Obszar tematyczny

1) Blok tematyczny : Finanse 


Temat wiodący: Poszukiwanie efektywnych sposobów pomiaru wartości przedsiębiorstw (kreacji i destrukcji wartości)


Zagadnienia szczegółowe:


       1.  Nowoczesne miary finansowe pomiaru i monitorowania kreacji wartości przedsiębiorstw.

       2.  Zarządzanie kapitałem finansowym w procesach budowy wartości przedsiębiorstw.

       3.  Efektywność różnych źródeł finansowania strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw.

       4.  Zarządzanie ryzykiem finansowym w procesach zarządzania wartością przedsiębiorstw.

       5.  Rola funduszy inwestycyjnych w budowie wartości przedsiębiorstw.

       6. Finansowe aspekty pomiaru kapitału intelektualnego, mark ii innych zasobów niematerialnych.

       7. Metdoy wyceny przedsiębiorstw.


 

2) Blok tematyczny: Strategie


Temat wiodący: Aktualne problemy wdrażania strategii kreacji wartości przedsiębiorstw oraz efektywnych modeli biznesu w dobie kryzysu


Zagadnienia szczegółowe:

 1. Nowoczesne strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw.
 2. Nowoczesne metody zwiększania wartości przedsiębiorstw.
 3. Zrównoważona karta wyników – Balanced Scorecard w procesie kreacji  wartości przedsiębiorstw.
 4. Modele biznesu sprzyjające kreacji wartości.
 5. Restrukturyzacja w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstw.
 6.  Społeczna odpowiedzialność biznesu w procesie budowy wartości przedsiębiorstw.
 7. Kluczowe błędy menadżerskie w procesie wdrażania strategii wzrostu wartości przedsiębiorstw.


3) Blok tematyczny: Kompetencje


Temat wiodący: Problemy zarządzania kluczowymi talentami w przedsiębiorstwach ukierunkowanych na wzrost wartości


Zagadnienia szczegółowe:  

 1. Zarządzanie kapitałem ludzkim w firmach zorientowanych na wzrost wartości.
 2.  Zarządzanie wiedzą a  kreacja wartości.
 3. Innowacyjność a budowa wzrostu wartości przedsiębiorstw. 
 4. Rola kapitału intelektualnego w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw.
 5. Zachowania organizacyjne wobec zarządzania zmianą zorientowaną na wzrost wartości przedsiębiorstw.
 6. Zjawiska destrukcji wartości spowodowane błędami w zarządzaniu kapitałem ludzkim.
 7. Problemy w procesie zarządzania talentami.


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji