2012

Artykuły

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Modele funkcjonowania współczesnego biznesu - teoria i praktyka""

Organizatorzy: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej


Termin: 14 czerwca 2012 r.


Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

Podczas konferencji przedstawiono nowoczesne modele biznesu kreujące wartość w gospodarce opartej na innowacji i wiedzy. Przedsięwzięcie stanowiło pewnego rodzaju wskazówkę ukazującą dynamikę występujących trendów w kształtowaniu nowoczesnych modeli biznesu przedsiębiorstw.

 

Trzecia edycja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem przedstawicieli świata nauki oraz środowiska biznesowego: menedżerów, członków zarządów przedsiębiorstw, inwestorów, członków Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.

Założenia teoretyczne konferencji

Strategiczne pytania będące przedmiotem debaty podczas konferencji:


-         jak powiązać koncepcję Corporate Social Responsibility z Value Based Management tworząc efektywny model biznesu?

-         jak doprowadzić do wzrostu wartości przedsiębiorstwa z zastosowaniem strategicznego zarządzania wynikami?

-         jak zarządzać kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie?

-         jakie podejmować decyzje inwestycyjne związane z kapitałem intelektualnym organizacji?

-         jakie nowe paradygmaty zarządzania zastosować w obecnej rzeczywistości gospodarczej?

-         jakich wyborów strategicznych dokonywać w rywalizacji rynkowej?Główne obszary tematyczne konferencji:


-        Kreowanie efektywnych modeli biznesu

-        Rynek kapitałowy a nowoczesne modele biznesu

-        Restrukturyzacja i rewitalizacja  modeli biznesu w dobie kryzysu

-        Budowa przewag konkurencyjnych w dobie hiperkonkurecji

-        Nowoczesne metody i strategie  budowy wartości przedsiębiorstw

-        Kreacja wartości dla akcjonariuszy i interesariuszy 

-        Innowacja wartości w budowie współczesnych modeli biznesu 

-        Zrównoważony wzrost i zrównoważony rozwój w kreacji zrównoważonych modeli biznesu

-        Społeczna odpowiedzialność biznesu w budowie wartości przedsiębiorstw

-        Strategiczna karta wyników w budowie nowoczesnych modeli biznesu

-        Strategiczny wymiar zarządzania zmianą a zrównoważony biznes (Business Sustainability) 

-        Bezpieczeństwo biznesowe przedsiębiorstw a strategie zarządzania ryzykiem

Rada Programowa

-         Honorowy Członek Rady Programowej - Adam MatusiewiczMarszałek Województwa Śląskiego

-         prof. Sergey Baburin Ph.D. (Russian State University of Trade and Economics)

-         prof. dr hab. Barbara Dobiegała–Korona (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

-         prof. dr hab. inż. Wojciech Gasparski (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

-         prof. zw. dr hab. Irena Hejduk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

-         prof. zw. dr hab. inż. Rafał Krupski (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)

-         prof. zw. dr hab. Marek Lisiński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

-         prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. (University of Žilina)

-         prof. zw. dr hab. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański)

-         prof. zw. dr hab. Franciszek Piontek, dr h.c. (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

-         dr Marek Jabłoński (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

-         dr Włodzimierz Sroka (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

-         dr Joanna Stuglik (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

-         dr Adam Jabłoński (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) – Przewodniczący Rady Programowej

Piszą o nas

"Controlling i rachunkowość zarządcza" nr 9 wrzesień 2012Controlling i rachunkowość zarządcza

 

W dniu czerwca 2012 w Dąbrowie Górniczejodbyła się III Międzynarodowa Konferencja naukowa

„Modele funkcjonowania współczesnego biznesu – teoriai praktyka". Jej organizatorem była Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Patroni konferencji

Patronat honorowy

 

Stowarzyszenie Wodociagowców Województwa Śląskiego
 

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza – Zbigniew Podraza

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

  Giełda Papierów Wartościowych - Rynek NewConnect   Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie

 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji