Artykuły

Fizjoterapia

Atuty studiów:


- profil praktyczny kształcenia,

- 920 godzin praktyk,

- zajęcia kliniczne w placówkach służby zdrowia,

- dodatkowe zajęcia z zakresu fizjoterapii w geriatrii, kinesiotapingu.


 

 

 

Sprawdź ofertę studiów dofinasowanych "Wsparcie na starcie"

 Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarneAbsolwent kierunku fizjoterapia w trakcie studiów zyskuje  wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z chorymi cierpiącymi na różne formy upośledzenia czynności narządów ruchu, narządów wewnętrznych i inne niepełnosprawności, umiejętności pozwalające na kształtowanie, przywracanie i podtrzymywanie sprawności i wydolności osób w różnym wieku oraz kształtowanie tych cech na poziomie optymalnym dla danej osoby uwzględniając jej wiek i rodzaj schorzenia; umiejętności prowadzenia ćwiczeń korekcyjnych z dziećmi i młodzieżą z wadami postawy ciała, podejmowania współpracy z lekarzami i całym zespołem rehabilitacyjnym w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów procesu usprawniania w tym kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii.

 

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:


- wykorzystywania wiedzy z zakresu budowy anatomicznej podstawowych układów a w szczególności aparatu ruchu człowieka w kontekście jego funkcjonowania;
- funkcjonowania poszczególnych układów człowieka, zwłaszcza związanych z poruszaniem się, sterowaniem ruchami i wysiłkiem fizycznym;
- opisu i interpretacji biochemicznych mechanizmów funkcjonowania organizmu oraz podstawowych wskaźników biochemicznych i ich zmian w efekcie niektórych schorzeń lub wysiłku fizycznego;
- udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej - zwłaszcza w stanach zagrożenia życia;
- opisu i analizy czynnościowej prostych i złożonych ruchów człowieka w warunkach prawidłowych i różnych zaburzeniach układu ruchu;
- podejścia systemowego i indywidualnego w fizjoterapii.

 

dysponuje umiejętnościami:


- wykonywania podstawowych zabiegów fizykalnych;

- opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki fizykoterapii;
- wykonywania ćwiczeń leczniczych;

- opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki usprawniania leczniczego;
- wykonywania zasadniczych zabiegów manualnych; opisu i interpretacji podstawowych technik i metodyki terapii manualnej;
- wykonywania podstawowych form masażu leczniczego;

- opisu i interpretacji teoretycznych podstaw techniki i metodyki masażu leczniczego;
- wykorzystywania różnych form aktywności w nauczaniu ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności ruchowych,

 

Absolwent kierunku fizjoterapia jest przygotowany do podjęcia pracy m.in.


- w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia (przychodnie, szpitale, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, gabinety rehabilitacyjne),

- sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach sportowych, jednostkach badawczych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej, publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu inwalidów i adaptacyjnej aktywności ruchowej, gabinetach odnowy biologicznej, placówkach administracji państwowej i samorządowej, ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży.

 

Miło nam poinformować, że do realizacji studiów nasza Uczelnia pozyskała wielu atrakcyjnych partnerów. Wśród nich znalazły się najważniejsze szpitale i ośrodki fizjoterapii w naszym regionie m.in. Szpital im św. Barbary w Sosnowcu - jeden z największych placówek tego typu.

 
Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.


//

czytaj więcej o Fizjoterapia

 

Nasi partnerzy

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji