O konferencji / About conference

Akademia WSB zaprasza na konferencję "Project Management 2.0", która odbędzie się 22 marca 2019 r. w godz. 10.00-16.00. Konferencja stanowić będzie platformę wymiany informacji pomiędzy czołowymi postaciami w zakresie teorii i praktyki zarządzania projektami. W jej ramach cenieni eksperci przedstawią czynniki wspierające wzrost wydajności projektów oraz sposoby stymulowania rozwoju podejścia projektowego na podstawie dobrych praktyk w wybranych branżach.

 

WSB University invites to the conference "Project Management 2018", which will take place on March 22, 2018 at 10.00-16.00. The conference will be a platform for the exchange of information between leading figures in the field of project management theory and practice. As part of it, valued experts will present factors supporting the growth of project performance and ways to stimulate the development of a project approach based on good practices in selected industries. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji