O konferencji

-

 

 

Do współorganizacji konferencji zaproszono:

 • Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie
 • Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Politechnikę Rzeszowską, Wydział Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Obrony w Brnie, Czechy
 • Bałtycką Akademię Obrony w Tartu, Estonia
 • Uniwersytet w Zilinie
 • Wojskową Akademię Lotniczą w Dęblinie, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki

  

 

 

Cel konferencji:


Celem konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz sposobu postrzegania bezpieczeństwa Polski w aktualnej sytuacji geopolitycznej przez instytucje oraz środowiska akademickie zaproszone do udziału w konferencji.

 

W konferencji przewiduje się trzy zasadnicze obszary tematyczne.

 

 • I obszar tematyczny:

Obejmuje zmieniające się uwarunkowania bezpieczeństwa Polski w istniejącej sytuacji geopolitycznej, w tym szanse, wyzwania oraz zagrożenia.

 

 • II obszar tematyczny:

Dotyczy zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski w kontekście realizacji przyjętej polityki zagranicznej.

 

 • III obszar tematyczny:

Skupia się na analizie i ocenie bieżących trendów w systemie obronności państwa, jako kluczowych uwarunkowań zachowania bezpieczeństwa narodowego.

 


Wynikiem konferencji będzie monografia naukowa, która przyczyni się do przeglądu i usystematyzowania aktualnego stanu wiedzy i doświadczeń praktycznych w powyższych obszarach. Będzie też stanowić wartościowe źródło wiedzy dydaktyczno-naukowej oraz praktycznej.

 

 

 

 

O Patronat Honorowy poproszono:

 

 • Marszałka Województwa Śląskiego


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji