Artykuły

Pedagogika społeczna jako nauka stosowana od zarania swoich dziejów skupiała się na istotnych kwestiach społecznych, na ich diagnozie i próbach intelektualnego oraz empirycznego rozwiązania. Zmieniający się świat przynosi stale nowe kwestie i problemy. Dla pedagogiki społecznej przedmiotem badań jest środowisko życia. Podejmowane współcześnie jego redefinicje i dookreślenia świadczą o żywotności i potencjale twórczym dyscypliny i osób ją uprawiających. Świadczą też, że jest to ważna kategoria analityczna teorii i empirii. Stąd dwudzieste,  jubileuszowe spotkanie – a kolejne organizowane przez Katedrę Pedagogiki WSB w Dąbrowie Górniczej  odwołuje się do idei środowiska i jego roli w budowaniu sąsiedztwa.

 

Zakres Konferencji nie jest przypadkowy. Jest ona kontynuacją 20-letniej tradycji wymiany myśli pedagogiki społecznej przedstawicieli ośrodków akademickich krajów Europy Środkowej. W dialogu uczonych i praktyków sąsiadujących państw twórcy Sociali upatrywali siły witalnej pedagogiki społecznej. Będzie ona mogła stawić czoła pojawiającym się problemom społecznym takim jak różne wizje wzajemnej egzystencji i współpracy budowanie kapitału społecznego, nowe ryzyka społeczne i zagrożenia, starzejące się społeczeństwa, perspektywa i dylematy funkcjonowania w cyfrowym świecie.  

 

Celem dysputy, zarówno obrad plenarnych, jak i paneli dyskusyjnych, jest wymiana doświadczeń, diagnoza pól partycypacji czy interwencji społecznej oraz budowania wspólnoty. Sąsiedztwo jest zarówno inspiracją, jak i wartością samą w sobie. Kultury pogranicza były twórcze, czego mamy liczne przykłady w historii  dziejów Europy. Żywimy nadzieję, że jest tak i teraz.

 

Problematyka podjęta w sesji plenarnej, zostanie uszczegółowiona w panelach dyskusyjnych w oparciu o referaty zgłoszone w ramach call for papers*  do dnia 31 lipca 2016 na adres konferencji. Tematyka paneli dotyczy różnych aspektów partycypacji społecznej i współistnienia sąsiedzkiego. 

 

Języki obowiązujące na konferencji: polski, czeski, słowacki, angielski. Podczas wystąpień plenarnych będziecie Państwo mogli korzystać z tłumaczenia symultanicznego.

Języki publikacji naukowych: polski, czeski, słowacki, angielski

 

Miejsce konferencji: Wyższa Szkoła Biznesu, Dabrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1C, Audytorium Maksimum

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji