Informacje

Rozeznanie cenowe na zakup Podręczników anglojęzycznych z zakresu tematyki programu kształcenia kierunku Stosunki Międzynarodowe w ramach projektu "Start your international career - międzynarodowy program studiów ..." POWR.03.03.00-00-M088

W imieniu Akademii WSB zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty cenowej na zakup podręczników anglojęzycznych z zakresu tematyki programu kształcenia kierunku Stosunki Międzynarodowe, w ramach projektu "Start your international career - międzynarodowy program studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe", zgodnej z wymaganiami minimalnymi podanymi w załączniku nr 1.

 

Ofertę cenową przygotowaną na wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 2) w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: apasieka@wsb.edu.pl do dnia 06.05.2018 r. do godziny 16:00.


Zakup realizowany jest w ramach projektu "Start your international career - międzynarodowy program studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe",  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

Kontakt:

Aleksandra Pasieka

Akademia WSB

ul. Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 32 295 93 56

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji