Informacje

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Akademii WSB studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych kierunku Pedagogika [...] Zapytanie ofertowe 3/POWR/ZR21/2020

W związku z realizacją projektu „EduLider – rozwój Akademii WSB dla regionu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć   dydaktycznych dla studentów Akademii WSB studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych kierunku     Pedagogika -  specjalność:  Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

 

Pełna treść zapytania ofertowego została upubliczniona w Bazie Konkurencyjności:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1227737

 

Termin składania ofert upływa 28.01.2020 r. godz. 10:00.

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia.

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji