Artykuły

Opis projektu

Cel:


Celem projektu badawczego jest określenie jak wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów wpływają na ścieżki kariery zawodowej absolwentów w określonym czasie po ukończeniu studiów.
Wyniki badań posłużą do określenia adekwatności treści przekazywanych studentom podczas studiów oraz do modyfikowania  programu nauczania tak, aby efektywniej przygotowywał przyszłych pracowników do obecnych wymogów firm.

Adresaci:


Adresatami badań są absolwenci Wyzszej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej I i II stopnia, którzy uzyskali dyplom ukończenai studiów w .... roku.


Korzyści:

stały monitornig absolwentó na rynku pracy, mozliwość dostosowywania oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy, wymierne dane, na które można się zawsze powołać, dbałość o kontakt z absolwentami uczelni, badanie jakości kształcenia, promocja uczelni, ocena usług ABK – dalsza strategia działań

Bonifikaty dla absolwentów

Wyższa Szkloła Biznesu w Dąbrowie Górniczej wspiera aktywnie swoich absolwentów w rozwoju karier. Wszyscy absolwenci Uczelni mogą korzystać z szeregu bardzo atrakcyjnych bonifikat, które dotyczą :

 

1. STUDIA

 

Zniżki na studia:

 

I stopnia (licencjackie, inżynierskie): 20 % (kierunki KLIKNIJ) II stopnia  (uzupełniające mgr): 20% (kierunki KLIKNIJ) Podyplomowe: 20%,  nawet do 1140 zł (kierunki KLIKNIJ)

 

 

2. KURSY JĘZYKOWE

Zniżki na kursy językowe:

Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki. Absolwenci Europejskiej Szkoły Języków Obcych oraz studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowych  Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej mają prawo do 100 zł zniżki w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki. Słuchacze Europejskiej Szkoły Języków Obcych, którzy skutecznie polecą kurs języka obcego i zachęcą do uczestnictwa w kursie znajomego bądź członka rodziny otrzymują jednorazowo 100 zł bonifikaty w opłatach czesnego za każdą zgłoszoną osobę. Bonifikata dotyczy maksimum 5  poleconych przez Słuchacza osób, a uzyskana zniżka  nie może łącznie przekroczyć  kwoty 500 zł. KURSY (kliknij)

 

3. CERTYFIKATY AUDITORA

 

bonofikaty na szkolenia auditora realizowane we współpracy  z firmą TÜV NORD Polska nawet do 1200 zł  (Certyfikowane kursy Auditora  24 godzinne- całkowity koszt do 550 zł, w porównaniu do ceny rynkowej szkoleń 1500-2000 zł)


4. BEZPŁATNE UCZESTNICTWO

 

Klub Coacha (szczegóły KLIKNIJ) Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów WSB (szczegóły KLIKNIJ)


5. AKADEMICKIE BIURO KARIER (KLIKNIJ)


Bezpłatne szkolenia Bezpłatne porady doradcy zawodowego Bezpłatne sesje coachingowe

   
 


 

Nasi partnerzy

Kontakt

Akademickie Biuro Karier

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

u. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza

32 295 93 15

www.wsb.edu.pl/abk

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji