Program

Miejsce konferencji:

 

Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c

 

Audytorium D

 


RAMOWY PLAN KONFERENCJI23 maja, czwartek 

09.00 - 10.00

Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10.15

Uroczyste rozpoczęcie konferencji 

10.15 – 11.00

 

PIERWSZA SESJA MODEROWANA: Europa środkowowschodnia obszarem trwałości bezpieczeństwa europejskiego - regionalne uwarunkowania bezpieczeństwa

prowadzący:

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Załęski, Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Akademia WSB,

dr Paulina Polko, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Akademii WSB


podinsp. Gabriela SOCHA, Naczelnik Wydziału, Gabinet  KWP: 

Policja w systemie bezpieczeństwa państwa. Doświadczenia, działanie, perspektywy.

 

prof. nadzw. dr hab. Marek WALANCIK, kierownik Katedry Pedagogiki, Akademia WSB:

Siły zbrojne w tradycji i kształtowaniu bezpieczeństwa w regionie.


dr Tomasz WAŁEK, Uniwersytet Łódzki:

Matryca bezpieczeństwa jako narzędzie zarządzania ryzykiem Bezpieczeństwa Polski.

 

11.00 – 11.15

PRZERWA KAWOWA

11.00 – 13.00

WIRTUALNA STRZELNICA I LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE - warsztaty dla młodzieży

 

11.15 – 13.00

DRUGA SESJA MODEROWANA: Dziedzictwo narodowe, potencjał i zasoby obronne państwa oraz ich wpływ na kształtowanie bezpieczeństwa.


CZĘŚĆ PIERWSZA:

prowadzący:

prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, kierownik Katedry Pedagogiki, Akademia WSB,

prof. nadzw. dr hab. Ryszard Szynowski, Kierownik Seminarium Doktorskiego w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie Akademia WSB

  

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof ZAŁĘSKI, Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Akademia WSB:

Broń Jądrowa w relacjach i stosunkach międzynarodowych.

 

prof. Eng. PhD., Martin PETRUF,  Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Akademia WSB:

Security and defense – priorities of the European Union.

 

mgr Artur MUSIAŁ,  doktorant Akademia WSB:

Lotniskowa Służba Ratowniczo-Gaśnicza w systemie bezpieczeństwa państwa. Aktualne problemy organizacyjno-prawne.


CZĘŚĆ DRUGA:

prowadzący:

prof. nadzw. dr hab. Robert Socha, Dyrektor Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym, Akademia WSB,

dr Robert Gwardyński, Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Akademia WSB

 

dr Paulina POLKO, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Akademia WSB:

Nieoczekiwani terroryści. ISIS a sprawa polska. 

 

mgr Andrzej WYSTALSKI, doktorant, Akademia WSB:

Współczesne rozumienie bezpieczeństwa.

 

Jagoda NOCOŃ, studentka kierunku bezpieczenstwo narodowe Akademia WSB:

Terenowe Organy Administracji Wojskowej w kształtowaniu postaw patriotycznych.

 

13.00 – 13.30

 

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

prowadzący prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, kierownik Katedry Pedagogiki, Akademia WSB

 

wystąpienia prowadzących sesje plenarne

 

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji