Projekty naukowo-badawcze realizowane w ramach stypendium naukowego dla młodych doktorów:


 Tytuł projektuMechanizmy oceny aktywności użytkowników systemów komputerowych i wykrywania zagrożeń w zachowaniu ciągłości pracy

 

Kierownik projektudr inż. Paweł Buchwald - adiunkt w Katedrze Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; główne obszary zainteresowań badawczych: języki i paradygmaty programowania, sieci komputerowe, bazy danych w systemach zarządzania

 

 

Tytuł projektuPartnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywnej realizacji zadań publicznych

 

Kierownik projektudr Agnieszka Jachowicz - adiunkt w Katedrze Finansów i Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; głównym przedmiotem jej badań są zagadnienia dotyczące sfery finansów, zarządzania oraz problemy polityki społecznej, zwłaszcza pomocy społecznej

 

 

Tytuł projektuPrecedens w anglosaskim systemie prawa

 

Kierownik projektudr Maciej Koszowski – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół anglosaskiego systemu prawa

 

 

Tytuł projektu: Rola klastrów w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju

 

Kierownik projektu: dr Marta Margiel - adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; jej obecne zainteresowania badawcze związane są z problematyką zrównoważonego rozwoju, zarządzania projektami oraz funduszami europejskimi.

 

 

Tytuł projektuLojalność klientów na rynku telefonii komórkowej w aspekcie zarządzania relacjami z klientami

 

Kierownik projektu: dr Ewa Sadowska - adiunkt  w Katedrze Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej; głównym obszarem jej zainteresowań naukowych jest marketing ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak badania marketingowe, marketing relacji jak również komunikacja marketingowa w nowych mediach

 

 

Tytuł projektu: Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół ponadpodstawowych, a realizacja potrzeb rynku pracy w kontekście Strategii Rozwoju Kraju

 

Kierownik projektudr Katarzyna Wójcik - adiunkt w Katedrze Pedagogiki w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej; jej zainteresowania badawcze oscylują wokół neuropedagogicznych oraz społecznych uwarunkowań procesu kształcenia szkolnego

 

Tytuł projektu:  Analiza metod działań przestępczych realizowanych z pomocą sieci teleinformatycznej

Kierownik projektudr inż. Krystian Mączka adiunkt w Katedrze Informatyki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej; główne obszary zainteresowań badawczych: przestępczość internetowa, sieci wirtualne, bazy wiedzy

Powrót do: Start » Projekt - Edukacja dla Przyszłości » Stypendia

 

Nasi partnerzy

Kontakt

Biuro projektu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój120

 

Koordynator projektu:

Aneta Kubik

tel. 32 295 93 43

e-mail: akubik@wsb.edu.pl

 

Rekrutacja:

tel. 32 262 28 05

e-mail: info@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji