Publikacje

  1. Opłata za udział w konferencji z publikacją  - 300 zł.
  2. Publikacja w recenzowanej monografii, zamieszczana na podstawie pozytywnej recenzji. Przygotowanie materiału do publikacji według wytycznych – wymogi edytorskie (zakładka publikacje na stronie konferencji). Zamieszczane referaty będą traktowane jako rozdziały w monografii.
    Uwaga: rozdział w monografii jest spełnieniem minimalnych wymogów w działalności publicystycznej dla otwarcia przewodu doktorskiego wg. nowej procedury.
  3. Prezentacja referatów, w zależności od ilości zgłoszeń, w piątej sesji moderowanej lub w czwartej i piątej sesji moderowanej w dniu 23 maja. Wystąpienie do 15 minut, z wykorzystaniem przygotowanej prezentacji. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo wybrania referatów do prezentacji, bazując na ich spójności tematycznej z programem konferencji oraz wartości merytorycznej.  
  4. Zgłoszenie do udziału  w konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie konferencji.
  5. Inne sprawy organizacyjne na stronie konferencji.

Pliki do pobrania 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji