03_Kierunkowe

01_Metodyka nauczania ruchu

02_Podstawy fizjoterapii klinicznej

03_Fizjoterapia kliniczna wchnw

04_Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu