Informacje

 

Organizacja roku akademickiego

Drodzy Studenci pierwszego roku studiów!


Po zalogowaniu się do uczelnianego systemu Wirtualna Uczelnia (WU) znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o studiach, w tym plan zajęć, opłaty, ogłoszenia.

Loginy i hasła zostały do Państwa wysłane automatycznie po ukończeniu procesu rekrutacji.

Link do WU: https://wu.wsb.edu.pl/wu/Logowanie2.aspx   

 

 

 

 

 

 

TERMINY ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 SEMESTR LETNI

  

 

 

STUDIA STACJONARNE

 

KIERUNEK

 

SEMESTR

DNI ZAJĘĆ

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia stacjonarne inżynierskie I stopnia

 

2, 4, 6

środa - piątek

INFORMATYKA

studia stacjonarne inżynierskie I stopnia

 

2, 4

STUDIA MENEDŻERSKIE

studia stacjonarne licencjackie I stopnia

 

2, 4

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

studia stacjonarne licencjackie I stopnia

 

2, 4, 6

 

STUDIA NIESTACJONARNE

 

KIERUNEK

SEMESTR

 

DNI ZJAZDÓW

 

LUTY

 

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

 

ZARZĄDZANIE  I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia inżynierskie I stopnia

 

1

 

 

20, 21

17, 18

24, 25

 

8, 9

15, 16

29, 30

5, 6

12, 13

26, 27

2, 3, 4, 5

 

27, 28

6, 7

20, 21

10, 11

17, 18

 

8, 9

15, 16

29, 30

5, 6

12, 13

26, 27

6

specjalność:
Logistyka i transport,
Inżynier jakości,

Zarządzanie przedsiębiorstwem, Inżynier bhp

 

 

 

27, 28

6, 7

20, 21

10, 11

17, 18

 

8, 9

15, 16

29, 30

5, 6

12, 13

26, 27

6

specjalność:
Inżynier symulacji

 

 

27, 28

6, 7

20, 21

27, 28

 

10, 11

17, 18

 

8, 9

15, 16

22, 23

29, 30

5, 6

12, 13

26, 27

6

specjalność:
Zarządzanie jakością
w produkcji i usługach

 

 

27, 28

6, 7

20, 21

27, 28

 

10, 11

17, 18

 

8, 9

15, 16

29, 30

5, 6

12, 13

26, 27

7

 

27, 28

6, 7

20, 21

 

10, 11

17, 18

8, 9

15, 16

29, 30

5, 6

STUDIA MENEDŻERSKIE

studia licencjackie I stopnia

1

 

20, 21

17, 18

24, 25

 

8, 9

15, 16

29, 30

5, 6

12, 13

26, 27

2, 3, 4

 

27, 28

6, 7

20, 21

10, 11

17, 18

 

8, 9

15, 16

29, 30

5, 6

12, 13

26, 27

6

 

27, 28

6, 7

20, 21

10, 11

17, 18

 

8, 9

15, 16

29, 30

5, 6

INFORMATYKA

studia inżynierskie

I stopnia

1

 

27, 28

10, 11

24, 25

 

8, 9

15, 16

22, 23

5, 6

19, 20

26, 27

2,4,6

27, 28

13, 14

27, 28

10, 11

17, 18

 

8, 9

15, 16

22, 23

5, 6

19, 20

26, 27

3

 

26,27, 28

12, 13, 14

26, 27, 28

9, 10, 11

16, 17, 18

 

7, 8, 9

14, 15, 16

21, 22, 23

4, 5, 6

18, 19, 20

25, 26, 27

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

studia licencjackie
I stopnia

1

 

27, 28

10, 11

24, 25

 

8, 9

22, 23

5, 6

19, 20

26, 27

2, 3, 4

 

27, 28

13, 14

27, 28

 

10, 11

17, 18

 

8, 9

22, 23

5, 6

19, 20

26, 27

6

 

27, 28

13, 14

27, 28

10, 11

17, 18

 

8, 9

22, 23

5, 6

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

studia II stopnia

2

 

26, 27, 28

5, 6, 7

19, 20, 21

 

9, 10, 11

16, 17, 18

14, 15, 16

28, 29, 30

4, 5, 6

11, 12, 13

25, 26, 27

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia II stopnia
(tok 3 semestralny)

1

 

27, 28

10, 11

24, 25

 

8, 9

15, 16

22, 23

5, 6

19, 20

26, 27

2

 

27, 28

13, 14

27, 28

 

10, 11

17, 18

 

8, 9

15, 16

22, 23

5, 6

19, 20

26, 27

3

 

27, 28

13, 14

27, 28

 

10, 11

17, 18

 

8, 9

15, 16

22, 23

5, 6

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia II stopnia
(tok 4 semestralny)

1

 

 

27, 28

 

10, 11

24, 25

 

8, 9

15, 16

22, 23

5, 6

19, 20

26, 27

2

 

27, 28

13, 14

27, 28

 

10, 11

17, 18

 

8, 9

15, 16

22, 23

5, 6

19, 20

26, 27

4

 

27, 28

13, 14

27, 28

 

10, 11

17, 18

 

8, 9

15, 16

22, 23

5, 6

ZARZĄDZANIE

studia II stopnia
(tok 3 semestralny)

1

 

27, 28

 

10, 11

24, 25

 

8, 9

15, 16

22, 23

5, 6

19, 20

26, 27

2

 

27, 28

13, 14

27, 28

 

10, 11

17, 18

 

8, 9

15, 16

22, 23

5, 6

19, 20

26, 27

3

 

27, 28

13, 14

27, 28

 

10, 11

17, 18

 

8, 9

15, 16

22, 23

5, 6

ZARZĄDZANIE

studia II stopnia
(tok 4 semestralny)

1

 

27, 28

 

10, 11

24, 25

 

8, 9

15, 16

22, 23

5, 6

19, 20

26, 27

2, 3

 

27, 28

13, 14

27, 28

 

10, 11

17, 18

 

8, 9

15, 16

22, 23

5, 6

19, 20

26, 27

4

 

27, 28

13, 14

27, 28

 

10, 11

17, 18

 

8, 9

15, 16

22, 23

5, 6

 

 

 

TERMINY ZJAZDÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 SEMESTR ZIMOWY

  STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK

SEMESTR

DNI ZAJĘĆ

 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia stacjonarne inżynierskie I stopnia

1, 3, 5

środa-piątek

 

INFORMATYKA

studia stacjonarne inżynierskie I stopnia

1, 3

 

STUDIA MENEDŻERSKIE

studia stacjonarne licencjackie I stopnia

1, 3

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

studia stacjonarne licencjackie I stopnia

1, 3, 5

 

STUDIA NIESTACJONARNE

KIERUNEK

SEMESTR

 

DNI ZJAZDÓW

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

STYCZEŃ

 

ZARZĄDZANIE  I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia inżynierskie I stopnia

 

1

 

24,25

14,15

21,22

28,29

12,13

19,20

9,10

16,17

30,31

2, 3, 4, 6

10,11

24,25

14,15

21,22

28,29

12,13

19,20

9,10

16,17

30,31

5

specjalność Logistyka i transport, Inżynier jakości, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Inżynier bhp

10,11

24,25

14,15

21,22

28,29

12,13

19,20

9,10

16,17

30,31

5

specjalność Inżynier symulacji

10,11

17,18

24,25

7,8

14,15

21,22

28,29

5,6

12,13

19,20

9,10

16,17

30,31

5

specjalność Zarządzanie jakością w produkcji i usługach

10,11

17,18

24,25

14,15

21,22

28,29

5,6

12,13

19,20

9,10

16,17

30,31

7

specjalność Logistyka i transport, Inżynier jakości, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie bhp

10,11

24,25

14,15

21,22

28,29

12,13

19,20

9,10

16,17

30,31

7

 specjalność Inżynier symulacji

10,11

24,25

14,15

21,22

28,29

5,6

12,13

19,20

9,10

16,17

30,31

STUDIA MENEDŻERSKIE

studia licencjackie I stopnia

1

24,25

14,15

21,22

28,29

12,13

19,20

9,10

16,17

30,31

2, 3, 5, 6

10,11

24,25

14,15

21,22

28,29

12,13

19,20

9,10

16,17

30,31

INFORMATYKA

studia inżynierskie

I stopnia

1

 

17,18

7,8

14,15

21,22

5,6

19,20

9,10

23,24

30,31

2

3,4

11,12

17,18

24,25

 

7,8

14,15

21,22

28,29

 

5,6

12,13

19,20

 

9,10

23,24

30,31

3, 5, 7

3,4

17,18

7,8

14,15

21,22

5,6

19,20

9,10

23,24

30,31

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

studia licencjackie I stopnia

1

17,18

7,8

14,15

21,22

5,6

19,20

9,10

23,24

30,31

2, 3, 5

3,4

17,18

7,8

14,15

21,22

5,6

19,20

9,10

23,24

30,31

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

studia II stopnia

1

16,17,18

6,7,8

13,14,15

20,21,22

4,5,6

18,19,20

8,9,10

15,16,17

29,30,31

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia II stopnia (tok 3 i 4 semestralny)

1

17,18

7,8

14,15

21,22

5,6

19,20

9,10

23,24

30,31

2, 3, 4

3,4

17,18

7,8

14,15

21,22

5,6

19,20

9,10

23,24

30,31

ZARZĄDZANIE  studia II stopnia (tok 3 i 4 semestralny)

1

17,18

7,8

14,15

21,22

5,6

19,20

9,10

23,24

30,31

2, 3

3,4

17,18

7,8

14,15

21,22

5,6

19,20

9,10

23,24

30,31

 
 

 

 

 

Pliki do pobrania 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji