Program

Program XX Jubileuszowej Konferencji SOCIALIA 2016
3–4 listopada 2016

 

Pedagogia społeczna w zmieniającym się świecie

Sąsiedztwo – środowisko życia jako dialog kultur i ludzi

 

 

Dzień 1. – czwartek, 3 listopada 2016

 

9.00 – transport  dla uczestników konferencji, trasa: hotel Cumulus – miejsce konferencji (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

 

  8.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 – Uroczyste otwarcie konferencji – JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej – prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
(parter, Audytorium D)

 


Wykład otwierający:

10.15 – 10.35 prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Wirtualna rzeczywistość i metamorfozy tożsamości

 

10.35 – 12.15 – Sesja plenarna – część I (parter, Audytorium D)

 

Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs, prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki

 

prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas, Antropocen a medialna noosfera

prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., Role výchovy v měnícím se světě

prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, Odcienie dekadencji we współczesnej nowoczesności a dylematy reprezentantów nauk społecznych

prof. nadzw. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Zrozumieć Innego jako powinność oraz problem humanistyki i nauk społecznych

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., Prínos prof. Ondreja Baláža pre slovenskú sociálnu pedagogiku a jej spoluprácu s poľskou sociálnou pedagogikou

prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, W poszukiwaniu nowych modeli edukacji XXI wieku

 

 

12.15 – 12.30 Przerwa kawowa

 


12.30 – 14.00 Debata nt. „Modele przyszłej edukacji w zmieniającym się świecie” (parter, Audytorium D)


Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer


Uczestnicy debaty: prof. nadzw. dr hab. Anna Francik, prof. nadzw. dr hab. inż. Marlena Plebańska, prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Potyrała, ks. prof. dr hab. Marian Nowak, prof. dr hab. Danuta Waloszek, prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Żytko, prof. nadzw. dr hab. Maciej Tanaś, prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc., dr hab. Lech Mankiewicz, Sidey Myoo, prof. nadzw. dr hab. Eugenia Rostańska, prof. nadzw. dr hab. Dorota Siemieniecka, dr Danuta Morańska, doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc., doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD, dr Witold Kołodziejczyk, mgr Marek Konieczniak, mgr Marta Czapińska 

 

 

14.00 – 15.00 Obiad

 


15.00 – 16.00 Sesja plenarna – część II (parter, Audytorium D)


Moderatorzy: prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer

 

prof. zw. dr hab. Janusz Gajda, Wielokulturowość jako złożony współczesny problem edukacyjny

prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Nieuczciwość akademicka w przestrzeni wirtualnej

prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek, Rafinacja Big Data w pedagogice

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Orłowska, Niepewni losu

doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., Sociálno-edukačná starostlivosť sociálneho pedagóga
o aktérov kyberšikanovania

 

16.00 – transport dla uczestników konferencji trasa: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Będzin


16.30 – 19.00 Wielokulturowy Będzin – Szlakami zabytków Będzina

19.30 – 22.00 Uroczysta kolacja (hotel Cumulus)

 

 

 

Dzień 2. – piątek, 4 listopada 2016

 

 9.00 – 11.00 Obrady w panelach

11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 12.30 Obrady w panelach

12.30 – 13.00 Zakończenie i podsumowanie konferencji – moderatorzy paneli

13.00 – 14.00 Obiad

 

  

Obrady w panelach:

 

Panel I. Ryzyka i zagrożenia społeczne, procesy inkluzji
– sala 240 (I piętro)

Moderatorzy: prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Orłowska, doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc. doc. PhDr. Miloslav Jůzl, PhD.

 

Panel II. W starzejącej się Europie… – sala 230 (I piętro)

Moderatorzy: prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD

 

Panel III. Bezpieczny wspólny świat – sala 227 (I piętro)

Moderatorzy: ks. prof. dr hab. Marian Nowak, prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc

 

Panel IV. e-świat bez granic i uprzedzeń – sala 228 (I piętro)

Moderatorzy: prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, dr Danuta Morańska
Panel I. Ryzyka i zagrożenia społeczne, procesy inkluzji
– sala 240 (I piętro)

Moderatorzy: prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Orłowska, doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc., doc. PhDr. Miloslav Jůzl, PhD.

 

Wprowadzenie do debaty nt. Ryzyka i zagrożenia społeczne, procesy inkluzji

Uczestnicy debaty: prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. nadzw. dr hab. Anna Fidelus, prof. nadzw. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, prof. dr hab. Zenon Gajdzica, prof. nadzw. dr hab. Piotr Petrykowski, prof. dr hab. Jacek Jarosław Błeszyński, prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kowalski, prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Kamiński, doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc., doc. PhDr. Miloslav Jůzl, PhD., ks. dr Michał Borda, mgr Bożena Borowiec, mgr Małgorzata Kozak


 

prof. dr hab. Irena Kurlak, Wybrane zagadnienia problematyki bezdomności, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

doc. PaedDr. PhD Lívia Fenyvesiová, PaedDr. PhD. Jana Hanuliaková, PaedDr. PhD. Katarína Hollá, Kyberšikana medzi dospievajúcimi: copingové stratégie a triedna klíma, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

prof. nadzw. UWM dr hab. Ewa Kantowicz, Nowe wyzwania z zagrożenia profesjonalistów społecznych w zakresie pracy socjalno-wychowawczej z rodziną

dr hab. Danuta Grzesiak-Witek, mgr Elżbieta Maria Hajduk, Dziecko z dysfunkcją narządu słuchu w szkole masowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

dr Marek Banach, Postawy studentów wobec FASD, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Bogumiła Bobik, Praca pedagogiczna z młodzieżą w dysfunkcjonalnym środowisku wychowawczym środowisku wychowawczym (na przykładzie Zespołu Szkół nr 3 w Bytomiu), Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Sławomir Krzyśka, Działania arteterapeutyczne w procesie przystosowywania dzieci niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

dr Jan A. Malinowski, Czas wolny w pryzmacie ekskluzji i inkluzji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Józefa Matejek, Rodzicielstwo zastępcze szansą na szczęśliwy dom dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Bożena Marzec, Wykorzystanie zasobów przedszkola i środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

dr Paweł Witek, mgr Teofila Wilk, Działania Zespołu Interdyscyplinarnego wobec zjawiska przemocy domowej na przykładzie badań przeprowadzonych na terenie Gminy Świlcza, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – WZPiNoS KUL w Stalowej Woli

dr Ewa Zawisza, Alternatywny świat osób z zespołem Aspergera, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Katarzyna Front-Dziurkowska, Macierzyństwo jako niejawne oblicze wykluczenia społecznego, Uniwersytet Śląski w Katowicach
mgr Sławomir Kania, Profilaktyka w rodzinie – w kierunku profilaktyki pozytywnej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Uniwersytet Opolski

mgr Iwona Łukasiewicz, Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w lokalnym systemie wsparcia, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

mgr Beata Zawiślak, Kurator sądowy a oddziaływania resocjalizacyjne, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Bc. Veronika Palkovičová, Hodnotová a interpersonální orientace středoškoláků na břeclavsku ve vztahu ke kulturní identitě, Univerzita Tomáše Bati

 

 


Panel II. W starzejącej się Europie… – sala 230 (I piętro)

Moderatorzy: prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, doc. PaedDr. Határ, PhD.

 

 

prof. UJK dr hab. Irena Pufal-Struzik, Kreatywny senior. Starość nie musi być dyskryminująca, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. UAM dr hab. Kazimierz Wojnowski, mgr Ewa Sikorska, Ludzie starsi wobec uczestnictwa w środowisku lokalnym, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc. Stárnutí populace jako téma sociální pedagogiky a andragogiky, Univerzita Hradec Králové

doc. PaedDr. Mojmír VážanskýCSc. Mají senioři právo na důstojný život?, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

dr Paulina Głowacka, Specyfika terapii fizjoterapeutycznej wśród osób starszych, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

dr Katarzyna Gucwa-Porębska, Zadania zespołu terapeutyczno opiekuńczego w procesie adaptacji i podniesienia jakości życia osób starszych w Domu Pomocy Społecznej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Elżbieta Maria Minczakiewicz, Paradygmat starości a postawy wobec ludzi starych we współczesnym społeczeństwie, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Oddział Kraków

dr Małgorzata Porąbaniec, Wsparcie osób chorych na Alzheimera i ich rodzin, Uniwersytet Jana Kochanowskiego

dr Jolanta Spętana, dr Danuta Krzysztofiak, Environmental intergenerational relationships and the meaning of life in the old age, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej

PhDr. PhD. Helena Skarupská, Proměny sociální identity senior, Ústav pedagogických věd, Univerzita Tomáše Bati

PhDr. Petra Jedličková, CSc. Medzigeneračné učenie ako preventívny nástroj (kyber)šikany, Katedra pedagogiky PF UKF
mgr Marta Ir, Ekskluzja czy inkluzja społeczna dorosłych z autyzmem? Na przykładzie Regionalnego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin w Katowicach

 

 

 

Panel III. Bezpieczny wspólny świat – sala 227 (I piętro)

Moderatorzy: ks. prof. dr hab. Marian Nowak, prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, prof. nadzw. dr hab. Mariusz Zbigniew Jędrzejko, prof. PhDr., CSc. Blahoslav Kraus, prof. UAM dr hab. Mirosław J. Śmiałek

 


prof. UWr. dr hab. Danuta Borecka-Biernat, Ocena poznawcza sytuacji konfliktu społecznego wyznacznikiem strategii radzenia sobie z konfliktem przez młodzież gimnazjalną, Uniwersytet Wrocławski

assoc. prof. Gražina Čiuladienė, Fraiming the conflict: how do students see it?, Mykolas Romeris University

prof. nadzw. dr hab. Mariusz Zbigniew Jędrzejko, dr Tomasz Safjański, mgr inż. Jerzy Kozielewski, Wybrane problem używania narkotyków i przestępczości narkotykowej w Polsce, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Centrum Profilaktyki Społecznej

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kisiel, Rytmika i taniec jako obszar zainteresowania nauczyciela edukacji elementarnej w zdobywaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D. Užívání návykových látek jako rizikové chování u českých adolescentů (Addictive substances as risky behavior among Czech adolescents). Univerzita Hradec Králové

Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D., Mgr. et Mgr. Tereza Raszková, Preventivně výchovná činnost s rizikovou mládeží v resortu školství.

PhDr., PhD. Václav Bělík, Vzdělávací potřeby realizátorů prevence rizikového chování ve školním prostředí v rámci problematiky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

dr Jerzy Buczko, Sąsiedztwo polsko-niemieckie w życiu codziennym w perspektywie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

dr Beata Ciupińska, (Nie)bezpieczne dorastanie? Zagrożenie HIV/AIDS w świadomości nastolatków, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

dr Anna Knocińska, dr Przemysław Frąckowiak, Zaufanie jako element kapitału społecznego polskiej resocjalizacji, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej

PhDr. PhD. Jiří Kučírek, Mysl a ruka: přehlížená spjatost v současné pedagogice, UHK Hradec Králové

dr Krystian Kucharczyk, Współczesna koncepcja i rozumienie kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

dr Beata Skwarek, dr n. med. Maria Borczykowska-Rzepka, Poczucie samotności jako jeden z czynników ryzyka wczesnej inicjacji seksualnej wśród młodzieży gimnazjalnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Krakowska Akademia im. Andrzeja F. Modrzewskiego w Krakowie

dr Katarzyna Sępowicz-Buczko, Wybrane zachowania ryzykowne wśród studentów pedagogiki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

dr Daria Sikorska, Znaczenie edukacji antyterrorystycznej we współczesnych realiach funkcjonowania społeczeństw, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

dr Jacek Szkurłat, Migracje zagraniczne jako staro-nowe wyzwanie dla polityki społecznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

PhDr. PhD. Stanislav Pelcák, Smysl pro soudržnost a adherence ke zdravému životnímu stylu, Univerzita Hradec Králové

Mgr. Stanislava Hoferková, Ph.D., Užívání návykových látek jako rizikové chování u českých adolescentů (Addictive substances as risky behavior among Czech adolescents), Univerzita Hradec Králové

Mgr. Eva Biedermanová, Bezpečnější svět ve vizích nové koncepce českého vězeňství, Institut pro kriminologii a sociální prevenci 

 

 

 

 

Panel IV. e-świat bez granic i uprzedzeń – sala 228 (I piętro)

Moderatorzy: prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, dr Danuta Morańska

 

 

prof. zw. dr hab. Maciej M. Sysło, Współczesne środowiska programowania jako ekosystem edukacyjny wspierający holistyczny rozwój uczniów, nauczycieli i szkół, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Potyrała, Szkoła jako organizacja ucząca się w rzeczywistości rozszerzonej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

prof. nadzw. dr hab. Marlena Plebańska, Turkusowa edukacja, Uniwersytet Vistula, Warszawa

dr hab. Lech Mankiewicz, Nauka programowania jako narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Warszawa

dr Witold Kołodziejczyk, W poszukiwaniu edukacji nowej generacji, Edukacja i Dialog

dr Emilia Musiał, Co wspiera efektywne uczenie się? Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr Danuta Morańska, Projekty e-twinning w budowaniu dialogu kultur i ludzi w cyberprzestrzeni, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

mgr Marek Konieczniak, Osobliwość technologiczna – przekraczanie granic, VULCAN, Wrocław

mgr Katarzyna Lichtańska, Cyfrowy analfabetyzm – język wobec kryzysu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mgr Barbara Halska, Kobiety i dziewczęta w nowych technologiach, Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju

mgr inż. Małgorzata Budlewska, Rzeczywistość a jej wirtualne reprezentacje, Politechnika Wrocławska, Wrocław

mgr Leszek Świeca, Medical Machiavellianism: manipulation of information in the media, Uniwersytet Jagielloński, Kraków   

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji