Informacje

Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć na kierunku Administracja

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe w przedmiocie Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Administracja. Wynagrodzenie finansowane jest w ramach projektu  „Chcemy się rozwijać! – rozszerzenie oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.1.

 

 


UWAGA

ZMiana zapytania ofertowego w zakresie kryteriów oceny ofert - dokument z wykazem zmian do pobrania pn. "UWAGA - zakres zmiany kryteriów oceny ofert.

Zgodnie z treścią punktu 2.2. Zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu termin składania ofert. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść  składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim Zleceniobiorcom, do których zostało wystosowane Zapytanie ofertowe  i są one wiążące. O dokonanych zmianach informuje się także na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone ogłoszenie o zapytaniu ofertowym.

 

Termin składania ofert:

do: 14.02.2012r. do godz. 9:00

Pliki do pobrania

Powrót do: Start » Uczelnia » Zamówienia publiczne

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji