Kierunek

MANAGEMENT 3.0 AKADEMIA ZWINNEGO ZARZĄDZANIA

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej przy wdrażaniu zwinnego podejścia do zarządzania organizacją oraz tworzenia i prowadzenia samoorganizujących się zespołów. Studia pozwalają na poznanie praktycznych narzędzi stosowanych przez skutecznych liderów, które umożliwiają osiąganie zamierzonych efektów biznesowych w świecie VUCA. Program Studiów opracowany przez Uczelnię oraz Agile Coaching Academy oparty jest na innowacyjnych warsztatach dla liderów Management 3.0 Agile Leadership Practices oraz praktycznych doświadczeniach wdrożeń tego podejścia m.in. w takich firmach jak Intel czy Lufthansa. Po zdaniu organizowanych w ramach studiów egzaminów, absolwenci uzyskują dyplom Management 3.0 Certificate of Attendance.

Studia Management 3.0 Akademia Zwinnego Zarządzania dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji w zakresie umiejętności adaptacji do zmiennego otoczenia biznesowego, tworzenia i prowadzenia samoorganizujących się zespołów, czy też tworzenia systemów motywacyjnych oraz programów rozwoju ludzi i organizacji. Pozwalają też na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zwinnego zarządzania projektami zgodnie z metodologią Scrum i Kanban.

Absolwenci studiów są przygotowani do profesjonalnego wdrożenia i doskonalenia systemu zwinnego zarządzania organizacją, projektowania zwinnych struktur organizacyjnych oraz wprowadzania filozofii agile do poszczególnych działów w organizacji (np.: HR, sprzedaż czy marketing). Ponadto będą mogli starać się podjąć pracę na takich stanowiskach jak People Manager czy Agile Coach, a po zdaniu dodatkowych egzaminów, uzyskać międzynarodowy certyfikat Scrum Master oraz Product Owner.

Studia adresowane są do osób, które chcą nabyć praktyczne umiejętności w zakresie wdrażania zwinnego podejścia w biznesie oraz zwiększenia zaangażowania pracowników poprzez tworzenie organizacji, do której ludzie chcą przynależeć.

W szczególności studia polecane są dla:

 • kierowników działów i właścicieli firm, którzy dzięki zmianom w sposobie zarządzania chcą zbudować swoją przewagę konkurencyjną
 • liderów zespołów i kierowników projektów, którzy chcą zwiększyć motywację i zaangażowanie zespołu w celu polepszenia efektywności
 • agentów zmiany, którzy wdrażają filozofie agile w organizacji i poszukują skutecznych narzędzi pozwalających na szybsze działanie połączone z osiąganiem trwałych rezultatów
 • osób, które cenią sobie pracę z ludźmi i chciałby rozwijać swoją karierę zawodową w kierunku przywództwa, wspierania zespołów i zwinnego zarządzania projektami
 • oraz tych wszystkich, którzy już pracują zgodnie z filozofią agile (np. jako Scrum Master czy Product Owner), a zależy im na ciągłym doskonaleniu oraz poznawaniu nowych narzędzi i sposobów pracy z zespołem.
 • Atuty

  • wyposażenie Słuchaczy w wiedzę i kompetencje niezbędne przy wdrażaniu zwinnego podejścia do zarządzania organizacją oraz tworzenia i prowadzenia samoorganizujących się zespołów
  • zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zwinnego zarządzania projektami zgodnie z metodologią Scrum i Kanban
  • studia pozwalają na poznanie praktycznych narzędzi stosowanych przez skutecznych liderów, które umożliwiają osiąganie zamierzonych efektów biznesowych w świecie VUCA
  • program studiów opracowany przez Uczelnię oraz Agile Coaching Academy oparty jest na innowacyjnych warsztatach dla liderów Management 3.0 Agile Leadership Practices oraz praktycznych doświadczeniach wdrożeń tego podejścia m.in. w takich firmach jak Intel czy Lufthansa
  • po zdaniu organizowanych w ramach studiów egzaminów, Absolwenci uzyskują dyplom Management 3.0 Certificate of Attendance
 • Program

  Studia obejmują sześć modułów:

  1. Agile Mindset – świadomość zwinnego lidera
  2. Agile Leader – kompetencje zwinnego lidera
  3. Agile Teams – budowanie samoorganizujących się zespołów
  4. Agile Organization – lider w zwinnej organizacji
  5. Agile Projects – zwinne zarządzanie projektami
  6. Agile Change – wdrażanie zwinnego podejścia w organizacji

  Program studiów oparty jest o najnowsze koncepcje dotyczące zarządzania, przywództwa i transformacji, które stosowane są w firmach na całym świecie. Praktyczne narzędzia oraz techniki, z którymi zapoznają się słuchacze studiów, pochodzą od czołowych międzynarodowych ekspertów zajmujących się problematyką budowania i zarządzania organizacjami:

  • Jurgen Appelo – twórca koncepcji Management3.0, przedsiębiorca, międzynarodowy mówca uznany za jednego z 50 najlepszych ekspertów z zakresu przywództwa.
  • Niels Pflaeging – współtwórca koncepcji OpenSpace Beta, międzynarodowy konsultant i autor wielu nagradzanych książek. Wspiera rozwój organizacji oraz wdraża programy L&D.
  • Daniel Mezick – twórca koncepcji Open Space Agility oraz Inviting Leadership, agile coach oraz międzynarodowy mówca. Współpracował z Harvard University oraz Yale University.
  • Jutta Eckstein – twórczyni koncepcji Agile BOSSA nova, konsultantka agile i jedna ze 100 najważniejszych osób branży IT w Niemczech.

  Liczba godzin: 160

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci na studia powinni posiadać wykształcenie wyższe
  • Czas trwania: 2 semestry 
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele
  • Podstawa zaliczenia: po I semestrze nauki – plan wdrożenia praktyk Management 3.0 w organizacji; po II semestrze nauki – projekt grupowy
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Dariusz Wylon

  Wykładowca Akademii WSB. Lider, agile coach i facylitator, który od ponad 10 lat zajmuje się rozwojem zespołów i organizacji oraz wdrażaniem innowacyjnych praktyk z zakresu zarządzania, HR i przywództwa. Pracował z menedżerami, kierownikami projektów i Scrum Masterami z ponad 20 krajów świata na dwóch kontynentach.

  Od kilku lat jest licencjonowanym trenerem Management 3.0 oraz Scrum, wspierając menadżerów i kierowników projektów m.in. z takich firm jak Sabre, Comarch, ABB, PKO BP, Nielsen, CitiBank, Delphi, Intel czy Lufthansa, pomagając im adaptować metodykę Agile oraz zwinne podejście do zarządzania. Jako ekspert od samoorganizujących się zespołów i zwinnego przywództwa miał przyjemność występować na jednej scenie m.in. z takim osobistościami świata Agile jak: Jeff Sutherland (współtwórca Scruma), Jurgen Appelo (twórca Management 3.0), Daniel Mezick (twórca Open Space Agility) czy Niels Pflaeging (twórca Organize for Complexity).

  Swoje doświadczenia z zakresu wdrażania Agile przekazuje w trakcie sesji consultingowych, warsztatów i szkoleń, oraz europejskich konferencji (m.in. Agile in the City, Agile Lean Europe, Agile at Scale, TopConf, Agile by Example, New Trends in Project Management, PAM Summit, TEDx, ScrumDay czy DareFest).

  Od 2011 roku, jako CCO (Chief Communications Officer), wdraża praktyki Agile i Management 3.0 w Selleo, jednej z najbardziej innowacyjnie zarządzanych firm informatycznych w Europie. W 2015 roku otrzymał nagrodę HR Dream Team za wykorzystanie koncepcji Agile oraz Management 3.0 w rekrutacji oraz za najbardziej innowacyjne zarządzanie doświadczeniami kandydatów. Dariusz jest współautorem Agile HR Manifesto oraz twórcą modeli i narzędzi wykorzystywanych w budowaniu kultury organizacyjnej oraz zwinnych procesów HR.

  Więcej

  dr Marcin Lis

  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem  Akademii WSB. Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Przewodniczący Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

  Więcej

  dr Jerzy Stawicki

  Ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania projektami, programami i portfelem projektów oraz budowania organizacji projektowych oraz podejścia Management 3.0. Autor szkoleń i trener oraz konsultant i coach w tych obszarach. Specjalista w zastosowaniach zarządzania ograniczeniami w zarządzaniu projektami. Fan praktycznego łączenia metod tradycyjnych, zwinnych (Agile), Lean Management, TOC i łańcucha krytycznego w zarządzaniu projektami oraz nowoczesnych metod i technik zarządzania.

  Posiada certyfikaty: Management 3.0 Facilitator, PMP®, PRINCE2 Practitioner, Agile Project Management Registered Practitioner, Certified Project Manager IPMA (level C) oraz CPIM (Certified Production Inventory Management).

  Prelegent zagadnień Management 3.0, zarządzania projektami, zarządzania portfelem projektów, Agile i przywództwa na międzynarodowych i polskich konferencjach zarządzania projektami.

  Od 2003 r. prowadzi własną firmę JS PROJECT specjalizującą się w doradztwie projektowym i biznesowym, audytach, zarządzaniu projektami i szkoleniach z zakresu zarządzania projektami oraz w realizacji programów transformacyjnych zarządzania i zarządzania projektami.

  Podczas swojej kariery zawodowej prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce i zagranicą, dotyczące m.in. takich zagadnień, jak: Agile Project Management, Kanban - zwinne zarządzanie projektami, Management 3.0 - Agile Leadership Practices, Zarządzanie zespołem projektowym, Emocjonalnie kompetentny kierownik projektu czy Lean IT i Lean Project Management.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Zmienne otoczenie biznesowe powoduje dynamiczne zmiany w organizacjach. Nowoczesne firmy potrzebują bardziej efektywnych metod pracy, takich jak zwinne zarządzanie. Tradycyjne metodyki zarządzania projektami sprawdzają się raczej w przypadku przedsięwzięć, które są przewidywalne, a klient dokładnie wie, co chce otrzymać. W przypadku bardziej złożonych projektów doskonałą opcją są metodyki zwinne, w których zmiana stanowi naturalny, pożądany element projektu. Do mocnych stron zwinnego zarządzania należą m.in.: elastyczność i akceptacja zmian zakresu produktu. brak konieczności definiowania całego zakresu produktu na jego początku, wzmacnianie samodzielności i odpowiedzialności zespołu oraz koncentracja na satysfakcji klienta, a niekoniecznie na założonym zakresie prac.

  dr Marcin Lis
  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem  Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1000 zł do 5 października 2021
  II 1000 zł do 5 listopada  2021
  III 900 zł do 5 grudnia 2021
  IV 900 zł do 5 lutego 2022
  V 900 zł do 5 marca 2022
  VI 900 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 5900 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł
  do 22 września 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Bonifikata specjalna na studia ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business) w wysokości 500 zł do 22 września 2021 r.

  Bonifikata specjalna  na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 22 września 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Iga Pytlas
  e-mail: ipytlas@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

   

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji