Deklaracja członkowska

 

 

TNOIK

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie zapraszam do udziału w pracach Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa –Oddziału w Dąbrowie Górniczej.

 

TNOiK jest stowarzyszeniem zajmującym się przede wszystkim upowszechnianiem wiedzy o profesjonalnym zarządzaniu, które współpracuje aktywnie z wieloma polskimi organizacjami, m.in. Federacją Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT, Klubem 500, Krajową Izbą Gospodarczą, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Stowarzyszeniem Oświatowców Polskich oraz Zrzeszeniem Prawników Polskich.
 

Cele TNOiK to przede wszystkim:

 • rozwijanie i upowszechnianie nauk o organizacji i kierowaniu;
 • podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i kierowania oraz realizowanie aspiracji członków Towarzystwa;
 • integrowanie środowisk nauki i praktyki zarządzania.

 

Towarzystwo realizuje swoje cele między innymi przez:

 • prowadzenie działalności naukowej i dydaktycznej;
 • prowadzenie i wdrażanie prac naukowo-badawczych;
 • prowadzenie badań i analiz dotyczących organizacji i kierowania;
 • inicjowanie i organizowanie konferencji, narad, sympozjów, seminariów naukowych, zebrań dyskusyjnych, odczytów, wykładów i warsztatów naukowych;
 • organizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi i branżowymi oraz innych form i metod działania przyczyniających się do popularyzacji rozwiązań organizacyjnych;
 • upowszechnianie programów nauczania, szkolenia i doskonalenia w zakresie organizacji i kierowania;
 • wydawanie czasopism, materiałów szkoleniowych oraz innych wydawnictw o charakterze naukowym
  i edukacyjnym.

 

W związku z powyższym zapraszam wszystkich zainteresowanych do członkostwa w TNOiK
- jednej z pierwszych organizacji naukowych, która funkcjonuje
w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Członkowstwo w Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa – Oddział w Dąbrowie Górniczej daje możliwość prowadzenia badań naukowych,
bezpłatnego uczestnictwa w konferencjach, debatach, warsztatach, szkoleniach
oraz dostępu do materiałów szkoleniowych.

 

 

Osoby zainteresowane członkostwem w TNOiK bardzo proszę o wypełnienie deklaracji oraz złożenie jej u Sekretarza TNOiK dr Magdaleny Kot-Radojewskiej lub w Rektoracie WSB (pokój 103).


Serdecznie zapraszam,

Prezes TNOiK o/Dąbrowa Górnicza,

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Szczepańska Woszczyna

 

 Deklaracja do pobrania: 

Pliki do pobrania 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji