Kierunek

ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb dzieci i młodzieży w obszarze zdrowia psychicznego. Zanim dziecko lub uczeń trafią do psychiatry, powinni otrzymać pomoc i wsparcie w środowisku rodzinnym, nauczania i wychowania, czyli w przedszkolu, szkole, placówce a także w domu.

W ramach studiów słuchacze zostaną zapoznani z najnowszą wiedzą naukową dotyczącą:

 • psychiatrii dzieci i młodzieży
 • psychologii klinicznej
 • diagnozy medycznej (psychiatrycznej, pediatrycznej, neurologicznej)
 • diagnozy funkcjonalnej psychologicznej i edukacyjnej
 • procesu pomocy i wsparcia dla dzieci i młodzieży- procedury, profilaktyka oraz interwencje w przedszkolu, szkole, placówce

Program studiów przewiduje również wielogodzinny blok zajęć praktycznych, kształtujących u słuchaczy umiejętności:

 • rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży
 • prowadzenia działań profilaktycznych w środowiskach: nauczania i wychowania oraz rodzinnym,
 • udzielania pomocy i wsparcia w oparciu opracowane procedury i programy
 • organizowania i prowadzenia spójności oddziaływań terapeutycznych przez nauczycieli, specjalistów, rodziców, służbę zdrowia oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin
 • Atuty

  Po ukończeniu studiów, absolwent uzyskuje  kompetencje w zakresie:

  •  stawiania diagnozy funkcjonalnej zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
  • prowadzenia profilaktyki zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
  • prowadzenia działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
  • opracowania programów i prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju psychicznym: problemy z emocjami, relacjami, tożsamością, pracą w grupie, funkcjonowaniem w rodzinie, przedszkolu, szkole, placówce
  • udzielania pomocy i wsparcia rodzicom, nauczycielom oraz innym dorosłym pracującymi z dziećmi i młodzieżą
 • Program

  1. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
  2. Psychologia kliniczna – podstawy teoretyczne, kierunki i podejścia
  3. Psychologia zaburzeń psychicznych
  4. Proces diagnostyczny
  5. Diagnoza medyczna: psychiatryczna, pediatryczna, neurologiczna
  6. Diagnoza psychologiczna i edukacyjna
  7. Kryteria diagnostyczne
  8. Zaburzenia neurorozwojowe
  9. Zaburzenia ze spektrum schizofrenii i psychotyczne
  10. Zaburzenia dwubiegunowe
  11. Zaburzenia depresyjne
  12. Zaburzenia lękowe
  13. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
  14. Zaburzenia dysocjacyjne
  15. Zaburzenia jedzenia, odżywiania i wydalania
  16. Zaburzenia snu i czuwania
  17. Dysfunkcje seksualne, dysforia płciowa
  18. Zaburzenia kontroli impulsów i zachowania
  19. Zaburzenia związane z substancjami i uzależnienia
  20. Zaburzenia osobowości
  21. Zaburzenia neuropoznawcze
  22. Parafilie
  23. Interwencje i wsparcie
  24. Procedury pomocy, interwencji i wsparcia w środowisku nauczania i wychowania - przedszkolu, szkole, placówce;
  25. Proces pomocy, interwencji i wsparcia poza środowiskiem przedszkola, szkoły, placówki
  26. Proces pomocy i wsparcia we współpracy z: rodziną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, służbą zdrowia, organizacjami pozarządowymi środowiskiem lokalnym
  27. Praktyki zawodowe - superwizja pracy

   

  • Czas trwania: 2 semestry
  • Liczba godzin: 250 h
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.
  • Dni realizacji zajęć: wybrane piątki, soboty, niedziele.
  • Zajęcia w formule hybrydowej

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 600 zł do 5 października 2021
  II 600 zł do 5 listopada 2021
  III 600 zł do 5 grudnia 2021
  IV 500 zł do 5 lutego 2022
  V 500 zł do 5 marca 2022
  VI 500 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 3600 zł  

  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji