. o zdr. Monika Bąk – Sosnowska

Psycholog, która łączy pracę naukową z praktyką kliniczną. Specjalizuje się w psychologii zdrowia, w szczególności w zaburzeniach psychosomatycznych oraz psychologicznych aspektach zaburzeń odżywiania się i otyłości.

Więcej

05 LUTEGO, 12:00 - 13:30

Nieodwracalność globalizacji a przyszłość polskiej gospodarki

SZKOLENIE ON-LINE

Czy globalizacja na pewno jest nieodwracalna? Nic nie jest w stanie zepchnąć gospodarki z kroczenia tą ścieżką? Czy pozaekonomiczne wątki globalizacji, zwłaszcza te ze sfery szeroko rozumianej kultury, wspomagać będą globalizację dzięki coraz większym dozom wielokulturowości, czy też jej szkodzić poprzez brak tolerancji i ksenofobię? Globalizacja ma oczywiste implikacje dla Polski, która musi kreślić swoje ścieżki rozwoju i sensownie kroczyć nimi ku coraz lepszej przyszłości, wykorzystując szanse, które globalizacja nam daje, i podejmując ryzyko ponoszenia kosztów, które jej towarzyszą. O tym, czy globalizacja jest rzeczywiście nieodwracalna i jakie niesie konsekwencje dla Polski opowie jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych – prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko.

 

ZAPISZ SIĘ

prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko

Intelektualista i polityk, profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych. Członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. W interdyscyplinarnych pracach naukowych zajmuje się polityką rozwoju, długofalowymi zmianami systemowymi oraz teoretycznymi i praktycznymi problemami globalizacji.
 
W 1989 roku uczestniczył w historycznych obradach Okrągłego Stołu. W latach 1989-91 członek Rady Ekonomicznej Rady Ministrów. Jako wicepremier i minister finansów w latach 1994-97 doprowadził Polskę do rekordowego tempa wzrostu w Europie oraz do członkostwa w OECD. Pełniąc to stanowisko powtórnie w latach 2002-03 odegrał ważną rolę w procesie integracji z Unią Europejską.

Autor i redaktor naukowy ponad 40 książek oraz 400 artykułów i referatów naukowych opublikowanych w 26 językach, z czego ponad 160 w języku angielskim. Autor międzynarodowego bestsellera „Wędrujący świat" (www.wedrujacyswiat.pl). Najczęściej za granicą cytowany polski ekonomista. Maratończyk i podróżnik; zwiedził 160 krajów. Meloman i fotograf.

Więcej

06 LUTEGO, 11:00 - 12:30

Rozwiązywanie konfliktów w życiu osobistym i zawodowym - doceń konflikt

SZKOLENIE ON-LINE

Konflikty są stałym elementem naszego życia. Wszędzie gdzie funkcjonujemy w relacji z innym człowiekiem są one nieuniknione, a im więcej mamy kontaktów społecznych, tym większe ryzyko wystąpienia sytuacji konfliktowych. Nie da się ich całkowicie wyeliminować z naszego życia, jednak możemy się nauczyć tego, jak im zapobiegać, jak niwelować ich negatywne skutki oraz jak rozwiązać konflikt w konstruktywny sposób. Co pomaga w rozwiązywaniu konfliktów? Jak sobie z nimi radzić? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu.

BRAK MIEJSC

Natalia Kurzawa

Certyfikowany Trener VCC, mediator, coach.

Akredytowany trener i egzaminator VCC w modułach: Coaching, Negocjacje, Mediacje, doradca filozoficzny. Autorka nowatorskiej metody pracy w konfliktach Coaching konfliktu - budowanie porozumienia® oraz twórca  Akademii Profesjonalnego Mediatora™ programu rozwojowego dla mediatorów opartego na  rozwojowych metodach pracy w rozwiązywaniu konfliktów, mediacjach transformatywnych  oraz modelu Brief Mediation™

Absolwentka studiów na kierunku filozofia, dzięki któremu ma opanowane uniwersalne sposoby rozwiązywania problemów, posiada zdolności aplikacji wiedzy do kwestii bardziej szczegółowych, umiejętność analitycznego myślenia. Filozofia uprawnia do pracy w dziedzinach wymagających kreatywności, samodzielności intelektualnej i twórczości.

Studia magisterskie Pedagogika Pracy i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: wyróżniona praca magisterska: Funkcje coachingu w rozwijaniu kompetencji społecznych i zawodowych. Ukończone liczne kursy i szkolenia: Wewnętrzy coach – najefektywniejsza forma rozwoju zasobów ludzkich, Szkoła Mediacji, Akademia coachingu – certyfikowany coach ICF, Szkoła Trenera, Studium Kompetencji Psychospołecznych, Negocjacje i mediacje w organizacji i biznesie.

Doświadczenie zawodowe: Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Mediacji i Komunikacji „Synergia”, właścicielka i dyrektor zarządzający Akademia Bliżej, wykładowca Uczelni wyższych, trener i egzaminator VCC Współautorka książki "Mediacje sądowe i pozasądowe".

Więcej

07 LUTEGO, 17:00 - 18:30

Jak wypaść naturalnie w najbardziej sztucznym środowisku, czyli jak Cię widzą, tak Cię opiszą i inaczej nie będzie

SZKOLENIE STACJONARNE

To najbardziej nienaturalna sytuacja, w której mówi się do setek tysięcy w kompletnym odizolowaniu. Ten warsztat będzie o tym, jak wyizolować nienaturalną sytuację z prawdziwego przekazu. Jak nie ulec emocjom towarzyszącym izolacji, które zabijają prawdę oraz jak skutecznie i sugestywnie przekazać tysiącom to, co musimy powiedzieć tylko w obecności operatora kamery? Przekaz medialny w momencie tworzenia musi być prawdziwie i uczciwie wyreżyserowany, by u adresata był naturalny i akceptowalny. 

ZAPISZ SIĘ

Marek Czyż

Polski dziennikarz, prezenter telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych. Pracę dziennikarza rozpoczął w Radiu Top, kolejno przez ponad 12 lat pracował bez przerwy w TVP prowadząc między innymi: Monitor Wiadomości i Gość Jedynki w TVP1, programy poświęcone wejściu Polski do Unii Europejskiej ,programy publicystyczne w TVP3 i Aktualności w TVP Katowice.
 
W TVP pracował także w zagranicznej redakcji TAI oraz jako śląski reporter TVP. Od 2011 pracował w TVP Info gdzie do połowy lutego 2016 współprowadził Poranek Info. Z TVP odszedł w sierpniu 2016. Od 9 listopada 2016 do 30 listopada 2018 współprowadził wraz z Beatą Tadlą, serwis informacyjny Nowa TV – 24 godziny. Obecnie wydawca i twórca serwisów Czyż Tak oraz Dziennik Metropolii, a także szef działu informacji Radia ZET. Prywatnie od ponad 20 lat szczęśliwy mąż i ojciec. 

Więcej

07 LUTEGO, 17:00 - 18:30

Jak zwinnie zarządzać zespołem - Management 3.0

SZKOLENIE STACJONARNE

Istnieje wiele modeli i teorii zarządzania i wiele z nich brzmi świetnie. Problem w tym, że wielu z tych teorii nie potrafimy zastosować w praktyce. Management 3.0, którego autorem jest Jurgen Appelo, podąża za ideą myślenia systemowego, zgodnie z którą 95 procent wyników organizacji jest wynikiem działania całego systemu, a nie jednostki. Management 3.0 bada, jak analizować ten system, aby znaleźć właściwe rozwiązania dla lepszego i skutecznego przywództwa w organizacjach. Podczas warsztatów poznamy 7 poziomów delegowania, zastanowimy się jak budować empowerment oraz jak sprawdzić, co motywuje członków naszego zespołu. Porozmawiamy też o tym, czy każda porażka to od razu powód do rozmów dyscyplinujących. 

ZAPISZ SIĘ

Małgorzata Świerkosz-Hołysz

Coach, facylitator, senior trener z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich i tzw. kompetencji miękkich. Autorka artykułów naukowych dotyczących coachingu i zarządzania. Na sali szkoleniowej spędziła ponad 12.000 godzin. Doświadczenie w biznesie zdobywała już od 1999 r. jako właściciel firmy, a następnie trener wewnętrzny w Banku Ochrony Środowiska S.A., gdzie odpowiadała za organizację, projektowanie i prowadzenie szkoleń miękkich i twardych, wdrażanie i badanie modelu kompetencji, rekrutację i selekcję pracowników, coaching, prowadzenie procesów Development Center. Prowadzi szkolenia z zakresu szeroko rozumianego zarządzania: zarządzanie zmianą, zarządzanie sytuacyjne, zarządzanie poprzez kompetencje, zarządzanie przez cele, zarządzanie w oparciu o talenty, coachingowy model zarządzania, zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie pokoleniem X, Y, Z. Opracowuje i wdraża modele kompetencji zarówno w organizacjach biznesowych (finansowych), jak i w jednostkach administracji publicznej. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem trenerskim prowadząc warsztaty Train the Trainer. Aktywnie działa jako coach (ponad 1500 sesji), prowadząc sesje zarówno dla wysokiej kadry managerskiej, jak i dla klientów indywidualnych. Certyfikowany, międzynarodowy konsultant MindSonar®, narzędzia służącego do pomiaru czynników stylów myślenia ludzi, wspierającego proces coachingu, mentoringu, rekrutacji, sprzedaży czy budowania zespołu. Facylitator Management 3.0 najnowszej koncepcji w zarządzaniu, wykorzystującej podejście zwinne oparte na metodyce Agile, Agile PM, Facylitator APMG.

Więcej

07 LUTEGO, 17:30 - 19:00

Neuronauka w służbie biznesu

SZKOLENIE ON-LINE

Czym zajmuje się neuronauka i jak można ją wykorzystać w biznesie? Jak wykorzystywać wiedzę z obszaru neuronauki w relacjach z partnerami biznesowymi i klientami? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania to szkolenie jest dla Ciebie.

ZAPISZ SIĘ

dr Tomasz Grzelak

Trener, Manager, Certyfikowany Trener NeuroColor Profiles. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu komunikacji interpersonalnej, zarządzaniem zespołami, psychologii sprzedaży, przywództwa, motywacji. Propagator szkoleń opartych na dowodach (EBT) i doświadczeniu. Jeden z nielicznych certyfikowanych trenerów NeuroColor Profiles w Polsce, teście bazującym nie tylko na wiedzy z zakresu psychologii, ale także aspektach biologicznych. Pasjonuje go neuronauka i wykorzystanie wiedzy o mózgu w biznesie.

Więcej

07 LUTEGO, 17:30 - 19:00

Od transparentności do otwartych danych. Korzyści z otwierania danych w zarządzaniu w sektorze publicznym

SZKOLENIE ON-LINE

Daniel Keys Moran – amerykański programista i pisarz science fiction powiedział kiedyś: „Możesz mieć dane bez informacji, ale nie możesz mieć informacji bez danych”. To stwierdzenie świetnie pasuje do naszych czasów, gdy to właśnie dane stały się dla gospodarki, tym czym jeszcze niedawno była ropa naftowa. W przeciwieństwie jednak do ropy, której zasoby zmniejszają się w miarę jak spalamy ją w silnikach czy przerabiamy w fabrykach na inne produkty, dane mogą być używane nieskończenie wiele razy a ich użycie nie powoduje utraty zasobów, przeciwnie może prowadzić do tworzenia nowych rzeczy, nowych wartości. W grudniu ubiegłego roku weszła w życie nowa ustawa określająca zasady otwierania i ponownego wykorzystania danych będących informacjami sektora publicznego, która dostosowując nasz system prawny do jednolitego standardu Unii Europejskiej, tworzy nową perspektywę dla budowy całego środowiska otwartych danych sektora publicznego. Choć Polska należy do grona europejskich liderów otwartości danych nowa regulacja ma jeszcze zwiększyć podaż otwartych danych a tym samym i korzyści, jakie wynikają z tego procesu. A korzyści te to - o czym przekonacie się Państwo podczas szkolenia - zarówno usprawnienie administracji publicznej, wzrost gospodarczy w sektorze prywatnym jak i zwiększenie dobrobytu społecznego. 

 

ZAPISZ SIĘ

dr Patryk Kuzior

Adiunkt w Akademii WSB, doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej zatrudniony na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, w tym na wyższych stanowiskach kierowniczych. Uczestniczył w pracach różnych gremiów doradczych funkcjonujących przy organach administracji publicznej, pracował jako ekspert dla Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL). Autor wielu publikacji naukowych i fachowych, w tym także współautor komentarzy do Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o systemie oświaty. W 2012 r. uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za wkład w rozwój oraz prawidłowe stosowanie prawa oświatowego.

Więcej

07 LUTEGO, 17:30 - 19:00

Prawo pracy w I połowie 2022 roku, z uwzględnieniem wybranych zagadnień czasu pracy

SZKOLENIE ON-LINE

Przepisy prawa pracy chronią nie tylko interesy pracowników, ale są również istotne z punktu widzenia pracodawców. Nieprzestrzeganie prawa wiąże się dla pracowników i pracodawców z wieloma przykrymi konsekwencjami, począwszy od finansowych, aż po odpowiedzialność karną. Aby pozostawać na bieżąco z często zmieniającymi się przepisami prawa, najlepszym wyjściem jest cykliczne szkolenie. Prawo pracy i wiedza na jego temat stoi u podstaw prężnie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi zmianami w przepisach prawa pracy oraz ich aktualną interpretacją, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych zagadnień związanych z czasem pracy.

BRAK MIEJSC

Przemysław Pogłódek

Wykładowca Akademii WSB. Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy, wykładowca prawa pracy z 18-letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR.

Więcej

07 LUTEGO, 17:30 - 19:00 - UWAGA szkolenie przeniesiona na piątek 11 lutego

Big Data - Niezawodne Data Lakes na dużą skalę

SZKOLENIE ON-LINE

Pojęcie Big Data w ostatnich czasach nabiera nowego wymiaru. Eksplozja ilości danych, ich źródeł i różnorodności spowodowała, że klasyczne podejście do ich przetwarzania musiało zostać zweryfikowane. Efektywne przetwarzanie w systemach Big Data musiało ewoluować, aby sprostać obecnym wyzwaniom. W wyniku tej ewolucji powstała koncepcja Delta Lake. W ramach spotkania omówione zostaną główne założenia budowy architektury Lakehouse jako dodatkowej warstwy abstrakcji powyżej obecnie stosowanych Data Lake. Zaprezentowane zostanie również praktyczne wykorzystanie warstwy Delta Lake w systemach zaawansowanej analizy danych tj. Apache Spark oraz Databricks. 

ZAPISZ SIĘ

dr inż. Marek Pyka

Microsoft Cloud Solutions Architect Advanced Analytics and Artificial Intelligence. Pracę doktorską realizował i przeprowadził na Politechnice Śląskiej w obszarze zastosowania przemysłowego algorytmów sztucznej inteligencji. Zanim dołączył do firmy Microsoft przebył długą drogę od administratora i architekta bezpieczeństwa systemów IT w środowiskach chmurowych, wykładowcę akademickiego i trenera technologii IT. Pasjonat technologii chmurowych, zagadnień sztucznej inteligencji i obszarów bezpieczeństwa systemów przetwarzania danych w chmurze. Prelegent na licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Pięciokrotnie nagrodzony tytułem Microsoft Most Valuable Professional (MVP) w kategorii Cloud and Datacenter Management. Posiadacz licznych certyfikatów technologicznych i biznesowych. Współpracując z międzynarodowymi zespołami Microsoft, wspiera największe polskie i zagraniczne organizacje w zakresie cyfrowej transformacji środowisk IT oraz realizacji projektów data science w procesach biznesowych.

Więcej

08 LUTEGO, 17:00 - 18:30

Terapia przez sztukę

SZKOLENIE STACJONARNE

Celem  warsztatu jest przybliżenie i uświadomienie uczestnikom terapeutycznych aspektów i walorów sztuki. Zasygnalizowane implikacje praktyczne mogą stanowić materiał inspirujący do działań edukacyjno-terapeutycznych, wychowawczych czy profilaktycznych z wykorzystaniem różnych środków artystycznych, a tym samym różnych gatunków sztuki, która przeciwdziała bierności i wykluczeniu. Warsztat stworzy uczestnikom okazję do własnych doświadczeń rozwojowych i przeżycia estetycznego, co jednocześnie będzie czynnikiem facylitującym autoekspresję i doskonalenie umiejętności projektowania i realizowania twórczych, polisensorycznych zajęć z podopiecznymi.

ZAPISZ SIĘ

dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest pedagogiem, surdopeadagogiem, instruktorem choreoterapii, providerem Integracji Bilateralnej. Prowadzi terapię dla dzieci z dysfunkcją narządu słuchu oraz wyzwaniami rozwojowymi. Prowadzi warsztaty z zakresu arteterapii i terapii tańcem, teatroterapii. Jest członkiem Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros".

Więcej

08 LUTEGO, 17:00 - 18:30

Zaburzenia rozwoju u dzieci

SZKOLENIE ON-LINE

Deficyty rozwojowe u dzieci występują dość często. Mają różne podłoże oraz odmienny charakter. W trakcie szkolenie uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi najczęstszych zaburzeń integracji sensorycznej występujących w pracy z dzieckiem. Poznają przyczyny zaburzeń integracji sensorycznej oraz sposoby terapii. Dowiedzą się jak wygląda proces diagnostyczny oraz gdzie szukać pomocy. W trakcie szkolenia spróbujemy odpowiedzieć na pytania czym jest terapia niedyrektywna oraz pochylimy się nad pracą z dzieckiem dyspraktycznym.

ZAPISZ SIĘ

Katarzyna Świstuń

Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki I i II stopnia, diagnosta FASD, pedagog o specjalności opiekuńczo- wychowawczej i resocjalizacyjnej, oligofrenopedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, certyfikowany terapeuta Empathy Dolls. Założycielka i prezes Stowarzyszenia Centrum Terapii Dziecięcej “TĘCZA” w Knurowie. Dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie. W swojej pracy kieruje się dewizą A. J. Ayres „Myśląc, że dziecko wyrośnie ze swego problemu, pozbawiamy je możliwości skorzystania z fachowej pomocy w momencie, w którym przyniosłaby ona najlepsze skutki”.

Więcej

08 LUTEGO, 18:00 - 19:30

Czy kolory mają na nas wpływ?

SZKOLENIE ON-LINE

Wprowadzenie dotyczące przestrzeni barw i doboru kolorów jest doskonałym początkiem do zdobywania szerszej wiedzy z zakresu projektowania graficznego niezbędnej w pracy każdego grafika. W trakcie szkolenia:

• Dowiesz się jak dobierać kolory w projektach graficznych (i nie tylko)
• Poznasz różne przestrzenie barw
• Dowiesz się jak wykorzystać darmowe oprogramowanie firmy Adobe Color

ZAPISZ SIĘ

Krzysztof Świerc

Specjalista w zakresie grafiki komputerowej, projektowania i wykonywania stron internetowych. Nauczyciel akademicki oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych prowadzący zajęcia, szkolenia, kursy z zakresu grafiki komputerowej, obsługi programów, psychologii reklamy, marketingu.

Więcej

09 LUTEGO, 17:00 - 18:30

Progres czy perfekcjonizm? O co warto zabiegać?

SZKOLENIE STACJONARNE

Podobno Walt Disney powiedział: Jeśli potrafisz o czymś marzyć - to potrafisz tego dokonać...

Czy to jest tak, że wszyscy mogą nauczyć się i osiągnąć wszystko? Co o tym decyduje? Czy czas i miejsce, w którym przyszedłeś na świat ma znaczenie? Czy talent w ogóle istnieje, czy to mit? Luty to wciąż dobry czas by zaplanować sobie osobistą zmianę i skrypt działania na cały rok. Zapraszam wszystkich tych, którym się chce coś ze sobą zrobić, ale bardziej tych, którzy już nie wierzą, że mogliby coś zmienić :)

ZAPISZ SIĘ

dr Edyta Nowak-Żółty

Prodziekan Akademii WSB Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie, nauczyciel akademicki. Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu. Akredytowany trener metody Insight Discovery – wykorzystuje testy tej metody do pracy z klientem. Od 15 lat jest czynnym trenerem. Pracuje też jako coach, konsultant i doradca.

Więcej

09 LUTEGO, 17:00 - 18:30

Rekrutacja i selekcja pracowników oparta na kompetencjach

SZKOLENIE ON-LINE

O kompetencjach i zarządzaniu kompetencjami w polskich organizacjach mówi się wiele, z wdrożeniem bywa jednak różnie. Chyba każdy z nas słyszał o tym , że powinien rozwijać swoje kompetencje. Organizacje prześcigają się w pomysłach jak budować, rozwijać i wdrażać modele kompetencyjne by były spójne z celami organizacji, a jednocześnie pozwalały na pozyskanie odpowiednich kandydatów z rynku pracy. Każdy nowy pracownik wymagający wdrożenia to ogromne koszty dla organizacji, które stają się stratą w momencie gdy nasz kandydat po okresie próbnym okazuje się nietrafiony lub rezygnuje. Dobrze skonstruowany proces rekrutacji to zatem podstawa. Jak go zbudować poprawnie? Na czym skupić uwagę? Jak to robią najlepsi? 

ZAPISZ SIĘ

Sylwia Gatnar

Dyrektor Zarządzająca w firmie PREVAC, Dyrektor Zarządzająca śląskiego Oddziału PMI PC oraz właścicielka firmy szkoleniowej SOsimply. Od 8 lat czynnie związana z procesami biznesowymi oraz zarządzaniem projektami głównie w sektorze nowoczesnych technologii. Na swoim koncie zawodowym ma liczne projekty dla klientów krajowych oraz zagranicznych, projekty wdrożeniowe w obszarze procesów biznesowych w organizacjach, a także godziny praktyki na sali szkoleniowej. Certyfikowany Project Manager (PRINCE2P) oraz Risk Manager (MoR), doktorantka Szkoły Doktorskiej Akademii WSB, wykładowca akademicki, trener, coach. Autorka licznych artykułów z zakresu zarządzania projektami oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Więcej

09 LUTEGO, 17:00 - 18:30

Obcy język polski - polski język obcy?

SZKOLENIE ON-LINE

Dla większości z nas język polski jest językiem pierwszym, ojczystym, dla pewnej grupy (i to rosnącej z roku na rok) - drugim, a jeszcze dla innej - odziedziczonym. Jak rozumieć te pojęcia? Co się z tym wiąże? Jak nabywamy umiejętności posługiwania się językami - rodzimym i obcym? Co przeszkadza, a co pomaga w tym procesie? I wreszcie - jak porozumiewać się z kimś, kto nie mówi w naszym języku, by komunikacja była skuteczna? Czy w ogóle istnieje taka możliwość?

ZAPISZ SIĘ

Katarzyna Zioła-Zemczak

Wykładowca Akademii WSB. Polonistka, oligofrenopedagog, konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej; od lat organizująca doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, koordynatorka sieci współpracy "Uczeń z zagranicy"; na stałe współpracująca z Centrum Pedagogicznym w Czeskim Cieszynie; nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem, autorka licznych pomocy dydaktycznych z zakresu nauczania języka polskiego.

Więcej

09 LUTEGO, 18:00 - 19:30

Inteligencja emocjonalna kluczem do radzenia sobie z emocjami

SZKOLENIE ON-LINE

Inteligencja emocjonalna to zdolność, która odgrywa kluczową rolę w życiu każdego człowieka. Osoby, które posiadają ją w wysokim stopniu lepiej radzą sobie ze stresem, w sytuacjach kryzysowych potrafią kontrolować swoje emocje, łatwiej adoptują się do zmian czy przyjmują krytykę, co ułatwia im codzienne funkcjonowanie.
Czym zatem jest inteligencja emocjonalna? Jak ją rozwijać? Czy da się jej nauczyć? Jak kierować własnymi emocjami, aby stały się kluczem do łatwiejszego życia dowiesz się na szkoleniu – „Inteligencja emocjonalna kluczem do radzenia sobie z emocjami”.

BRAK MIEJSC

Cezary Radomski

Trener, coach, mentor i tutor. Trener VCC, egzaminator VCC: moduł mediacje sądowe i pozasądowe. Socjolog i psycholog specjalizujący się w psychologii biznesu. Kierownik projektów rozwoju kadr od roku 2002. Absolwent psychologii, Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu „Moderator”. Wieloletni współpracownik firm szkoleniowo-doradczych, do których należą m.in. TAW Polska oraz „Moderator” gdzie był m.in. współprowadzącym kilkunastu edycji Szkoły Trenerów Biznesu Moderator. Kierował projektami rozwojowymi dla menedżerów, sprzedawców i wybranych grup specjalistów. Prowadzi szkolenia oraz coaching i doradztwo w obszarach zarządzania i motywowania pracowników, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej oraz działania zespołu, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Więcej

09 LUTEGO, 18:00 - 19:30

Motywacja bez tajemnic. Czy naprawdę możemy wpływać na zachowanie współpracowników?

SZKOLENIE ON-LINE

Każdy z nas na swojej półce może znaleźć książkę, która dotyczy motywowania pracowników. Szukamy sposobów na wykorzystanie motywacji do zwiększenia efektywności czy produktywności zespołu. Czy jest to jednak możliwe? Czy poprzez odpowiednie słowa, systemy bonusowe lub określone procesy jesteśmy w stanie sprawić, aby inni ludzie naprawdę pragnęli realizować powierzone im zadania? Zapraszam wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć jak zbudować kulturę organizacyjną wspierającą autentyczną motywację. 

BRAK MIEJSC

Dariusz Wylon

Lider, agile coach i facylitator, który od ponad 10 lat zajmuje się rozwojem zespołów i organizacji oraz wdrażaniem innowacyjnych praktyk z zakresu zarządzania, HR i przywództwa. Współautor Agile HR Manifesto oraz twórca modeli i narzędzi wykorzystywanych w budowaniu kultury organizacyjnej oraz zwinnych procesów HR. Pracował z menedżerami, kierownikami projektów i Scrum Masterami z ponad 20 krajów świata na dwóch kontynentach. Zdobywca trzech głównych nagród w ogólnopolskim konkursie HR Dream Team za najbardziej innowacyjne zarządzanie doświadczeniami kandydatów (2015), rozwój talentów w organizacji (2020) oraz budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników (2020).

Więcej

10 LUTEGO, 17:00 - 18:30

Zabawy w czytanie

SZKOLENIE ON-LINE

Spotkanie poświęcone jest wczesnej nauce czytania z wykorzystaniem metody czytania globalnego. Na szkoleniu zostaną przedstawione propozycje zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i starszych objętych kształceniem specjalnym i pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Skierowane jest ono do nauczycieli przedszkoli, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz rodziców.

BRAK MIEJSC

Magdalena Bielenin

Wykładowca Akademii WSB. Oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Specjalnej w Bielsku-Białej. Obecnie jako konsultant RODN "WOM" w Bielsku-Białej oraz współpracując z Akademią WSB dzieli się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy z osobami z ASD oraz wadami wymowy.

Więcej

10 LUTEGO, 17:00 - 18:30

Wymiary budowania odporności psychicznej i jej wzmacniania

SZKOLENIE ON-LINE

Funkcjonujemy w czasach, w których dynamicznie postępujące zmiany nie są czymś wyjątkowym i niespotykanym. Jednak mimo to nie zawsze potrafimy skutecznie sobie radzić w sytuacjach kryzysowych. Czy w niesprzyjających nam okolicznościach pomoże nam odporność psychiczna? Jak ją wzmocnić i czy jest to w ogóle możliwe? 

ZAPISZ SIĘ

Roman Cieśla

Manager z 20 letnim doświadczeniem zdobytym w korporacjach i prowadzeniu własnej firmy. Pracował jako manager ds. szkoleń i trener wewnętrzny w międzynarodowych korporacjach oraz mediator w organizacji. Obszar specjalizacji: coaching, mentoring, sprzedaż, kompetencje managerskie, komunikacja w biznesie, budowanie odporności psychicznej, praca z nawykami.

Prowadził projekty doradcze, szkolenia i coaching dla firm sektora MISP i szkolenia dla firm sektora korporacyjnego jako freelancer firm szkoleniowych. Prowadzi szkolenia oraz coaching w obszarach zarządzania, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej. Specjalizuje się w mediacjach transformatywnych, coachingu managerskim i zespołowym.Więcej

10 LUTEGO, 17:00 - 18:30

Wpływ mikroodżywiania na nasze zdrowie i skórę oraz zastosowanie najnowszych trendów medycyny przeciwstarzeniowej 

SZKOLENIE ON-LINE

Stan zdrowia każdego człowieka uwarunkowany jest sposobem i stylem odżywiania. Wiedza ta zmusza nas do nowego spojrzenia na to co zjadamy oraz stworzenia zindywidualizowanego planu żywienia „na miarę”. Podczas webinarium dr Magdalena Elsner opowie uczestnikom o mikroodżywianiu – nowym kierunku naukowym, który opiera się na indywidualnym podejściu do każdego człowieka i polega na celowanym uzupełnieniu niedoborów witamin, makro i mikroelementów, kwasów tłuszczowych, antyoksydantów i hormonów. Stanowi istotny element profilaktyki oraz terapii wielu schorzeń. Dodatkowo nawiąże również do najnowszych osiągnięć i trendów w medycynie estetycznej, opartych o kluczowe badania naukowe.

BRAK MIEJSC

dr Magdalena Elsner

Specjalistka z zakresu mikroodżywiania jelit z ponad 12-o letnim doświadczeniem w tej dziedzinie. Specjalizuje się w dobieraniu flory jelitowej dla pacjentów z różnymi schorzeniami. Adiunkt Akademii WSB, magister rehabilitacji, kosmetolog i dietetyk, ukończyła studia doktorskie czego finałem była obrona doktoratu o wpływie kwasów Omega 3 na wartości reologiczne krwi.

Pracowała jako zastępca ordynatora Oddziału Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Doświadczenie zdobywała również w firmach farmaceutycznych, a od ponad 18-stu lat prowadzi Elsner AntiAging Clinic, gdzie spełnia się zawodowo. Jej wiedza i nabyta praktyka pomagają jej w opracowaniu kompleksowego programu naprawczego organizmu z wykorzystaniem bilansów biochemicznych, testów na nietolerancje pokarmowe, badań z zakresu mikroflory jelitowej czy badań genetycznych, dzięki czemu jej pacjentami są osoby z całego świata.

Więcej

10 LUTEGO, 17:30 - 19:00

Nowy Ład a lista płac – zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń

SZKOLENIE ON-LINE

Krótkie szkolenie w temacie jak odnaleźć się w gąszczu nowych ulg i zwolnień. Praktyczne przedstawienie w otrzymywanym wynagrodzeniu po zastosowaniu nowych przepisów podatkowych. Odpowiedzi na pytania: kto zyska? Kto straci? Z której ulgi lepiej zrezygnować? Przykłady, przepisy, omówienie.

ZAPISZ SIĘ

Anna Kędzierska-Adamczyk

Doradca podatkowy z 21-letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa po­datkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń. Trener z 12-letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków.

Więcej

10 LUTEGO, 17:30 - 19:00

Zamówienia publiczne okiem wykonawcy

SZKOLENIE ON-LINE

Uczestnik szkolenia dowie się między innymi:
- jak przygotować się do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w jakich trybach zamawiający udzielają zamówień publicznych;
- jakie środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy

BRAK MIEJSC

r. pr. Piotr Nowak

Radca prawny, doświadczony prawnik z praktyką w prawie zamówień publicznych w jednostkach zamawiających i u wykonawców. Nadzorujący procesy udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane realizowane na czerwonym i żółtym FIDIC. Praktyk prawa zamówień publicznych, nauczyciel akademicki, autor podręcznika do przedmiotu zamówienia publiczne, pomysłodawca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych w zakresie zamówień publicznych.

Więcej

11 LUTEGO, 17:00 - 18:30

Nowy Ład – o czym powinieneś wiedzieć? 

SZKOLENIE ON-LINE

Nowy Ład – o czym powinieneś wiedzieć?
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zakładających m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowelizacja wprowadza zmiany w ponad dwudziestu ustawach, w tym m.in. w: ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie Ordynacja podatkowa, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawie Kodeks karny skarbowy, ustawie o podatku od towarów i usług, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. O tym trzeba rozmawiać. 

ZAPISZ SIĘ

Wanda Nowak

Doradca podatkowy od 2001 roku. Egzamin na Doradcę Podatkowego zdawała przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego w Warszawie w 1998. W latach 1998-2001 odbywała praktykę w organach podatkowych i skarbowych. Autorka publikacji i książek z dziedziny podatków oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Oddziału Śląskiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Więcej

11 LUTEGO, 17:30 - 18:30

Lider jako Mentor i Coach, czyli angażujące przewodzenie pracownikom w organizacji

SZKOLENIE ON-LINE

Rozwój i efektywność każdej organizacji zależą od zatrudnionych w niej ludzi. Stąd konieczne jest właściwe im przewodzenie, takie, które wzbudza zaangażowanie zatrudnionych. Budowanie zaangażowania pracowników to o wiele więcej niż tylko skuteczne ich motywowanie. Najlepsi liderzy w organizacjach coraz częściej, oprócz metod tradycyjnych, wykorzystują coaching oraz mentoring. Coaching pozwala na uświadomienie pracownikom ich roli, rozwija poczucie identyfikacji z firmą i wspiera samodzielne kierowanie własnym rozwojem. Mentoring z kolei przyczynia się do optymalnego wykorzystania doświadczonych profesjonalistów i wspiera jakość zaangażowania pracowników zgodnie ze standardami organizacji. Jak skutecznie stosować oba podejścia w organizacji? I czy w ogóle jest to możliwe? 

ZAPISZ SIĘ

dr Anna Syrek-Kosowska

Psycholog Biznesu od ponad 20 lat współtworzący sukcesy liderów, pracowników, zespołów i firm polskich i międzynarodowych koncernów jako Manager projektów HR, Trener, Executive Coach. Specjalizuje się w ocenie i rozwoju potencjału liderskiego w procesach Zarządzania Talentami.

Executive Coach, Superwizor Coachingu – pierwsza Polka akredytowana przez Coaching Supervision Academy (UK) (acc. EMCC, ICF app.), Izbę Coachingu, ICC, Zen Coaching. Autorka polskiej adaptacji Modelu Pełnego Spektrum Superwizji w Coachingu (FSM, CSA) oraz Modelu SFERA (SPACE) we współpracy z  prof. S. Palmerem.

Honorowy VP The International Society for Coaching Psychology. Trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada  doświadczenie w pracy terapeutycznej (ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie) oraz jest Konsultantem SFA (Podejścia skoncentrowanego na Rozwiązaniach).

Współtwórca, Opiekun  merytoryczny i Superwizor Akademii Profesjonalnego Coachingu oraz Master Coaching – zaawansowane narzędzia coachingowe (Akademia WSB) – rocznych studiów podyplomowych (ponad 300 Dyplomowanych Coachów) i Forum Coachingu i Superwizji.

Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu HRD (m.in. Personel i Zarządzanie, Wiedza i Praktyka,) oraz współautorka naukowych książek o coachingu, członek rady programowej wydawnictw: Coaching Review, Coaching Psychology International. Autorka ebooka ”Obiekcje Klienta”.  Ekspert z zakresu psychologii w mediach m.in.: Polskie Radio, Sens, Twój Styl, Coaching, Twój Biznes, Puls Biznesu, TVN24, onet.pl i wielu innych.

Wykładowca i prelegent wielu uczelni wyższych polskich i zagranicznych m.in. City University (UK), Akademii WSB, Akademii L. Koźmińskiego, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współtwórca programów i wykładowca w ramach Executive MBA.

Psycholog  biznesu współpracujący z globalnym liderem rynku FMCG w zakresie oceny psychometrycznej potencjału menedżerskiego w ramach procesów zarządzania talentami.

Licencjonowany konsultant narzędzi: CPA (Bioss International) – badanie zdolności podejmowania decyzji w niepewności i rosnącej złożoności biznesu, Extended DISC, MTQ-48 – Kwestionariusz Odporności Psychicznej, QPQ-32- Kwestionariusz Osobowości Zawodowej SHL, Mind Sonar, PRISM Brain Mapping, Badanie potencjału Cubiks, Thomas Test Inteligencji Emocjonalnej, ISI – Styl Wywierania Wpływu.

Należy do globalnego zespołu Coachów czołowej firmy konsultingowej The Center for Creative Leadership (Global TOP5 Leadership Education). W latach 2001-2012 Partner Zarządzający firmy Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu. Obecnie Partner Zarządzający ASK Expert (Bioss International Network).

Więcej

11 LUTEGO, 17:30 - 19:00

Zarządzanie jakością czy Jakość zarządzania

SZKOLENIE STACJONARNE

Podczas wykładu trener, na podstawie swoich wieloletnich doświadczeń w biznesie, przedstawi różnice pomiędzy zarzadzaniem jakością, a jakością zarządzania. Pomimo, iż w teorii zarządzania często stawia się pomiędzy tymi zagadnieniami znak równości, prowadzący stosując praktyczne przykłady podejmie próbę udowodnienia, że używając obu pojęć tożsamo nie możemy spodziewać się podobnych rezultatów biznesowych. 

ZAPISZ SIĘ

Paweł Karpiński

Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Mechanicznego oraz uczestnik licznych szkoleń doskonalących z zakresu systemów zarządzania, wymagań prawnych, a także psychologicznej sztuki zarządzania.

Zawodowo Prezes Zarządu WISO GROUP Sp. z o.o., doradca oraz audytor zewnętrzny ds. zintegrowanych systemów zarządzania (ZSZ). Skuteczny mówca, potrafiący z wielkim entuzjazmem oraz pasją dzielić się praktycznymi doświadczeniami i przemyśleniami na temat metod wdrażania, utrzymywania, doskonalenia, a także audytowania systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001, systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001, systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001 oraz  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N-18001 oraz ISO 45001. Swoje systemowe doświadczenia zbudował pracując dla firm wymagających wysokiej sprawności decyzyjnej.

Cechuje go mocne nastawienie na praktyczne zastosowanie norm systemowych, ukierunkowane na konkretne efekty biznesowe, w tym osiągane przez firmy korzyści finansowe. Jest otwarty w relacjach z ludźmi i dba, aby wektor korzyści z usług jakie firmuje był zawsze zorientowany na klienta. 

W swojej praktyce trenerskiej posiada na koncie ponad 3000 godzin szkoleń z zakresu ZSZ, w tym warsztatów realizowanych pod marką WISO GROUP Sp. z o.o. zarówno dla uczelni wyższych oraz najbardziej cenionych jednostek certyfikujących w Polsce.

Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji