Artykuły

Zarządzanie studia wyższe

Atuty studiów:

 

 - studia I i II stopnia,

 - specjalistyczna wiedza przekazywana przez praktyków biznesu

 - 20 specjalności do wyboru, w tym najpopularniejsze:

 - kadry i płace w praktyce,

 - rachunkowość  i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem;

 - zarządzanie menedżerskie,

 - psychologia zarządzania,

 - zarządzanie w administracji publicznej i gospodarce samorządowej

- 3-semestralne studia magisterskie dla inżynierów o specjalnościach ”menedżer projektu”, „logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, „zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy”,

- warsztaty i spotkania z praktykami,

- dla zainteresowanych certyfikaty SPSS i TUV NORD.

 

 

Sprawdź ofertę studiów dofinasowanych "Wsparcie na starcie"

 

Specjalności:

Wybierz studia


Studia I stopnia


Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne


Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Zarządzanie finansami i inwestycje giełdowe

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

Marketing i zarządzanie sprzedażą

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Psychologia w biznesie 

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne


Zarządzanie jakością  

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Zarządzanie projektem

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Kadry i płace w praktyce

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 


Studia II stopnia

 

 Zarządzanie menedżerskie

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Rachunkowość i podatki w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Kadry i płace w praktyce

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Zarządzanie finansami i inwestycje giełdowe 

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Zarządzanie sprzedażą

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Psychologia zarządzania

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Zarządzanie w administracji  publicznej

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Logistyka i transport w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Menedżer projektu

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Zarządzanie BHP

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

International Business (studia w jęz. angielskim)

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Doradztwo zawodowe i zarządzanie kompetencjami

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Zarządzanie i promocja w sporcie

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

 

Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie daje zarówno szanse pracy we własnej firmie jak i możliwość rozwoju zawodowego w wielu działach firmy, na stanowisku niższego i średniego szczebla kierowniczego lub samodzielnego specjalisty, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych, agencjach konsultingowych i reklamowych, instytucjach typu non - profit.

 

Absolwent  kierunku Zarządzanie, posiada ogólną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz wiedzę ogólnohumanistyczną o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzającą wiedzę ekonomiczną o pojęcia z zakresu socjologii, psychologii, historii i in.

 

Dysponuje umiejętnościami: analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz planowania strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy, opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych strategii przedsiębiorstwa.

 

Dysponuje umiejętnościami pozwalającymi praktycznie wykorzystywać metody matematyczne i statystyczne do badania zjawisk i procesów gospodarczych, negocjować oraz pracować w zespole. Posiada także znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią z zakresu zarządzania. Cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

 

Absolwent kierunku Zarządzanie po ukończeniu studiów magisterskich II stopnia jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera wyższego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Absolwent jest przygotowany do dalszej nauki w systemie szkolnictwa wyższego, jak również poza szkołami wyższymi i w trybie samokształcenia.

 

Studia Zarządzanie

 

Kierunek Zarządzanie otrzymał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek Zarządzanie uzyskał także akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych co pozwoli absolwentom poza dyplomem ukończenia studiów wyższych otrzymać certyfikat jakości kształcenia.


Uzyskiwany tytuł:

licencjat (6 semestrów),magister (4 semestry)

 

Tryb studiów:

studia I i II stopnia, stacjonarne oraz niestacjonarne


Kadry i płace w praktyce

Celem studiów na specjalności kadry i płace w praktyce jest zapoznanie studentów z praktyką stosowania przez pracodawców prawa pracy oraz nabycie przez nich wysokich kompetencji pracownika działu kadr.

czytaj więcej o Kadry i płace w praktyce

Zarządzanie sprzedażą

Marketing i zarządzanie sprzedażą - kierunek Zarządzanie

Studia na specjalności zarządzanie sprzedażą skupiają się na zagadnieniach związanych z działaniami marketingowymi przedsiębiorstw, instytucji i organizacji. Dają wykształcenie pozwalające podjąć przace w działach marketingu i/lub sprzedaży przedsiebiorstw każdej branży. Oprócz wiedzy teoretycznej studenci zdobywają praktyczne umiejętności.

 

czytaj więcej o Zarządzanie sprzedażą

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji