Artykuły

Pedagogika studia wyższe

 PedagogikaAtuty studiów:

 - studia I i II stopnia,

 - zajęcia specjalizacyjne już od 1 roku studiów,

 - specjalności tworzone we współpracy z pracodawcami: Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej, Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej,

 - dodatkowa specjalność na studiach I stopnia: edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie

 - kursy i szkolenia: wychowawca kolonijny, animator gier i zabaw, profilaktyka uzależnień, praca z klientem w oporze i in.

- program spec. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne zgodny ze standardami kształcenia nauczycieli (Minister Edukacji i Szkolnictwa Wyższego).

 

 

Sprawdź ofertę studiów dofinasowanych "Wsparcie na starcie"

 Specjalności:
Wybierz studia


Studia I stopnia licencjackie

 

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

Resocjalizacja

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (specjalność dodatkowa)

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (specjalność dodatkowa

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

 

Studia II stopnia magisterskie

 

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami nowoczesnych technologii w edukacji

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

Doradztwo zawodowe i coaching kariery

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

Opieka nad osobami starszymi

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Celem kierunku Pedagogika w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest profesjonalne przygotowanie pedagogów do pracy z dziećmi i młodzieżą, dorosłymi, osobami w tzw. III wieku, a także osobami wykazującymi syndrom nieprzystosowania społecznego.

 

Absolwent Pedagogiki posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu przedmiotów pedagogicznych, w szczególności podstaw pedagogiki, systemów pedagogicznych, teorii wychowania i teorii kształcenia, pedagogiki społecznej i socjologii wychowania uzupełnioną elementami wykształcenia filozoficznego, psychologicznego i socjologicznego.

 

Absolwenci Pedagogiki zyskują nowe umiejętności i kwalifikacje m.in. komunikacji społecznej i posługiwania się warsztatem diagnostycznym, co pozwala na tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu metodycznego. Posiadają umiejętności: refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową, pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej, samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalności. Potrafią posługiwać się narzędziami i metodami technologii informacyjnej, a ponadto w trakcie studiów poznają język obcy na poziomie pozwalającym posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki.

 

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.


Gdzie szukać pracy?

 

Absolwent kierunku pedagogika jest przygotowany do pracy w :

przedszkolach,
szkołach podstawowych, klasach I-III,
policji, sądach (kurator sądowy), placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej,
stowarzyszeniach i fundacjach,
zakładach poprawczych, karnych dla młodocianych oraz dorosłych,
ośrodkach profilaktyki uzależnień,
urzędach pracy,
szkolnych ośrodkach kariery (doradca zawodowy).

 

Uzyskiwany tytuł:

licencjat (6 semestrów) magister (4 semestry)

 

Tryb studiów:

studia I i II  stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne

 
Sylabusy do zajęć

Studia I-go stopnia Studia II-go stopnia

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji