Obszar tematyczny

 

Problematyka konferencji została ujęta w następujących blokach tematycznych:

 

1.       Funkcjonowanie dziecka w wirtualnym świecie – stan aktualny i perspektywy

2.       Oczekiwania wobec edukacji dzieci młodszych – nowe obszary badawcze

3.       Inicjacje informatyczne dzieci

4.       Aktywność dzieci w Internecie – możliwości i zagrożenia

5.       e-Nauczyciele i e-Rodzice  wobec kompetencji informatycznych dzieci

6.       Certyfikowanie kompetencji informatycznych nauczycieli

7.       Nowe inicjatywy wdrażania technologii informacyjnej do edukacji

 

 

Ważnym elementem konferencji były warsztaty metodyczne dla nauczycieli,które miały na celu przybliżenie najnowszych rozwiązań metodycznych z zastosowaniem technologii informacyjnej i multimediów.

 

Tematy warsztatów:

  1. Multimedia i Internet w funkcjonowaniu dzieci młodszych
  2. Multimedia w nauczaniu języka angielskiego w szkole podstawowej (szkolenie odbędzie się w multimedialnej pracowni językowej, jednej z najnowocześniejszych w kraju i obejmie naukę podstawowych funkcjonalności pracowni, prezentację najnowocześniejszych programów multimedialnych do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej oraz przykładową lekcję)
  3. Dzienniki elektroniczne – nowe rozwiązania dla szkół w zakresie zarządzania informacją
  4. Uczeń w „Cyfrowej szkole”, czyli o metodach zastosowania technologii informacyjnej i multimediów w edukacji
  5. Informatyczne narzędzia do pomiaru gotowości szkolnej dzieci 6-letnich
  6. Multimedia w pracy z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
  7. E-booki i multibooki w szkole – przykłady dobrej praktyki
  8. Narzędzia informatyczne do rozwijania twórczego myślenia dzieci na przykładzie Baltie

 

W trakcie konferencji odbyły się seminaria firm informatycznych oraz wydawnictw oferujących najnowsze rozwiązania dla edukacji. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji