Program

16 WRZEŚNIA, 11:00-12:30

Zadbaj o siebie, by zadbać o innych. Psychologia pozytywna jako narzędzie promocji zdrowia

SZKOLENIE ONLINE

Dobrostan człowieka stanowi w dzisiejszych czasach potężny zasób. Kondycja psychiczna, będąca jednym z aspektów dobrostanu, jest dziś nadszarpnięta przez pandemię, wojnę, nieoczekiwane zmiany. Lęk, z którym żyjemy na co dzień, negatywnie wpływa na nasz dobrostan. Możemy jednak świadomie odbudowywać swoje zasoby, poprzez interwencje pozytywne,  zarówno osobiste, jak i te w miejscu pracy.
W tym kontekście dorobek psychologii pozytywnej dostarcza sprawdzonych narzędzi budowania dobrostanu. Zwiększanie swojego dobrostanu skutkuje większym poczuciem szczęścia, sprawczości osobistej, odporności psychicznej, stabilności emocjonalnej w życiu prywatnym i zawodowym. Mamy realny wpływ na to, jak się czujemy, jak zarządzamy nawet trudnymi emocjami i jak regenerujemy nasze zasoby.

ZAPISZ SIĘ

dr Anna Hildebrandt-Mrozek

Doktor nauk ekonomicznych o specjalności: ekonomika rynku pracy, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Trenerów Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczona edukatorka, coach, trener i doradca nauczycieli, dyrektorów i rodziców w obszarze psychologii pozytywnej i wzmacniania dobrostanu. Naukowiec i praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w edukacji. Autorka realizowanego w szkołach programu "Happiness at School®", którego celem jest poprawa dobrostanu i poczucia szczęścia całego środowiska szkoły. Jej misją jest przekazywanie doświadczenia szczęścia i nauka o tym, jak o szczęściu opowiadać i się go uczyć. Jej specjalizacją jest budowanie poczucia własnej wartości, odkrywanie talentów i mocnych stron, rozwijanie inteligencji emocjonalnej i profilaktyka stresu we współczesnym świecie.

Ukończyła Podyplomowe Studia Europejskie (1998) na Odense University (Dania), studia językowe na Uniwersitá per Stranieri w Perugii (Włochy) oraz podyplomowe studia Psychologii Pozytywnej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Absolwentka Chief Happiness Manager Academy, zwieńczonej międzynarodową certyfikacją. Pierwszy Chief Happiness Officer w dziedzinie edukacji w Polsce. Inicjatorka Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole.

Certyfikowany trener zawodowy Career Direct® (Kompasu Kariery). Doradza firmom i szkołom prowadząc liczne szkolenia w zakresie dobrostanu, komunikacji międzypokoleniowej i zarządzania talentami w zespołach. Jej TOP 5 talentów Gallupa to: Strateg, Zbieranie, Intelekt, Empatia, Współzależność.

Ekspert w dziedzinie edukacji i rynku pracy oraz komunikacji międzypokoleniowej. Autorka i współautorka ponad 100 artykułów i publikacji w tych dziedzinach. Autorka książki „Koniec z pracą?” wydanej nakładem Wydawnictwa Difin. W październiku 2019 r. ukazała się jej kolejna książka: „Pasja życia - życie z pasją. Rodzicielstwo”.

Pracuje na autorskich programach: Happiness at School®, Rodzicielstwo z Pasją, Warsztaty Dobrego Snu®.

Więcej

16 WRZEŚNIA, 11:00 - 12:30

LOGORYTMIKA w przedszkolu i w szkole podstawowej w klasach I-III

SZKOLENIE STACJONARNE

Szkolenie dedykowane jest dla nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych a także wszystkich osób, które chcą poznać podstawowe zasady logorytmiki
w teorii i praktyce.

Podczas szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość przećwiczyć:

  • piosenki z różnymi aktywnościami takimi jak: ilustracja ruchowa, inscenizacja, instrumentacja, improwizacja, zabawa w kole, taniec;
  • zabawę i ćwiczenia z rekwizytami;
  • zabawy ruchowe i słuchowe wspomagające rozwój mowy;
  • grę na dziecięcych instrumentach perkusyjnych;
  • repertuar przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów  w klasach I- III szkoły podstawowej.

Podczas szkolenia będziemy ćwiczyć, grać, tańczyć, ruszać się!

Obowiązuje luźny strój i wygodne, miękkie obuwie.

ZAPISZ SIĘ

Agnieszka Loska

Określana przez uczestników studiów człowiekiem renesansu, kreatywnym mentorem, porywa charyzmą i energią. Z pasją odkrywa w ludziach ich potencjał i dobre strony. Sama z powodzeniem łączy w swojej pracy dokonania artystycznej duszy z temperamentem ciekawskiego podróżnika, narciarską zwinnością i biznesową intuicją. Laureatka wielu branżowych nagród, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Centrum Animacji Kultury w Warszawie oraz  Państwowej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. Właścicielka Studio Tańca i Muzyki RYTM. Pomysłodawca wielu szkoleń dla nauczycieli. Autorka bogatego zbioru autorskich programów, kompozycji, aranżacji, piosenek, choreografii, zabaw, ćwiczeń, pomysłów wokalno-taneczno-instrumentalnych. Instruktorka Roku 2005, Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet 2013, laureatka konkursu Fundacji Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM Roku 2013 w kategorii ''Edukacja''. 

Więcej

16 WRZEŚNIA, 11:00-12:30

Whisteblowing – sygnaliści, postępowania wyjaśniające oraz korzyści dla przedsiębiorstwa

SZKOLENIE ONLINE

Celem wykładu jest przedstawienie kluczowych zagadnień związanych z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz jej praktycznej implementacji w przedsiębiorstwach. Omówiony zostanie proces zgłaszania nieprawidłowości, zapewnienie ochrony sygnalistów oraz założenia polityki zgłaszania naruszeń. Zaprezentowane zostaną zasady prowadzenia postępowań wyjaśniających nieprawidłowości oraz korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z wdrożenia wewnętrznych uregulowań w tym zakresie.

ZAPISZ SIĘ

dr Ewa Popławska

Doktor nauk ekonomicznych. Pracuje na stanowisku Dyrektora ds. zgodności (Compliance Officer) w American Heart of Poland S.A.  Specjalista z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Auditor wiodący jednostki certyfikującej Bureau Veritas w zakresie norm ISO. Od wielu lat prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w obszarze znormalizowanych systemów zarządzania, również w jednostkach ochrony zdrowia. Zawodowo pasjonuje się zintegrowanymi systemami zarządzania, zarządzaniem procesami czy zarządzaniem wartością i ryzykiem. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w MED Holding S.A. w Katowicach, Polskiej Grupie Medycznej czy w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Wśród najważniejszych publikacji można wymienić: „Customer Value Management in the Context of Quality Management of Medical Services ", The Concept of a Hybrid Value Chain in Organizations in the Health Care Sector” czy „Auditowanie systemu zarządzania jakością w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Audity zdalne i hybrydowe".

Więcej

16 WRZEŚNIA, 13:00-14:00

HR w świecie biznesu. Jak budować organizację przyszłości, która zatrzyma najlepszych pracowników?

SZKOLENIE ONLINE

Świat zmienia się szybciej, niż jesteśmy w stanie za nim nadążyć. Nasze organizacje rozwijają nowoczesne technologie, które wymagają orientacji na zmianę i rozwoju nowych kompetencji. Tymczasem coraz bardziej odczuwamy brak ludzi. Walka o talenty trwa i jak prognozują badania nie będzie lepiej. W tej sytuacji powinniśmy przemyśleć jaką ofertę stworzyliśmy dla naszych klientów wewnętrznych - pracowników? Jak chcemy przyciągać i zatrzymywać najlepszych pracowników? Jak budujemy employee experience? Co jesteśmy w stanie zaproponować pracownikom, poza adekwatnym rynkowo wynagrodzeniem, aby nadal chcieli się rozwijać właśnie w naszej firmie? Prawdziwym wyzwaniem staje się zbudowanie nowego modelu współpracy między HR-em a biznesem, gdzie wypracowane rozwiązania przełożą się na konkretne rezultaty biznesowe i staną się opłacalną inwestycją pracodawcy w kapitał ludzki. 

Podczas spotkania omówimy rolę HR Business Partnera w nowoczesnej organizacji. Przedstawimy najnowsze trendy rynkowe, ciekawe rozwiązania oraz sprawdzone praktyki firm, w których pracownicy stanowią największą wartość.

ZAPISZ SIĘ

Agnieszka Bednarska

Interim HR Manager z dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym. Psycholog biznesu. Specjalizuje się we wdrożeniach modelu i standardów pracy HR Business Partnerów w polskich firmach. Doradca, praktyk i psycholog biznesu Grupy HR Masters. Wspiera klientów w budowaniu skutecznej polityki personalnej i organizacji struktur HR. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner, pomysłodawca 3-poziomowego programu certyfikacji zawodu HR Business Partnera, organizator wydarzeń branżowych śląskiego oddziału PS HRBP.

Więcej

17 WRZEŚNIA, 10:00-11:30

Jak uczyć języka polskiego jako języka obcego?

SZKOLENIE ONLINE

Czy znajomość tego samego kodu językowego gwarantuje zrozumienie? Jakie są przyczyny błędów w komunikacji? Czy musimy znać język obcy, by dogadać się z cudzoziemcem?
Jak w ciągu kilku dni opanować podstawy języka obcego?
Zapraszamy na webinar, podczas którego odpowiemy na pytania związane z nauką języka jako rodzimego, drugiego i obcego. Uczestnicy poznają zasady rządzące procesem skutecznej komunikacji oraz elementy metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.

ZAPISZ SIĘ

Katarzyna Zioła-Zemczak

Wykładowca Akademii WSB. Polonistka, oligofrenopedagog, konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej. Od lat organizująca doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, koordynatorka sieci współpracy "Uczeń z zagranicy". Na stałe współpracująca z Centrum Pedagogicznym w Czeskim Cieszynie. Nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem, autorka licznych pomocy dydaktycznych z zakresu nauczania języka polskiego. 

Więcej

17 WRZEŚNIA, 11:00-12:30

Kim jest Agile Coach - twórczy  motywator dla zespołów w erze elastycznych projektów?

SZKOLENIE STACJONARNE

Wiele organizacji pracuje obecnie projektowo. Metodyk projektowych jest mnóstwo, jedną z częściej stosowanych jest metodyka Agile, która wyszła ze środowiska programistycznego i na dobre zagościła w biznesie. Czym wyróżnia się Agile? Jest metodyką zwinną, zatem pozwala na elastyczne zarządzanie projektem, dobry i szybki kontakt z klientem, szybkie dostarczanie produktu, pracę w krótkich jednostkach czasu (sprintach) oraz pozwala budować dużą samodzielność zespołu.
Coraz częściej w zespołach pracujących projektowo pojawia się nowa rola – Agile Coacha. Kim jest Agile Coach, czy to ta sama osoba co Scrum Master? Czym na co dzień zajmuje się Agile Coach, jakie ma zadania? Czy jego obecność w zespole projektowym jest niezbędna? Czym różni się Agile coaching od coachingu menedżerskiego?
Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź podczas naszego spotkania w ramach Bezpłatnego Tygodnia Szkoleń w Akademii WSB.

ZAPISZ SIĘ

dr Małgorzata Świerkosz-Hołysz

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, adiunkt w Akademii WSB, coach, facylitator, senior trener z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich i tzw. kompetencji miękkich. Autorka artykułów naukowych dotyczących coachingu i zarządzania. Na sali szkoleniowej spędziła ponad 14.000 godzin. Doświadczenie w biznesie zdobywała już od 1999 r. jako właściciel firmy, a następnie trener wewnętrzny w Banku Ochrony Środowiska S.A., gdzie wspierała kadrę menedżerską w działaniach rozwojowych. Prowadzi szkolenia z zakresu szeroko rozumianego zarządzania, jest pasjonatką podejścia zwinnego, a w centrum jej uwagi zawsze stoi Człowiek. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem trenerskim prowadząc warsztaty Train the Trainer. Aktywnie działa jako coach, prowadząc sesje zarówno dla wysokiej kadry managerskiej, jak i dla klientów indywidualnych. Certyfikowany, międzynarodowy konsultant MindSonar®, narzędzia służącego do pomiaru czynników stylów myślenia ludzi, wspierającego proces coachingu, mentoringu, rekrutacji, sprzedaży czy budowania zespołu. Facylitator Management 3.0 najnowszej koncepcji w zarządzaniu, wykorzystującej podejście zwinne oparte na metodyce Agile, Agile PM, Facylitator APMG.

Więcej

17 WRZEŚNIA, 11:00-12:30

Postawy rodziców a zaburzenia zachowania u dzieci i uczniów

SZKOLENIE ONLINE

Podczas szkolenia Uczestnicy dowiedzą się jakie są składniki prawidłowych postaw rodzicielskich wg Marii Ziemskiej. Do czego mogą prowadzić nieprawidłowe postawy rodziców wobec dzieci, a także jakie są zadania szkoły oraz placówki w sytuacjach wymagających postępowania interwencyjnego.

ZAPISZ SIĘ

Cecylia Borowska

Pedagog specjalny, specjalność – resocjalizacja. Od ponad 20 lat konsultant ds. pedagogiczno-psychologicznych, zarządzania w oświacie i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej. Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, trener, kurator zawodowy i społeczny Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, kierownik świetlicy środowiskowej, wykładowca Akademii WSB. W latach 2004-2007 konsultant Zespołu Województwa Śląskiego ds. unijnych projektów edukacyjnych, asesor MEN ds. oceny unijnych wniosków projektowych.

Więcej

17 WRZEŚNIA, 13:00 - 14:00

Przywództwo w erze zmian: Jak rozwijać umiejętności przywódcze w dynamicznym i nieprzewidywalnym środowisku biznesowym

SZKOLENIE ONLINE

Przywództwo w czasie Covid i post Covid - case study. Czym dla przywódców były pierwsze dni rozprzestrzeniania się pandemii ? Transformacja przywództwa marzec 2020 - lipiec 2023. W obliczu globalnej pandemii Covid-19, świat doświadczył ogromnych wyzwań, które miały wpływ na różne aspekty naszego życia, w tym także na sferę przywództwa. Prelekcja skupi się na badaniu przywództwa w kontekście pandemii oraz analizie, jakie wnioski możemy wyciągnąć, patrząc zarówno wstecz, jak i w przyszłość na wybranym przykładzie. W ramach tego studium przypadku przyjrzymy się nie tylko wyzwaniom, przed jakimi stanęli liderzy w tym czasie, ale też jak wyglądała transformacja przywództwa w bardzo dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno -gospodarczej. Biorąc pod uwagę te przykłady, spróbujemy wyciągnąć ogólne wnioski dotyczące cech, umiejętności i podejść, które przyczyniły się do ich sukcesu w trudnych czasach.

ZAPISZ SIĘ

Katarzyna Rybicka

Katarzyna Rybicka ukończyła studia ekonomiczne na Wydziale Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest absolwentką studiów MBA na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ponadto pełniła rolę wykładowczyni szkół wyższych w zakresie zarządzania, kultury organizacyjnej, kultury zarządzania innowacjami, zarządzania projektami, a także rachunkowości.

Karierę zawodową zaczynała w bankowości, przechodząc przez kolejne szczeble w strukturze zawodowej i organizacyjnej Banku BPH SA  (2000-2010) i Alior Banku (2010-2015)

Zajmowała m.in. stanowisko dyrektora Departamentu Strategii Alior Banku odpowiadając za cały obszar strategii i projektów. Współprowadziła kluczowe projekty w zakresie fuzji banków, digitalizacji sektora bankowego, wdrażała procesy zarządzania innowacjami i portfelem projektów, a także współtworzyła strategię biznesową banków BPH i Alior Banku.

Od 2015 roku Katarzyna Rybicka piastowała funkcję członka Zarządu i Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju w sektorze  FMCG.

Od 2018 roku związana jest się z europejskim liderem w poligrafii – firmą Walstead, w której pełni funkcję wiceprezesa i Dyrektora Zarządzającego w obszarze usług współdzielonych i dostarczania rozwiązań. W silnie konkurencyjnym środowisku produkcyjnym, Walstead CE stoi przed wyzwaniem nieustającej poprawy efektywności działania, szybkiego podejmowania decyzji, elastycznego sterowania procesami produkcyjnymi;  Katarzyna Rybicka inicjuje i zarządza wdrożeniem projektów re-inżynierii systemu produkcyjnego przedsiębiorstwa.

Posiada wieloletnie doświadczenie w definiowaniu, prowadzeniu i wdrażaniu rozwiązań biznesowych. Jest doświadczonym menadżerem z wszechstronną wiedzą,  ekspertem programów akceleracyjnych. Praktyk w zakresie wyznaczania i wdrażania metodologii zarządzania projektami.

Katarzyna Rybicka zdobyła liczne certyfikaty z dziedziny zarządzania projektami. Jest laureatką V edycji konkursu Polish National Sales Awards w kategorii Innowacje w dziedzinie sprzedaży. Jest ekspertem w zakresie reorganizacji struktur, optymalizacji procesów, wdrożeń innowacji, zarządzania portfolio projektowym. W jej dorobku zawodowym są projekty z obszaru „new business development”, a także finansowania działalności operacyjnej.

Zapytana o swój najciekawszy projekt, odpowiada – organizacja stref żywieniowych podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.

Więcej

17 WRZEŚNIA, 15:00-16:00

Oszczędzanie przez zarządzanie energią

SZKOLENIE ONLINE

Prowadzenie efektywnej gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwach oraz jednostkach nieprodukcyjnych jest w kontekście obecnych czasów jednym z istotnych wyzwań dla zarządzających. Pomimo, iż każda organizacja reprezentuje różną złożoność swoich procesów i ich energochłonność, istnieją sprawdzone rozwiązania po zastosowaniu, których można uzyskać oszczędności energetyczne dające konkretne efekty ekonomiczne w postaci ograniczenia kosztów. Podczas wykładu zostaną omówione nowoczesne rozwiązania zarządcze pozwalające metodycznie identyfikować obszary wykazujące potencjał do poprawy efektywności energetycznej i poprawy wskaźników energetycznych, przy relatywnie niskim nakładzie finansowym.

ZAPISZ SIĘ

Paweł Karpiński

Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Mechanicznego oraz uczestnik licznych szkoleń doskonalących
z zakresu systemów zarządzania, wymagań prawnych, a także psychologicznej sztuki zarządzania.

Zawodowo Prezes Zarządu WISO GROUP Sp. z o.o., doradca oraz audytor zewnętrzny ds. zintegrowanych systemów zarządzania (ZSZ). Skuteczny mówca, potrafiący z wielkim entuzjazmem oraz pasją dzielić się praktycznymi doświadczeniami i przemyśleniami na temat metod wdrażania, utrzymywania, doskonalenia, a także audytowania systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001, systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001, systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001, systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001 oraz  systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N-18001 oraz ISO 45001. Swoje systemowe doświadczenia zbudował pracując dla firm wymagających wysokiej sprawności decyzyjnej.

Cechuje go mocne nastawienie na praktyczne zastosowanie norm systemowych, ukierunkowane na konkretne efekty biznesowe, w tym osiągane przez firmy korzyści finansowe. Jest otwarty w relacjach z ludźmi i dba, aby wektor korzyści z usług jakie firmuje był zawsze zorientowany na klienta.  W swojej praktyce trenerskiej posiada na koncie ponad 3000 godzin szkoleń z zakresu ZSZ, w tym warsztatów realizowanych pod marką WISO GROUP Sp. z o.o. zarówno dla uczelni wyższych oraz najbardziej cenionych jednostek certyfikujących w Polsce.

Więcej

18 WRZEŚNIA, 16:30-18:00

O siedmiu sposobach radzenia sobie z syndromem opiekuna 

SZKOLENIE ONLINE

Może jesteś w gronie 100 milionów Europejczyków sprawujących „pełnoetatową” opiekę nad bliskimi niesamodzielnymi (z niepełnosprawnością), o których mówi dyrektor Eurocarers - Stecy Yghemonos? Jesteś rodzicem, siostrą, bratem – osoby wymagającej stałej opieki? Jako przyszły terapeuta poszukujesz istotnej wiedzy na temat źródeł wsparcia rodziny w trudnej sytuacji życiowej?  Podczas szkolenia opowiem Ci - o siedmiu sposobach radzenia sobie z syndromem opiekuna. W zarządzaniu syndromem opiekuna (zapobieganiu, zmniejszaniu lub łagodzeniu jego objawów: fizycznych, psychosomatycznych i psychospołecznych), ważną rolę odgrywa tytułowe siedem elementów: zdrowie, odpoczynek, pomoc, wartość opieki vel pracy, mentor, przeistoczenie cierpienia, odkrywanie sensu. Wspomnę również o tym, jak komunikować się z osobą niemówiącą, używając nowej technologii eye-trackingowej (śledzenia wzroku) oraz polskich i zagranicznych oprogramowań.

Koniecznie przygotuj dwa papierowe talerze na nasze spotkanie.

ZAPISZ SIĘ

dr Aneta Kochanowicz

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie – pedagogika, nauczycielka dyplomowana, oligofrenopedagog, logopedka (specjalistka AAC i AT). Adiunktka w Katedrze Pedagogiki Akademii WSB. Autorka książki „Dziecko w śpiączce”, „Sens życia”, „Sens troski”.  Polska reprezentantka MEN w dwóch akcjach Horyzont 2020 COST Action: CA19104 - Advancing Social inclusion through Technology and EmPowerment (Assistive Technology, Intellectual Disability, Autism, Empowerment) oraz w akcji: CA22127 COllaboratively DEveloped culturallY Appropriate and inclusive Assessment tool for Palliative Care EDUcation (CODE-YAA@PC-EDU). Współtwórca innowacyjnego oprogramowania eyeLearn (komercjalizacja wiedzy B+R). Partycypuje w działaniach PTP, PTS (Sekcja Socjologii Niepełnosprawności), europejskiego stowarzyszenia AAATE oraz międzynarodowego ISAAC. Jako praktyk pracuje od wielu lat z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z rzadkimi wadami genetycznymi oraz ze spektrum autyzmu.

Więcej

18 WRZEŚNIA, 17:00-18:00

Psychopedagogika - wpływy neurodydaktyczne i metodyczne w procesie treningowym dzieci i młodzieży - Metoda IMOPEKSIS 

SZKOLENIE STACJONARNE

Podczas wykładu zostaną zaprezentowane nowoczesne podejścia do nauczania, łącząc psychologię edukacyjną z najnowszymi odkryciami w dziedzinie neurodydaktyki. Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazję zgłębić Metodę IMOPEKSIS, innowacyjną technikę wspomagającą proces zdobywania wiedzy i rozwoju młodego człowieka. Na wykład zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, trenerów, instruktorów sportów, rodziców młodych sportowców, którzy chcą zrozumieć, jak mózg uczy się najskuteczniej i jak te odkrycia można zastosować w praktyce edukacyjnej. Podczas wykładu zostaną przedstawione różne techniki wpływu dydaktycznego, które mogą być zastosowane w różnych kontekstach nauczania, aby uczynić proces nauki bardziej efektywnym i angażującym.

 

ZAPISZ SIĘ

Tomasz Wilczewski

Pedagog, absolwent AWFiS w Gdańsku, doktorant na AWF Katowice, edukator kursów trenerskich Polskiego Związku Koszykarskiego, kontynuator metody IMOPEKSIS profesora Hucińskiego. Wykładowca wielu konferencji, edukator w programie LIDER100 „Poprzez sport do kompetencji”.

Więcej

18 WRZEŚNIA, 17:00-18:00

Informacje i dezinformacje, newsy i fakenewsy. Gdzie przykładać ucho, by było słychać wyraźnie? 

SZKOLENIE ONLINE

W dzisiejszym globalnym świecie dostęp do informacji stał się nieograniczony - z jednej strony jest to ogromnym atutem, ale z drugiej niesie za sobą wyzwania związane z rozpoznawaniem wiarygodnych źródeł oraz rozprzestrzenianiem fałszywych treści. Celem spotkania jest zwiększenie świadomości uczestników na temat istniejących mechanizmów manipulacji informacjami oraz umożliwienie im skuteczniejszego poruszania się w oceanie treści dostępnych w mediach, by podejmować świadome decyzje i chronić siebie oraz innych przed wpływami dezinformacji. Podczas szkolenia prowadzący przekaże uczestnikom wiedzę na temat analizy mediów i skutecznego odróżniania prawdziwych informacji od dezinformacji.

ZAPISZ SIĘ

Marek Czyż

Dziennikarz, prezenter telewizyjnych programów informacyjnych i publicystycznych. Pracę dziennikarza rozpoczął w Radiu Top, kolejno przez ponad 12 lat pracował w TVP prowadząc między innymi: Monitor Wiadomości i Gość Jedynki w TVP1, programy poświęcone wejściu Polski do Unii Europejskiej, programy publicystyczne w TVP3 i Aktualności w TVP Katowice.

W TVP pracował także w zagranicznej redakcji TAI oraz jako śląski reporter TVP. Od 2011 r. pracował w TVP Info gdzie do połowy lutego 2016 r. współprowadził Poranek Info. Od 9 listopada 2016 r. do 30 listopada 2018 r. współprowadził wraz z Beatą Tadlą, serwis informacyjny Nowa TV – 24 godziny. Obecnie wydawca i twórca serwisów Czyż Tak oraz Dziennik Metropolii, a także szef działu informacji Radia ZET. 

Więcej

18 WRZEŚNIA, 17:30-18:30

Przywódca asertywny- jak zarządzać innymi w zgodzie z sobą.

SZKOLENIE ONLINE

Umiejętności przywódcze są ważne nie tylko dla formalnych przywódców, kierowników czy menadżerów  ale także dla tych wszystkich, którzy pragną  wpływać na innych, skupiać na sobie uwagę ludzi i w relacjach osiągać cele. Lider inspiruje, angażuje, zapala do działania, przekazuje wizję jasno i z pasją  - te umiejętności rozwijają się w procesie i wymagają ciągłego doskonalenia.

ZAPISZ SIĘ

dr Edyta Nowak-Żółty

Wykładowca Akademii WSB. Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie. Doktor nauk humanistycznych. Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu, tutor akademicki, trener rozwoju osobistego i konsultant w obszarze edukacji. Akredytowany trener metody Insight Discowery. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, budowania zespołów, obsługi klienta, zarządzania coachingowego, savoir vivru w biznesie i urzędzie. Pasjonatka psychologii uczenia się, kształcenia i neurodydaktyki.


Więcej

18 WRZEŚNIA, 18:00-19:30

Mindfulness jako sposób na redukcję stresu oraz poprawę i utrzymanie zdrowia 

SZKOLENIE ONLINE

Stres jest nieodłącznym elementem współczesnego życia, jednak stanowi poważne zagrożenie dla naszego zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Aby minimalizować skutki stresu i wspomagać odporność psychofizyczną, warto stosować określone strategie i metody radzenie sobie z nim. Mindfulness, czyli uważność, to szczególny rodzaj świadomej, nieosądzającej, skierowanej na bieżącą chwilę uwagi. Proponowany warsztat skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych utrzymaniem i poprawą własnego zdrowia. Ma na celu poszerzenie wiedzy na temat stresu oraz zdobycie informacji i praktycznych umiejętności związanych z praktyką uważności w codziennym życiu.

ZAPISZ SIĘ 

dr hab. n. o zdr. Monika Bąk-Sosnowska, prof. AWSB

Psycholożka kliniczna, psychoterapeutka, wykładowczyni akademicka. Kieruje Centrum Psychosomatyki i Profilaktyki Zdrowotnej Akademii WSB. Zajmuje się badaniami naukowymi oraz dydaktyką z zakresu psychologii zdrowia i psychologii klinicznej.
Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych i popularno-naukowych, prelegentką wielu konferencji naukowych, prowadzi również warsztaty i szkolenia psychologiczne.
W ramach praktyki klinicznej zajmuje się terapią osób w kryzysie, cierpiących na zaburzenia psychosomatyczne oraz na zaburzenia odżywiania się i otyłość. Wiedzę psychologiczną propaguje w mediach oraz angażując się w lokalne programy edukacyjne i kampanie społeczne na rzecz zdrowego trybu życia.

Więcej

19 WRZEŚNIA, 16:30-18:00

Wzrost gospodarczy a jakość życia

SZKOLENIE ONLINE

W programach informacyjnych często pojawiają się wiadomości dotyczące faktycznego bądź prognozowanego wzrostu PKB. Pojawiają się pytania: Co podawane wskaźniki oznaczają dla przeciętnego „Kowalskiego”? Czy wzrost gospodarczy naprawdę przekłada się na poprawę jakości życia? Czy liczby na wykresach równają się uśmiechom na twarzach? Podczas szkolenia zgłębimy te istotne kwestie, rozważając wpływ wskaźników ekonomicznych na codzienne doświadczenia ludzi. Odkryjemy, jakie czynniki gospodarczego wzrostu przekładają się na zdrowie, edukację, relacje społeczne oraz ogólny komfort życia. Pokażemy, że jakość życia to nie tylko wynik PKB, ale skomplikowany układ aspektów, które naprawdę wpływają na poziom życia, a co równie istotne czy ów „Kowalski” ma wpływ na wzrost PKB.

ZAPISZ SIĘ

dr inż. Adam Żabka

Doktor nauk ekonomicznych. Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB. Od lat zafascynowany ekonomią i finansami. Autor wielu publikacji w tym zakresie. Oczywiste prawdy potrafi przedstawić w nieoczywisty, ale prosty sposób.

Więcej

19 WRZEŚNIA, 16:30-18:00

Odkryj potencjał LinkedIn - wpływ największej na świecie platformy biznesowej na rozwój kariery zawodowej

SZKOLENIE ONLINE

Bez względu na to, czy jesteś na początku swojej kariery zawodowej, czy zajmujesz już stanowisko menedżerskie w topowej firmie, LinkedIn to platforma, na której nie może Cię zabraknąć! Nowe stanowisko, ukończona uczelnia, certyfikat, zdobyta kompetencja - tu nie tylko możesz je udokumentować, ale i zbudować wartościowe relacje, które przełożą się na atrakcyjną ofertę pracy czy szansę biznesową. Z wystąpienia dowiesz się między innymi: co oferuje LinkedIn i dlaczego warto w niego zainwestować, na co zwrócić uwagę planując swoją obecność na tej platformie, jak wykorzystać LinkedIn na poszczególnych etapach kariery zawodowej.

ZAPISZ SIĘ 

Patryk Kułagowski

Od 2016 roku podbija międzynarodową scenę marketingu internetowego. Swoje doświadczenie zdobywał zarówno w Polsce, jak i za granicą, współpracując z topowymi markami. Regularnie udziela się w pismach czy wydarzeniach branżowych. 

Aktualnie odpowiada za rozwój segmentu LinkedIn, jak i tworzenie oraz realizację efektywnych strategii komunikacji w mediach społecznościowych w 4PEOPLE jako Senior Social Media Specialist. Ma na swoim koncie tysiące wygenerowanych leadów i setki przeszkolonych osób. 

Od najmłodszych lat związany także z branżą muzyczno-eventową - tworząc i organizując regularnie wydarzenia LinkedIn Local w Rybniku, czy współpracując ściśle z największymi festiwalami muzycznymi w Polsce w zakresie organizacji  oraz promocji.  W 2017 r. wprowadził brytyjską firmę Festicket na polski i czeski rynek.

Więcej

19 WRZEŚNIA, 17:00-18:30

Kompetencje komunikacyjne dzieci i uczniów - aspekty psychologiczne

SZKOLENIE STACJONARNE

Umiejętność komunikowania się jest niezbędna dla funkcjonowania – zwłaszcza we współczesnym świecie – m.in. dla budowania relacji, pełnienia nowych i coraz bardziej złożonych ról społecznych, zaś szczególnie – dla szeroko pojmowanego zdrowia psychicznego, będąc podstawowym warunkiem pełnego rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży.
Poznanie umiejętności komunikacyjnych dziecka stanowi obszar zainteresowań badawczych wielu dyscyplin naukowych, między innymi: językoznawstwa, psychologii rozwojowej, psychologii społecznej, psycholingwistyki, antropologii, a także pedagogiki. Dzieci uczą się języka nawet w najbardziej niesprzyjających okolicznościach. Podobnie dzieje się z umiejętnością komunikowania się, która w takcie poszerzających się doświadczeń społecznych dziecka, w sposób oczywisty, czasem wręcz niekontrolowany, doskonali się.

Podczas spotkania uczestnicy poznają:

-fazy rozwoju kompetencji komunikacyjnych, doniesienia z neuroobrazowania mózgu
- sposoby ich diagnozowania, opis funkcjonowania
- przyczyny, objawy i trudności w nabywaniu umiejętności komunikacyjnych m.in. u dzieci i uczniów z afazją, spektrum autyzmu, trudnościami emocjonalnymi oraz metody i sposoby ich         usprawniania
- zadania dla dorosłych, nauczycieli i rodziców w pracy z dziećmi i młodzieżą

ZAPISZ SIĘ

Małgorzata Spendel

Psycholog, logopeda, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Jest autorką wielu narzędzi i metod diagnozy psychologicznej i logopedycznej dzieci i uczniów, a także programów terapeutycznych.
Od 1999 r. prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i ekspercką dla dyrektorów, nauczycieli i specjalistów przedszkoli, szkół i placówek.
Od 17 lat jest nauczycielem akademickim w AWSB prowadząc zajęcia na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych.

 

Więcej

19 WRZEŚNIA, 17:00-18:30

Komunikacja i prezentacja w systemach zarządzania

SZKOLENIE ONLINE

Komunikowanie się w ramach systemu zarządzania i prezentowanie wyników dotyczących jego skuteczności i efektywności nie jest takie proste jak by się wydawało. Trzeba to robić w sposób zrozumiały i na tyle atrakcyjny aby nasi odbiorcy słuchali nas z zaciekawieniem. Szkolenie dostarcza podstawowej wiedzy o wymaganiach standardów dotyczących komunikacji w systemach zarządzania i zasadach  przygotowywania prezentacji dla najwyższego kierownictwa.

ZAPISZ SIĘ

Andrzej Żukowski

Senior Manager ds. Edukacji TUV NORD Polska. Trener i wykładowca w zakresie systemów zarządzania, z ponad 25 letnim doświadczeniem dydaktycznym. Uznany przez International Register of Certificated Auditors (IRCA) w Londynie jako Wykładowca Wiodący w zakresie Quality Management Systems. Współpracuje jako trener i wykładowca z wieloma uczelniami w kraju, w tym m.in. z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. Od ponad 20 lat przeprowadza audity certyfikacyjne, nadzoru i recertyfikacyjne,  jako certyfikowany Lead Auditor TUV NORD CERT GmbH.

Posiada również doświadczenia konsultingowe w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością, środowiskowych, BHP i HACCP, w wielu polskich przedsiębiorstwach. Swoje wieloletnie doświadczenie menedżerskie w zarządzaniu uwzględnia w zajęciach dydaktycznych, co stanowi dużą wartość praktyczną dla studentów i skutecznie rozwija ich kompetencje. Jest autorem licznych programów szkoleniowych wspierających rozwój kompetencji w zakresie systemów zarządzania i przeprowadzania auditów.

Więcej

19 WRZEŚNIA, 17:00-18:30

Jak być liderem pożądanym przez biznes oraz pracowników?

SZKOLENIE ONLINE

Dzisiejszy lider mierzy się często z wyzwaniami, na które nie miał szansy się przygotować, a zawirowania rzeczywistości powodują, że podejmowane działania wymagają elastyczności, kreatywności i dynamiki.
Covid, wojna, a do tego deficyt kadry mają swoje konsekwencje. Niedobór pracowników oraz zmiana potrzeb i oczekiwań osób zatrudnionych, powodują trudności w zarządzaniu.
Pilną potrzebą okazuje się odpowiedź na pytanie, jak sprostać wymaganiom zewnętrznym i własnym, by być liderem pożądanym przez biznes oraz pracowników.

ZAPISZ SIĘ

Anna Cichowska

Praktyk zarządzania, doświadczona menadżerka zespołów w dużych organizacjach.

Trenerka, dyplomowana coach, certyfikowana praktyk PRISM Brain Mapping, ekonomistka w obszarze bankowości i rachunkowości.

Członkini Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówczyń i Mówców w Polsce.

Prowadzi szkolenia i warsztaty w obszarze rozwoju kompetencji miękkich, zarządzania stresem, zarządzania i budowania skutecznych zespołów w oparciu o metody coachingowe.
Pracuje w obszarze coachingu kariery, coachingu menadżerskiego, mentoringu młodych menadżerów. Bada predyspozycje behawioralne i pomaga w wykorzystaniu naturalnego potencjału ludzi w organizacji.
Szkoli w obszarze wystąpień publicznych w ramach cyklicznych Otwartych Warsztatów Wystąpień Publicznych SPMiM, które współorganizuje.

Więcej

19 WRZEŚNIA, 18:30-19:30

Rodzice w szkole – jeżeli nie współpraca, to …?

SZKOLENIE ONLINE

Kiedy dziecko rozpoczyna naukę w szkole, w naturalny sposób członkami społeczności szkolnej stają się także jego rodzice. Wiąże się to z przyjęciem na siebie przez rodziców pewnych obowiązków, nabyciem określonych praw oraz możliwością wpływania na życie szkoły.
W procesie adaptacji dziecka do nowych warunków, w nowym środowisku, a także w całym procesie edukacji, w szczególności kiedy pojawiają się różne trudności i problemy, niezbędna jest mądra współpraca rodziców i nauczycieli. Jakie oczekiwania mają względem siebie rodzice i nauczyciele? Jakie prawa i obowiązki obydwu stron wynikają z obowiązujących przepisów prawa? Jak wygląda codzienna praktyka w tym względzie? Jak mądrze ułożyć współpracę rodziców i pracowników szkoły? Jaką rolę odgrywa w tym procesie dyrektor szkoły? Próbę odpowiedzi na te pytania podejmie prowadzący wykład z perspektywy osoby mającej wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela, dyrektora szkoły oraz pracownika kuratorium oświaty.

ZAPISZ SIĘ

Andrzej Rafa

Specjalista z zakresu administracji oświatowej i edukator kadry kierowniczej oświaty. Wieloletni pracownik kuratorium oświaty, w którym pełnił funkcje m.in. Dyrektora Wydziału Nadzoru i Wspierania Rozwoju Zawodowego Nauczycieli oraz Dyrektora Wydziału Strategii Edukacyjnej. Obecnie pełni funkcję dyrektora szkoły. Prowadzi również zajęcia na uczelniach wyższych oraz szkolenia dla nauczycieli i kadry kierowniczej oświaty.

Więcej

19 WRZEŚNIA, 18:30-19:30

Revolutionizing Workplaces: Unleashing the Power of Positive Organizational Scholarship

SZKOLENIE ONLINE

In today's fast-paced world, the corporate landscape can often seem dominated by greed, selfishness, and a relentless pursuit of success. Considering that we spend over a third of our lives working, it's fair to envision a more sustainable path forward. Let's take a moment to imagine a world where nearly all organizations are driven by virtuousness, meaningfulness, and appreciation. This doesn't have to be an elusive dream; it can be a reality.
Enter Positive Organizational Scholarship (POS), a burgeoning field within organizational studies. POS doesn't dismiss the importance of profitability and competition; instead, it encourages us to embrace and appreciate phenomena that represent positive deviance – aspects that have often been overlooked by management scholars for decades.
The purpose of this session is to introduce participants to the world of Positive Organizational Scholarship, equipping them with practical strategies to transform their professional lives. Participants will not only gain a deep understanding of POS's foundations and core concepts, but they will also be gently encouraged to shift their perspectives on contemporary workplaces.
By the end of this session, participants will leave feeling empowered, ready to take concrete steps towards personal and professional growth, and inspired to become agents of positive change. The ripple effect of their actions will not only benefit their own lives but will also contribute to the betterment of individuals, organizations, and society as a whole.
Join us for this session, conducted in English, and be part of the movement to create more ethical, meaningful, and fulfilling workplaces.

 

ZAPISZ SIĘ

dr Jan Klaczak

Wykładowca w Akademii WSB. Uzyskał stopień naukowy Doctor of Business Administration na Walden University w Minneapolis w Stanach Zjednoczonych. Ukończył również studia magisterskie z zachowań organizacyjnych na London School of Economics and Political Science oraz studia licencjackie z zarządzania i przedsiębiorczości na Goldsmiths, University of London. Jest członkiem Center for Positive Organizations na Stephen M. Ross School of Business na Uniwersytecie Michigan. Prowadzi badania w obszarze pozytywnej nauki o organizacjach, skupiając się szczególnie na współczuciu w organizacjach i przywództwie służebnym. Jest również współwłaścicielem wielopokoleniowej firmy rodzinnej specjalizującej się w wyrobach mleczarskich, gdzie wykorzystuje zasady pozytywnej nauki o organizacjach do zarządzania zespołem. Jego pasja polega na inspirowaniu ludzi do tworzenia etycznych i zrównoważonych organizacji opartych na wartościach.

Więcej

19 WRZEŚNIA, 19:00-20:00

Umiejętności miękkie najważniejszymi umiejętnościami przyszłości

SZKOLENIE ONLINE

Jak kluczowe umiejętności miękkie stają się fundamentem sukcesu w dynamicznie zmieniającym się świecie? Podczas wyjątkowego wykładu z drem Mateuszem Grzesiakiem poznasz znaczenie efektywnej komunikacji, umiejętności rozwiązywania problemów, pracy zespołowej i przywództwa w osiąganiu doskonałości zawodowej. Światowy ekspert i autorytet  w dziedzinie umiejętności miękkich pokaże, jak rozwijać te zdolności, aby stać się elastycznym i dostosowywać się do przyszłych wyzwań. To wykład, który zmieni Twój sposób myślenia i otworzy przed Tobą nowe możliwości rozwoju kariery. Zapisz się na szkolenie i zdobądź przewagę konkurencyjną dzięki umiejętnościom przyszłości!

ZAPISZ SIĘ

dr Mateusz Grzesiak

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii WSB, wykładowca w ramach studiów podyplomowych. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Psycholog, konsultant, wykładowca i przedsiębiorca. Ukończył studia magisterskie z prawa i psychologii. Szkoli międzynarodowo od blisko 20 lat w 7 językach, głównie na rynkach europejskich i amerykańskich. Pomaga ludziom i organizacjom osiągnąć zaplanowane cele osobiste i zawodowe poprzez dostarczanie kompetencji społecznych w obszarach biznesu i życia osobistego: marketingu, samorealizacji i zarządzania. Jego zainteresowania naukowe dotyczą personal brandingu, mediów społecznościowych i kultury, a także kompetencji społecznych. Napisał 27 książek, jest autorem licznych artykułów publikowanych międzynarodowo.

Więcej

20 WRZEŚNIA, 17:00-18:30

Stres - Twój sprzymierzeniec rozwoju. Jak wykorzystać presję do osiągnięcia celów?

SZKOLENIE ONLINE

Kto z nas nigdy nie oglądał horroru czy thrillera. Kto nie krzyczał podczas przejażdżki na kolejce górskiej w wesołym miasteczku i nie prowokował sytuacji potencjalnego zagrożenia, jednocześnie czerpiąc z tych wydarzeń przyjemność? 

To nic innego, jak świadome wprowadzanie swojego organizmu w sytuację niecodzienną, w sytuację stresową. Czy naprawdę jest się czego bać? 

Podczas warsztatu porozmawiamy o różnych rodzajach stresu, w tym również zawodowego, a nawet traumatycznego; przeanalizujemy indywidualną odporność na stres; zidentyfikujemy stresory występujące w naszym życiu na co dzień i typowe reakcje na nie; obnażymy też mechanizmy działania stresu i jego wpływ na codzienne funkcjonowanie, i ostatecznie postaramy się podnieść poziom rezyliencji (zdolności do adaptowania się do zmieniających się okoliczności i odpowiedniego reagowania na nie), prowadzącej do rozwoju i dobrostanu. 

W trakcie treningu antystresowego zostaną zaprezentowane nowoczesne teorie dotyczące sposobów radzenia sobie ze stresem, a także wykorzystywania stresu w kontekście rozwoju – własnego oraz współpracowników. 

ZAPISZ SIĘ

Aneta Gawlas

Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych na kierunkach: MBA w placówkach ochrony zdrowia, Menedżer logistyki, Logistyka i spedycja dla nauczycieli. Akredytowany Coach i Mentor Brian Tracy International, z wykształcenia pedagog. Wieloletni wykładowca-praktyk Akademii WSB, absolwentka prestiżowej Szkoły Trenerów Biznesu Brainstorm Group oraz European Business Trainer Coaching Clinic (Corporate Coach U). Specjalizuje się w obszarach rozwijania kompetencji menedżerskich, motywacji oraz zarządzania zmianą. Realizuje projekty rozwojowe w Polsce oraz Europie. Pracuje z klientami indywidualnymi, organizacjami oraz Uczelniami wyższymi. Regularnie prowadzi zajęcia dla Studentów I i II stopnia, Uczestników studiów podyplomowych (w tym MBA) na kierunkach związanych z szeroko pojętym zarządzaniem.

Więcej

20 WRZEŚNIA, 17:00-18:00

Odpowiedzialność prawna pedagoga za sprawowanie pieczy nad uczniami 

SZKOLENIE STACJONARNE

Obowiązkiem każdego pedagoga jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie prowadzonych zajęć. Niewłaściwe wywiązywanie się z tego zadania może doprowadzić do pociągnięcia pedagoga do odpowiedzialności pracowniczej, dyscyplinarnej, karnej a także cywilnej.

Jakie obowiązki i prawa spoczywają na pedagogach względem uczniów? Kiedy nauczyciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej?  Jak pedagog może ograniczyć swoją odpowiedzialność prawną?

Szkolenie kierowane jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów, trenerów, instruktorów sportów.

ZAPISZ SIĘ

mec. Paula Majcher-Guzik

Prawnik specjalizujący się w prawie sportowym, sędzia dyscyplinarny ŚLZKosz, arbiter Sportowego Trybunału Arbitrażowego PZKOSZ, ekspert w projektach Trainer 1.0 BETA, Side Hustle, AFTERMATCH, członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego. Absolwentka Akademii WSB na kierunku MBA w ochronie zdrowia. Wykładowca Akademii WSB od 2016 roku. Wyróżniona Srebrną Honorową Odznaką Polskiego Związku Koszykówki.

Więcej

20 WRZEŚNIA, 17:00-18:30

Bezpieczeństwo pacjenta jako priorytet – kluczowe przepisy ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

SZKOLENIE ONLINE

Bezpieczeństwo pacjenta stanowi jeden z kluczowych wyznaczników jakości w systemie ochrony zdrowia, a jego zapewnienie jest dla podmiotów leczniczych jednym z najważniejszych zadań. Celem zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych w polskim systemie ochrony zdrowia oraz poprawy bezpieczeństwa pacjenta przyjęta została ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, będąca równocześnie tematem niniejszego szkolenia. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną kluczowe przepisy ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Omówione będą założenia procesu autoryzacji placówek ochrony zdrowia oraz zasady funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości. Przedstawione zostaną także założenia procesu akredytacji. W czasie dyskusji wraz z uczestnikami podejmiemy próbę oceny znaczenia nowych przepisów w poprawie bezpieczeństwa pacjenta.

ZAPISZ SIĘ 

dr n. med. Sandra Kryska

Doktor nauk medycznych w dziedzinie zdrowie publiczne, nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem łącząca pracę dydaktyczno-naukową z praktyką jako audytor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością oraz pełnomocnik ds. akredytacji w placówkach ochrony zdrowia. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, prawa medycznego oraz zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z jakością w ochronie zdrowia, akredytacją placówek medycznych, Systemami Zarządzania Jakością oraz prawami pacjenta. Pasjonatka technik i narzędzi umożliwiających poprawę szeroko rozumianej jakości. Autorka oraz współautorka publikacji naukowych traktujących o problematyce prawnomedycznej oraz związanej z jakością w ochronie zdrowia.

Więcej

20 WRZEŚNIA, 18:00-19:00

Zarządzanie środowiskowe i BHP w funkcjonowaniu organizacji odpowiedzialnej społecznie

SZKOLENIE ONLINE

Funkcjonowanie w dzisiejszych realiach rynkowych stawia przed organizacjami biznesowymi mnogość nowych wyzwań. Zmiany legislacyjne, konkurencja rynkowa wzmożona przez mechanizmy globalizacji łańcuchów dostaw wymiany towarowej, ale również wzrost świadomości społecznej implikować mogą konieczność rozszerzenia priorytetów działalności biznesowej o elementy odpowiedzialności społecznej. Szczególnymi, wybranymi filarami tejże są dbałość o stan środowiska naturalnego oraz empatia na życie i zdrowie ludzkie. Pragnąc uczynić je nie tylko zbiorem deklaracji, lecz skonkretyzowanym działaniem, organizacje rynkowe sięgnąć mogą po znormalizowane systemy zarządzania odnoszące się do tych sfer oddziaływania społecznego szeroko rozumianego biznesu. Spotkanie nasze ma na celu zaprezentowanie podstaw systemowego zarządzania środowiskowego w oparciu o międzynarodową normę ISO 14001:2015 oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o normę ISO 45001:2018 jako narzędzi realizacji założeń strategicznych zbieżnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju organizacji.

 

ZAPISZ SIĘ

dr Adrian Cierpioł

Kwalifikowany trener  jednostki TUV NORD Polska – jednostki certyfikującej  ze 140-letnią tradycją na świecie i ponad 20-letnią w Polsce. Współpracował jako szkoleniowiec i  doradca w ponad 150-u organizacjach konsultując proces wdrażania systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, bhp, bezpieczeństwem informacji oraz bezpieczeństwem żywności HACCP. Jeden z pierwszych konsultantów prowadzących prace wdrożeniowe systemów zarządzania jakością w oświacie wg normy ISO 29990. Auditor wewnętrzny systemów jakości oraz środowiskowego. Zrealizował kilkaset szkoleń i kursów. Prowadzi m.in. renomowane kursy oraz szkolenia dla Menedżerów jakości, Pełnomocników ds. systemów zarządzania i auditorów wewnętrznych.

Więcej

20 WRZEŚNIA, 18:00-19:30

Technologie Smart: Czy Sztuczna Inteligencja (AI) może pomóc w podejmowaniu decyzji biznesowych?

SZKOLENIE ONLINE

Rok 2022 był przełomowym pod względem rozwoju i zaawansowania sztucznej inteligencji (AI). Obecnie rynek został zalany aplikacjami, które odpowiedzą na (prawie) wszystkie nasze pytania. Boty od ChatGPT po Bard AI zyskują coraz bardziej na popularności w medycynie, edukacji oraz w biznesie. Mimo, iż zdania ekspertów co do wykorzystania AI pod względem etyki są podzielone, tak istnieje pewien konsensus co do naszej przyszłości: Ze sztuczną inteligencją musimy nauczyć się żyć, podobnie jak z Internetem, gdyż jej obecność najprawdopobniej będzie rosła wykładniczo. Oprocz kwesti ogólnych i terminologii, wykład przybliży sytuację biznesową. Czy Sztuczna Inteligencja jest na obecnym etapie w stanie pomóc managerom i czy jest w stanie podejmować decyzje?

ZAPISZ SIĘ

dr Dawid Jarco

Pełny pasji naukowiec skupiający się na zagadnieniach analityki biznesowej oraz makroekonomii. W Akademii WSB bada możliwości sztucznej inteligencji na rozwój biznesu oraz gospodarki. Jako manager operacyjny w globalnej firmie IT fascynuje się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem operacyjnym i strategicznym. Wiele projektów wdrożonych przez dra Dawida Jarco, jak narzędzia BI lub modelowanie finansowane AI, mają na celu optymalnie wykorzystanie zasobów, aby zagwarantować zrównoważony rozwój.

Więcej

20 WRZEŚNIA, 18:30-20:00

Prawo spadkowe - jak zadbać o przyszłość swoją i swojej rodziny?

SZKOLENIE ONLINE

Wykład poświęcony jest najważniejszym zagadnieniom z dziedziny prawa spadkowego obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnicy zajęć poznają najważniejsze pojęcia i instytucje należące do tej części prawa cywilnego, a w szczególności zasady testamentowego i ustawowego porządku dziedziczenia, czy też dowiedzą się w jaki sposób można kreować ostatnią wolę oraz jakie ograniczenia są z tym związane. W czasie zajęć zostaną Państwu również przedstawione konkretne zdarzenia prawne (kazusy), których rozwiązanie będzie wytłumaczone w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, orzecznictwo i doktrynę. Wiedza zdobyta podczas warsztatów pozwoli każdemu słuchaczowi zrozumieć istotę systemu dziedziczenia, a co za tym idzie w przyszłości przełoży się na skuteczniejsze dochodzenie swoich praw.

ZAPISZ SIĘ

mec. Anna Danek

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a także studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. 
Obecnie odbywa trzyletnie szkolenie w ramach aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bielsku-Białej. Od 2021 roku związana z Akademią WSB jako pracownik dydaktyczny. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w kancelarii: adwokackiej, radców prawnych, a także podatkowej. Interesuje się prawem cywilnym, karnym, gospodarczym jak również finansowym.

Więcej

21 WRZEŚNIA, 17:00-18:30

Zarządzać czy administrować? Kim jest a kim powinien być dyrektor szkoły, przedszkola, placówki oświatowej?

SZKOLENIE ONLINE

Czy każdy może zostać dyrektorem szkoły, przedszkola lub placówki oświatowej? Oczywiście, że nie. Aby objąć takie stanowisko, trzeba mieć udokumentowane kwalifikacje potwierdzające właściwe przygotowanie do zawodu i, co najważniejsze,  odpowiednią wiedzę oraz kompetencje.  Dyrektor placówki oświatowej, to nie tylko osoba odpowiedzialna za realizację procesu kształcenia i sprawowanie nadzoru pedagogicznego, choć  są to obszary wiodące. Dyrektor   jest kierownikiem zakładu pracy i  kierownikiem jednostki budżetowej, posiadającym  pewną samodzielność w zakresie gospodarki finansowej oraz gospodarowania mieniem przekazanym w zarząd. Dlatego więc konieczne jest posiadanie przez niego wiedzy z zakresu zarządzania, przepisów oświatowych, prawa pracy, zarządzania  kadrami, zasobami materialnymi i publicznymi środkami finansowymi oraz wiedzy  z wielu innych dziedzin.

Zarządzanie szkołą to zadanie niezwykle trudne i niezwykle odpowiedzialne. Właśnie dlatego osoba aspirująca na dyrektora powinna   mieć ukończone studia z zakresu zarządzania: pierwszego lub drugiego stopnia, jednolite magisterskie bądź studia podyplomowe lub ukończony  kurs kwalifikacyjny  w obszarze zarządzania oświatą.

Niemniej jednak, kiedy już spełnimy powyższe wymogi formalne i zdobędziemy posadę dyrektorską, to staniemy przed wyborem, czy organizacją, którą jest szkoła, przedszkole, placówka którą chcemy zarządzać, czy tylko administrować?  Przykładów na przyjętą zarówno pierwszą jak i drugą postawę możemy znaleźć w gronie kadry dyrektorskiej polskiego systemu oświaty bardzo  wiele, przecież osób zajmujących te stanowiska mamy w naszym kraju ponad 30 tysięcy.

Zatem możemy ograniczyć się do podejmowania wyłącznie bieżących czynności związanych funkcjonowaniem  organizacji – czyli nastawić się na administrowanie (pozornie łatwe, niemniej jednak pozbawione perspektyw rozwoju i  nie dające satysfakcji).

Możemy też  wybrać ścieżkę zarządzania szkołą,  która wykorzystuje  w sposób maksymalny wszystkie zasoby, jest sprawna, skuteczna i pozwala  osiągać wyznaczone cele.  

Zadania i oczekiwania wobec dyrektora stale rosną, a to wynika z faktu, że szkoła w ostatnim trzydziestoleciu jest w ciągłym procesie zmian, bo i świat się zmienia.  Czy dyrektor szkoły w dzisiejszych uwarunkowaniach zewnętrznych, w  określonym prawem statusie zawodowym, z określonymi wymogami kwalifikacyjnymi,  może w pełni tym zmianom sprostać i zadbać o wyższą jakość pracy swojej placówki? 

Czy w  aktualnych uwarunkowaniach może  zarządzać, czy już tylko administrować swoją organizacją? Kim jest a kim powinien być dyrektor szkoły, przedszkola, placówki oświatowej?  Próbę znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania  podejmiemy podczas spotkania, do udziału w którym zapraszamy zarówno urzędujących dyrektorów, jak i tych z Państwa, którzy zamierzają  ubiegać się w przyszłości o powierzenie stanowiska dyrektora (wicedyrektora) szkoły, przedszkola, bądź placówki oświatowej.

ZAPISZ SIĘ

Tadeusz Konarski

Wykładowca Akademii WSB; współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu  szeroko rozumianego zarządzania edukacją, prawa pracy w oświacie, finansów oświatowych, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości (SIO, finanse, organizacja), konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener realizujący szkolenia dla samorządów lokalnych, firm i instytucji szkoleniowych oraz dla Ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z zakresu ustroju i struktury oświaty w  jednostkach samorządu terytorialnego, systemu informacji oświatowej oraz prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych. Ekspert i autor materiałów  w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym - etap II. Absolwent Training Reform Education of Management. Autor wielu opracowań i publikacji, między innymi  książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Konsultuje i wdraża modele  obsługi wspólnej w jednostkach samorządu lokalnego. Współautor nowelizacji  przepisów  ustawy  Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca  korporacji  samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia,  wdrożenia i audyty a także działalność ekspercką,  w ramach której doradza zarówno organom jednostek samorządu lokalnego, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek systemu  oświaty jak i innym pracownikom tego sektora.

Więcej

21 WRZEŚNIA, 17:00-18:30

Pomóż mi z tym bałaganem! - Jak na co dzień wspierać rozwój dziecka?

SZKOLENIE ONLINE

Czy obowiązki domowe są miejscem oddziaływań terapeutycznych i profilaktycznych? Jak codzienne aktywności dziecka wspierają jego rozwój językowy i poznawczy?
Zapraszamy nauczycieli przedszkoli i szkół, pedagogów, logopedów oraz rodziców na spotkanie, podczas którego odpowiemy sobie na powyższe pytania. 

ZAPISZ SIĘ

Magdalena Bielenin

Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych. Oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Wieloletni pracownik Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Szkoły Specjalnej w Bielsku-Białej. Obecnie pełniąc funkcję konsultanta Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oraz wykładowcy akademickiego dzieli się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Więcej

21 WRZEŚNIA, 17:00-18:30

Jak dzięki lean i wskaźnikom zarabiać +20% więcej - jako pracownik i jako właściciel firmy?

SZKOLENIE ONLINE

Podczas warsztatu dowiesz się:

  • Jak awansują Absolwenci Akademii Lean Management i dlaczego zarabiają więcej niż wcześniej?
  • W jaki sposób firmy korzystają z umiejętności usprawnień procesów i poprawy wskaźników?
  • Dlaczego lean + wskaźniki + automatyzacje to idealna trójca doskonalenia i poprawy efektywności?
  • Jak AI pomoże nam w doskonaleniu firm opartych o dane i z ugruntowaną kulturą ciągłego doskonalenia?
  • Co możesz zrobić już dziś, żeby jutro zarabiać o +20% więcej i korzystać z życia?

ZAPISZ SIĘ

Andrzej Krótki

Współwłaściciel i Członek Zarządu LEAN TO WIN sp. z o.o., trener i konsultant Lean Management.  Autor bestsellera branżowego „Skuteczny Lider Lean. Jak usprawniać firmy w Polsce i pomagać im więcej zarabiać”. Pomagał w usprawnianiu takich marek, jak:
KGHM – Huta Miedzi Głogów, Raden Transport, Ingram MICRO, Stolbud Włoszczowa SA, Greenbrier, TRYUMF, REJS, Protech, Multi-Sklejka SA, Weltech,  Intermag, Ceba Baby, Rawag, Unimot, Omega, Poltech, FOD, WM Eltar, Lesaffre, Geldbach Polska, Thermoplast, Newag, Jamar, Rothelhner, Kontakt-SIMON, FAM S.A., FTT Wolbrom, Nutricia, Docdata i Kirchhoff.

Więcej

21 WRZEŚNIA, 17:30-19:00

Fonoholizm (uzależnienie od telefonu) wyzwaniem świadomego nauczyciela

SZKOLENIE ONLINE

Wykład przybliżający zależności pomiędzy nieograniczonym byciem  online a zmianami, które zachodzą w naszym  mózgu. Podczas wykładu przedstawione zostaną najnowsze dane naukowe dotyczące  zjawiska fonoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz rady w jaki sposób zadbać o cyfrową higienę. 

ZAPISZ SIĘ

Anna Szkotak

Neurologopeda, logopeda polonijny, provider Neuroflow. Ukończyła drugi stopień kursu Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach.
Pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą wielojęzyczną z całego świata oraz z dziećmi z zaburzeniami o podłożu neurologicznym.  Zaangażowana w liczne projekty dedykowane Polonii. 
Z zaciekawieniem przygląda się jak urządzenia cyfrowe zmieniają komunikację interpersonalną i jaki wpływ wywierają na rozwój poznawczy i językowy dzieci. 

Więcej

21 WRZEŚNIA, 17:30 - 19:00

Zmiany w prawie pracy

SZKOLENIE STACJONARNE

Przepisy prawa pracy chronią nie tylko interesy pracowników, ale są również istotne z punktu widzenia pracodawców. Nieprzestrzeganie prawa wiąże się dla pracowników i pracodawców z wieloma przykrymi konsekwencjami, począwszy od finansowych, aż po odpowiedzialność karną. Prawo pracy i wiedza na jego temat stoi u podstaw prężnie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się o najnowszych zmianach w przepisach prawa pracy oraz ich aktualną interpretacją.

ZAPISZ SIĘ

Przemysław Pogłodek

Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy, wykładowca prawa pracy z 18-letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR.

Więcej

21 WRZEŚNIA, 18:00-19:00

Cyberbezpieczna chmura - dekalog dobrych praktyk przy projektowaniu rozwiązań chmurowych w oparciu o platformę Microsoft Azure

SZKOLENIE ONLINE

Obecnie trudno jest wyobrazić sobie sprawnie działające przesiębiorstwo bez infrastruktury informatycznej opartej o rozwiązania chmurowe. Jednym z najpopularnieszych z nich jest platforma Microsoft Azure.
Ważnym aspektem jest zapewnienie bezpieczeństwa działających na niej usług, danych czy użytkowników – co przekłada się na wydajność oraz sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa bez zakłóceń – co z kolei ma kluczowe znaczenie dla ciągłości działania biznesu.
Poruszone zostaną tematy związane z metodami ochrony zasobów w usłudze Microsoft Azure oraz przydatne wskazówki dotyczące nadawania uprawnień użytkownikom.
Zaprezentowane zostaną także sposoby na audytowanie działań użytkowników oraz rekomendacje dotyczące zwiększania poziomu bezpieczeństwa danych i usług w oparciu o platformę Microsoft Azure.

ZAPISZ SIĘ

mgr inż. Marcin Hanasiewicz

Pasjonat rozwiązań i technologii firmy Microsoft. Od kilku lat pracuje na co dzień z usługami opartymi o platformę chmurową Azure. Wieloletni trener (MCT), a także konsultant ds. rozwoju oraz utrzymania infrastruktury IT w sektorze korporacyjnym z zastosowaniem rozwiązań opartych o produkty m.in. Microsoft Windows Server/Desktop, Intune, AVD, Hyper-V.

Więcej

22 WRZEŚNIA, 17:00-18:30

Czym jest i dlaczego DEIB (Różnorodność, Równość, Inkluzywność i Przynależność) stanowi klucz do sukcesu w zarządzaniu zespołami we współczesnym świecie?

SZKOLENIE ONLINE

W dzisiejszych czasach organizacje zdają sobie sprawę, że różnorodność i inkluzywność stanowią kluczowy czynnik sukcesu biznesowego.
Przedsiębiorstwa, które koncentrują się na zarządzaniu różnorodnością, równością, inkluzywnością i przynależnością, czerpią korzyści z różnorodnych perspektyw, doświadczeń i talentów, co prowadzi do innowacyjności, lepszego podejmowania decyzji oraz zwiększonej konkurencyjności na rynku.
Zarządzanie różnorodnością nie tylko jest ważnym trendem, ale również stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalistów, którzy będą aktywnie przyczyniać się do tworzenia bardziej sprawiedliwych i równościowych środowisk zarówno w miejscu pracy, jak i w społeczeństwie jako całości.

ZAPISZ SIĘ

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadr Akademii WSB. Profesor ekonomii i nauk humanistycznych specjalizujący się w naukach o zarządzaniu. Był Wiceprezesem ds. Spraw Międzynarodowych oraz Ekspertem ds. Jakości w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jest Prezesem PCG Polska. Wcześniej przez ponad 20 lat zdobywał obszerne doświadczenie w pracy menedżerskiej, w radach nadzorczych wielu polskich i międzynarodowych firm. ("Goplana", "Nestle", "Fazer", "FPL Consultant", "Polski Len", "GTL", "PCG").

Jest autorem ponad 300 publikacji oraz kierownikiem i wykonawcą 15 projektów badawczych (w tym finansowanych przez Komitet Badań Naukowych, Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki, UE). Był kierownikiem projektu NCN "Kultura Jakości w Polskich Uczelniach". Obecnie kieruje projektem DIALOG "Poprawa Organizacyjna Uniwersytetów Przyszłości (UNIFUT.PL)". Uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Entreprises Research Association (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM).

Więcej

22 WRZEŚNIA, 17:00-18:00

Na żywo - czyli jak się zachować kiedy wszyscy patrzą? Praktyka podczas wystąpień publicznych i przed kamerą

SZKOLENIE STACJONARNE

Warsztat przybliży uczestnikom praktyczne zagadnienia związane z wystąpieniami przed publicznością "na żywo"  podczas prelekcji, prezentacji i wykładów oraz specyfikę obcowania z  kamerą. Jak mówić by przyciągnąć uwagę odbiorcy? Jak wiarygodnie budować przekaz wykorzystując język ciała i impostację głosu a także czym różni się praca przed obiektywem od pracy z audytorium? Podczas warsztatu zostaną poruszone również kwestie prawidłowego i profesjonalnego komponowania wystąpień zdalnych z użyciem popularnych komunikatorów.

 

ZAPISZ SIĘ

Marek Sygacz

Dziennikarz i reporter telewizyjny z dwudziestosześcioletnim stażem przed kamerą. Absolwent dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Marketingu i PR Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Na co dzień związany z zespołem redakcyjnym WYDARZEŃ TV POLSAT oraz programem "DZIEŃ NA ŚWIECIE" w POLSAT NEWS. Twórca reportaży i filmów dokumentalnych dotyczących konfliktów zbrojnych w Ukrainie, Syrii i Iraku. Autor książki „Reżim ciszy. Wojna o Ukrainę".

Więcej

22 WRZEŚNIA, 17:30-19:00

Innowacyjne myślenie i kreatywność: rozwijanie umiejętności myślenia poza utartymi schematami, generowanie nowatorskich rozwiązań

SZKOLENIE ONLINE

Twórcze myślenie stanowi kluczową umiejętność, która pozwala na generowanie innowacyjnych rozwiązań. W dzisiejszych czasach jest to umiejętność pożądana i doceniana w każdej dziedzinie naszego życia.

Na naszym spotkaniu pochylimy się nad zagadnieniem „kreatywności i innowacyjności” w aspekcie  swoistego „paliwa”, które pozwala mózgowi na wyjście poza schematy w celu powstawania nowych pomysłów. Uświadomisz sobie, w jaki sposób „nowatorskie myślenie” pozwala spojrzeć na problem z innej perspektywy, co skutecznie sprzyja generowaniu nowych idei oraz wykorzystuje pobudzoną wyobraźnię.  Dowiesz się jak znaleźć odpowiedni sposób rozwijania potencjału nieszablonowego myślenia i……po więcej zapraszam na spotkanie.

 

ZAPISZ SIĘ

dr inż. Małgorzata Wysocka

Doktor nauk rolniczych, certyfikowany trener biznesu, coach biznesu, specjalista w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Z Akademią WSB związana jest od 2021 roku jako wykładowca akademicki. Przez 20 lat pracowała w największym polskim banku w Europie Środkowo-Wschodniej na stanowiskach związanych z optymalizacją i automatyzacją procesów, rekrutacją, mentoringiem i coachingiem oraz szkoleniami i wdrażaniem pracowników różnych obszarów. Uczestniczyła w projektach związanych z fuzjami oraz tworzeniem i wdrażaniem nowych modeli operacyjnych. Z dużym powodzeniem zarządzała działem szkoleń.

Więcej

22 WRZEŚNIA, 17:30-19:00

Peer Support - program wsparcia dla uczniów w kryzysach emocjonalnych oparty o pomoc rówieśniczą

SZKOLENIE ONLINE

Peer Support to program wsparcia dla uczniów w kryzysach psychicznych oparty o pomoc rówieśniczą realizowaną zgodnie z zasadami stałości wsparcia oraz kontroli granic pomocy prowadzonej przez uczniów. Dzięki temu program jest skuteczny, bezpieczny i trwały.

Z prowadzonych przez nas badań (Ciechomski, Martyniak, 2022) realizowanych w szkołach wynika, że rówieśnicy są najczęstszym źródłem wsparcia dla nastolatków. Potwierdzają to także inne badania (np. Grzelak, 2023). W szkołach objętych programem Peer Support w opinii uczniów (n=338) rówieśnik jest głównym źródłem wsparcia w kluczowych dla zdrowia psychicznego obszarach: osamotnienia, niskiego poczucia własnej wartości, dalekich od oczekiwanych relacji w związku. Jako istotne wsparcie rówieśnicze respondenci wskazali także problemy z poczucia sensu życia oraz nadużywanie substancji psychoaktywnych. 

ZAPISZ SIĘ

dr Krzysztof Martyniak

Doktor pedagogiki -  absolwent Akademii WSB. Socjolog, absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, podyplomowego Kursu dla wykładowców i działaczy - Praw i Wolności Człowieka. Obecnie w Zespole Pedagogiki Młodzieży działającym przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, członek Zespołu Roboczego - Między partycypacją, a wykluczeniem. Od ponad 20 lat zajmuję się szkoleniami związanymi z komunikacją i relacjami.

Aktualnie, od 2020, zajmuje się pracą projektową (przy Wydziale Psychologii UKSW) Peer Support - wsparcia rówieśniczego w kryzysach emocjonalnych. Peer Support to program wsparcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych w kryzysach psychicznych, oparty o pomoc rówieśniczą na ogólnie przyjętych zasadach prowadzenia interwencji kryzysowej. Program jest formą odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie wsparcia środowiskowego w obliczu pogłębiającego się kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Więcej

22 WRZEŚNIA, 18:00-19:30

Efektywne zarządzanie Odnawialnymi Źródłami Energii poprzez magazynowanie energii w różnych postaciach

SZKOLENIE ONLINE

W trakcie wykładu zostaną poruszone zagadnienia dotyczące efektywnego wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii, poprzez magazynowanie wytworzonego prądu w banku energii, buforze ciepła. Zostaną również omówione rodzaje Odnawialnych Źródeł Energii oraz sposoby ich wykorzystywania.

ZAPISZ SIĘ

Krzysztof Turek

Wykładowca AWSB oraz członek zarządu firm, które zajmują się zielonym transportem oraz zasilaniem z baterii. Ukończył college BSC Health and Safety at work place, Principles of Business Administration, Team Leading. W Polsce pracuje przy projektach z zielonym transportem, zasilaniem pojazdów elektrycznych, jak również  przy projektach dla Wojskowej Akademii Technicznej, Koła Naukowego Politechniki Warszawskiej. Współtworzył projekt zasilania do łazików dla wyprawy osób niepełnosprawnych w Himalaje (Wheelchairtrip Himalaya 2021).

Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji