Program / Agenda

Program konferencji / Agenda, termin: 22 marca 2019 [10:00-16:00]

 

Akademia WSB - ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza (Audytorium Maximum)

 

 

9.50- 10.00

Powitanie muzyczne w wykonaniu studentów Akademii WSB

 

10.00 - 10.30

POWITANIE


dr Marcin Lis 

Prrektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB

 

dr Janusz Michałek, 

Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekononmicznej S.A. 

 

dr Grzegorz Kądzielawski

Wiceprezes Grupy Azoty S.A. 


10.45 - 12.15

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – PONADCZASOWA FILOZOFIA CZY DOMINANTA WSPÓŁCZESNYCH TRENDÓW?

 

Wykłady wprowadzające / Introductory lectures

 

1. Złożoność w zarządzaniu projektami (30 min.)
    prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2. Nowe trendy i wyzwania w zarzadzaniu projektami -podejście zwinne jako technika racjonalizująca

    to zarządzanie oraz elastyczność jako oś jego doskonalenia (30 min.)

    prof. PW dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki- Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej 

    dr Małgorzata Waszkiewicz - ekspert w zakresie zarządzania projektami, czlonek IPMA, Politechnika Warszawska

    

Czas na dyskusję

 

 

12.15 – 12.30

Przerwa kawowa

 

12.25- 12.30

Występ muzyczny w wykonaniu studentów Akademii WSB

 

12.30 – 14.00

 

CZAS I JAKOŚĆ W KLASYCZNYM I NOWOCZESNYM ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

 

 

3. Model zarządzania projektami na przykładzie Grupa Azoty S.A. (30 min.)
    
dr Grzegorz Kądzielawski – Wiceprezes Grupy Azoty S.A. 

 

   Forum dyskusyjne – wpływ napiętych harmonogramów projektowych na jakość i budżet przedsięwzięć naukowych

 

4. Wdrożenie linii próżniowego napylania biobójczych powłok metalicznych na przykładzie firmyACS INSTALACJE

    Mariusz Wal - Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów

 

5. Inicjowanie projektów: start-up i kick-off – jak zapewnić udany start projektu? (30 min.)
    
Dariusz Wylon – CCO Chief Communications Officer Selleo

   

    Forum dyskusyjne – czynniki sukcesu w fazie inicjowania i rozpoczęcia projektu

 

6. Kompetencje inżynierskie dla Przemysłu 4.0-model kształcenia kursowego pracowników firm produkcyjnych (30 min.)

    dr hab. inż. Grzegorz Wszołek - Prezes Zarządu EMT Systems, 

    dr hab. inż. Piotr Czop – Kierownik Działu Usług Inżynierskich EMT Systems, 

    Piotr Podgórski, Dyrektor ds. Planowania, Organizacji i Rozwoju Produktu, EMT Sytems

 

    Forum dyskusyjne – rewolucja 2.0. w monitorowaniu jakości produkcji i projektów: czy zastąpi

   klasyczne metody monitorowania jakości projektów?

 

 

14.00-14.30
Przerwa kawowo-lunchowa

 

 

14.30-16.00

 

ZARZĄDZANIE FINANSAMI I ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI – „TWARDE” I „MIĘKKIE” ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTOWEGO

 

 

7. Komunikacja w zespołach projektów lean management w praktyce (30 min.)

    Tomasz Król, Andrzej Krótki – Zarząd, Instytut Doskonalenia Produkcji

 

    Forum dyskusyjne – czy komunikacja w zespole projektowym stanowi najsłabsze ogniwo projektów 
    i jak ją usprawniać?

 

8. Earned Value Management, czyli metoda wyceny wartości wypracowanej projektu (30 min.)

   Artur Jóźwiak – Trener, EY Academy of Business (dawniej Ernst & Young)

 

   Forum dyskusyjne - komputeryzacja i automatyzacja kalkulacji kosztów projektu – w jaki sposób może zastąpić
  klasyczne techniki z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych ?
    

 

9. Pomiar rentowności i „urentownianie” projektów o trudnomierzalnych rezultatach (30 min.)

  Robert Reinfuss - Wykładowca Akademii WSB, Autor ValueView® i Rynku celów™, doradca biznesowy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, praktyk zarządzania oraz autor licznych publikacji. Specjalizuje się strategicznym HR, systemach zarządzania, technikach podnoszenia efektywności pracy i polityce wynagrodzeniowej.

 

   Forum dyskusyjne – jak zapewnić zaangażowanie członków zespołu projektowego w całym cyklu jego trwania

 


16.00-16.30

 

Dyskusja i podsumowanie konferencji – nowe kierunki doskonalenia kompetencji menedżerów i członków zespołów projektowych (dr Marcin Lis, Michał Dziekoński – Akademia WSB) 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji