Nasi wykładowcy

Informacja o osobach zaangażowanych w realizację projektu:

 

Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz Kierownik Katedry Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Ekspert w zakresie transportu szynowego, zintegrowanych systemów transportowych oraz logistyki w Transporcie. Posiada wieloletnie doświadczenie naukowo-dydaktyczne. Odbył staże naukowo-dydaktyczne we Włoszech, w Rosji, Wielkiej Brytanii. Kierownik lub uczestnik około 150 prac dla polskich i zagranicznych zakładów przemysłowych (Alstom, Siemens, Bombardier, Plasser&Theurer, Lucchini, Bumar, Griffin, Pkp, Huta Bankowa), kierownik grantów Komitetu Badań Naukowych, projektów dla Ministerstwa Transportu, członek Prezydium Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Sekcji Technicznych Środków Transportu, koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Szynowego, organizator wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowo-technicznych.

Od 2008 r. prowadzi wykłady popularnonaukowe w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Prof. dr hab. Eugenia Rostańska – pedagog. Od 1994 r. dr hab. Eugenia Rostańska jest ekspertem MEN - rzeczoznawcą podręczników i programów szkolnych. W latach 2005-2014 pełniła funkcję Kierownika Katedry Pedagogiki WSB. Od 2008 r. związana z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Wykłady prowadzone dla UTW, to m.in. „Pragmatyka językowa. Co w myślach, co w słowach..”

 

Prof. dr hab. Marek Walancik - od 1982 do 2007r. jako żołnierz zawodowy (płk) w jednostkach liniowych, w szkolnictwie wojskowym i administracji wojskowej na stanowiskach: dowódczych, dydaktycznych i kierowniczych. Autor wielu publikacji monografii, rozpraw naukowych, artykułów i podręczników akademickich. Współorganizator konferencji naukowych, Organizator konferencji popularno – naukowych, metodycznych. Organizator żywych lekcji historii, imprez sportowych, współtwórca filmu „Obszar Warowny Śląsk” emitowanego w TVP, w 2007 roku uzyskał Tytuł „Chorzowianina Roku”. Prorektor ds. nauki, Kierownik Katedry  Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, p.o. Dyrektora Biblioteki Akademickiej WSB. Dla UTW prowadził wykłady: „Śląska linia Maginota”, „Znane postacie w Zagłębiu Dąbrowskim. Społeczno-kulturowe uwarunkowania życia i działalności”. Związany z UTW od 2014 r.

 

Prof. dr hab. Edward Saulicz – doktor nauk o kulturze fizycznej, fizjoterapeuta, współpracujący z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, autor wielu publikacji naukowych, artykułów, monografii, rozpraw naukowych i podręczników akademickich, Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Redakcji Naukowej czasopisma „Fizjoterapia Polska”, Kierownik Zakładu Kinezyterapii w Katedrze Podstaw Fizjoterapii na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, przez II kadencje prezes oddziału śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, prowadzi wykłady m.in. z zakresu biomechaniki klinicznej, rehabilitacji w dysfunkcjach narządów ruchu, kinezyterapii. Związany z UTW od 2015 r.

 

Dr Paulina Polko

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Doktoranckiego Collegium Civitas i Instytutu Studiów Politycznych PAN (kierunek: socjologia). W 2010 roku obroniła doktorat o oligarchicznej monarchii oświeconej w systemie demokratycznym na przykładzie Włoch pod rządami Silvia Berlusconiego. Pracowała jako dziennikarka m.in. w “Życiu” i wydawnictwie Axel Springer Polska, współpracowała z miesięcznikiem “Unia & Polska”. Pracowała także jako analityk w Gabinecie Prezydenta Warszawy, Kancelarii Prezydenta RP i Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie odpowiadała także za redakcję kwartalnika “Bezpieczeństwo Narodowe”. Obecnie pracownik Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Dr Jacek Francikowski

Biolog, doktor w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Popularyzator nauki. Polem jego zainteresowań są fizjologia człowieka i owadów, neurobiologia, etologia, ewolucjonizm, historia i filozofia nauki. Założyciel Akademii Młodych Biologów „Lykeion”. Od 2010 roku organizator Tygodnia Mózgu w Katowicach, a od 2012 współorganizator Ogólnokrajowej Konferencji Arthropod.

Współpracownik Uniwersyteckiego Towarzystwa Naukowego, w ramach którego organizuje i prowadzi zajęcia dla szkół. Wieloletni (od 2012 r.) wykładowca Uniwersytetów Dziecięcych. Przykładowe tematy wykładów: „Żołnierze i królowa, czyli jak żyją mrówki?”, ‘Organizmy świecące w ciemnościach”.

 

Dr hab. Maciej Witkowski jest antropologiem i psychologiem kulturowym. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Socjologii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką integrowania Romów w Polsce i innych krajach oraz metodologią badań kulturowych w różnych obszarach nauk społecznych. Jest autorem książek "Polityka i antropologia. Praktyki integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce" (2016) oraz "Menedżer czy antropolog? Jak powstaje dyskurs w międzykulturowym marketingu i zarządzaniu" (2007). Prowadzi także wykłady dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 2008 r. m.in. w tematyce wpływu społecznego.

 

Dr inż. Maciej Rostański.- Kierownik Katedry Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Akademii Lokalnej Cisco tejże uczelni; za działalność edukacyjną odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zajmuje się tematyką sieci komputerowych i ciągłości działania systemów informatycznych; autor lub współautor monografii naukowych i technicznych, jak np. "Internet in the Information Society. Computer Systems Architecture and Security" (2013), "Systemy przetwarzania danych" (2012) lub "Sieci bezprzewodowe" (2009). Prowadzi na tym polu działalność ekspercką i konsultacyjną, od roku 2013 jest też recenzentem projektów w zakresie informatyki dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2007-08 Promotor Projektów Innowacyjnych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zainteresowania naukowe łączy z pracą praktyczną, koncentrując na realizacji i optymalizacji zaawansowanych sieci komputerowych oraz systemów chmurowych przedsiębiorstw, włączając w to zagadnienia wysokiej dostępności i odporności na błędy, dodatkowo posiada w swoim dorobku prace na temat nowoczesnych technologii internetowych i sieci społecznościowych. Związany z UTW od 2008 roku.

 

Dr hab. Armand Cholewka – przez ponad 10 lat pracy zawodowej zajmuje się szeroko rozumianym wykorzystaniem metod fizycznych w diagnostyce medycznej oraz terapii. Prowadzi wykłady, ćwiczenia oraz laboratoria z zakresu biomedycznych aplikacji praw fizyki oraz fizyki medycznej. Od 2011 r. jest Prezesem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Należy do grona ekspertów powołanych przez Ministerstwo Zdrowia do wypracowania standardów kształcenia na tym kierunku. Związany z UTW od 2015 r.

 

Dr inż. Krystian Mączka – specjalista w zakresie przestępczości teleinformatycznej, biegły sadowy z zakresu informatyki śledczej, wykładowca akademicki, wykładowca akademicki (m.in. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury), ekspert Biura Ekspertyz Sadowych Fundacji „Ubi societas ibi ius”. Wykłady dla UTW: „ Zagrożenia teleinformatyczne w codziennym życiu”. Związany z UTW od 2014 r.

 

Dr Magdalena Kot-Radojewska – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, socjolog, pedagog, trener, doradca zawodowy;  adiunkt i Kierownik Akademickiego Biura Karier Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ekspert ds. ewaluacji w projektach UE, zastępca Redaktor Naczelnej wydawnictwa „Nauka i Biznes”; członek Towarzystwa Naukowego Organizacji  i Kierownictwa / o. Dąbrowa Górnicza oraz Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty; autorka publikacji z zakresu ZZL i kształcenia ustawicznego. Związana z UTW od 2008 r.

 

Dr Paulina Głowacka - fizjoterapeuta, specjalista w zakresie rehabilitacji kardiologicznej i ortopedycznej, terapeuta manualny; szkoleniowiec metody Kinesiotaping i kursów specjalistycznych dla fizjoterapeutów. Członek grupy biznesowej BNI Silesia, aktywny uczestnik biznesowych spotkań networkingowych. Popularyzatorka nauki od 2014 roku prowadząca liczne wykłady i laboratoria z zakresu medycyny oraz fizjoterapii (m.in. Festiwal Nauki, Uniwersytet Dziecięcy, Letnia Akademia Seniora). Przykładowa tematyka wykładów dla osób starszych: „Fala uderzeniowa - nowoczesna metoda leczenia zmian zwyrodnieniowych” czy „ Fizjoterapia wczoraj i dziś- nowe oblicze możliwości leczenia pacjentów”. Związana z UTW od 2015 r.

 

Mgr Martyna Kucharska-Staszel – absolwentka stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, współpracuje z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami notarialnymi, adwokackimi oraz radców prawnych.

 

 

Mgr Oskar Jasiński – absolwent Katowickiej Akademii Muzycznej wydziału wokalno-aktorskiego. Tenor, artysta Opery w Bytomiu i Teatru Muzycznego. Współinicjator cyklu „Salonów muzycznych dla seniora” organizowanych w kilkunastu Uniwersytetach Trzeciego Wieku na terenie całego kraju. Pasjonat kultury i promotor muzyki klasycznej. Jest laureatem kilku międzynarodowych konkursów wokalnych. Permanentnie współpracuje jako solista z wieloma polskimi orkiestrami i filharmoniami.

 

Mgr Paweł Kulikowski - specjalista ds. systemów informatycznych,  wykładowca akademicki w Katedrze Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Specjalista w zakresie grafiki komputerowej i animacyjnej. Egzaminator ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) PL-E4520.  Instruktor warsztatów komputerowych na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Wyższej Szkole Biznesu w ramach których były realizowane zajęcia na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym od 2012 r. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji