Opis konferencji

Funkcjonowanie w ponowoczesnym świecie otworzyło przed współczesnym społeczeństwem nowe, niespotykane dotychczas możliwości rozwoju. Jednocześnie stworzyło nowe przestrzenie do zachowań ryzykownych i patologicznych, szczególnie zagrażających młodemu pokoleniu. W obliczu nowych niebezpieczeństw, kluczowym zadaniem współczesnej edukacji stało się prowadzenie szeroko zakrojonych działań profilaktycznych poprzez kształtowanie asertywnych a jednocześnie aktywnych w zakresie podejmowania działań zapobiegawczych wobec występujących zagrożeń postaw dzieci i młodzieży. Ważnym wsparciem dla placówek edukacyjnych w zakresie realizacji tak określonych zadań jest możliwość współpracy w zakresie realizacji programów profilaktycznych oferowanych przez instytucje rządowe i organizacje pozarządowe.

Celem konferencji jest promowanie działań z zakresu  profilaktyki  dotyczącej współczesnych zagrożeń i zachowań ryzykownych.   

Do uczestnictwa zapraszamy nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców i pracowników instytucji resocjalizacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych, kuratorów sądowych, młodzież szkolną, przewodniczących samorządów szkolnych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne i potwierdzone certyfikatem  dla instytucji i indywidualnym Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Centrum Profilaktyki Społecznej

 

Wydarzenie patronatem objął Śląski Kurator Oświaty. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji