PROGRAM

PROGRAM KONFERENCJI

MIEJSCE KONFERENCJI: Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, Audytorium D

 

17 maja 2018 r.

 

 

13.00 – 13.30

Rejestracja uczestników

13.30 – 13.40

Rozpoczęcie konferencji

prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik - Prorektor ds. Nauki

 

 

13.30 – 15.00

SESJA MODEROWANA – część I

„Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym – nowe wymiary zagrożeń”


Prowadzący:

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Nowak

prof. dr hab. Jan Wojnarowski

Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Akademii WSB

 

 • prof. nadzw. dr hab. Adrian Siadkowski – Akademia WSB,
  Sekuratyzacja kryzysu migracyjnego
 • prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Orłowska – Akademia WSB,
  Wykluczenie cyfrowe a bezpieczeństwo we współczesnym świecie
 • prof. nadzw. dr hab. Robert Socha – Akademia WSB,
  Straże gminne w systemie lokalnego bezpieczeństwa
 • ppłk mgr Andrzej Wystalski, Akademia WSB,
  Bezpieczeństwo narodowe państwa w XXI wieku
 • dr Jerzy Buczko, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Wielona w Legnicy,
  Międzynarodowa przestępczość jako zagrożenie bezpieczeństwa Polski w XXI wieku

 • dr inż. Krystian Mączka, Akademia WSB,
  Cyberzagrożenia w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
 • dr Jerzy Gąsiorowski, Akademia WSB,
  Cyberprzestępczość – zagrożenie bezpieczeństwa Polski w ujęciu prawno-kryminalistycznym
 • dr inż. Maciej Szmit, Uniwersytet Łódzki,
  O normatywnych definicjach cyberbezpieczeństwa
 • mgr inż. Piotr Wojton, Nowatel Sp. z o.o.,
  Nowoczesne technologie w naukach o bezpieczeństwie

 

15.00 – 15.15

Przerwa kawowa

 

 

15.15 – 16.30

SESJA MODEROWANA - część II

„Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym – nowe wymiary zagrożeń”


Prowadzący:

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Nowak

prof. dr hab. Jan Wojnarowski

Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Akademii WSB

 

 • dr Marlena Lorek, Politechnika Rzeszowska
  Policja w zwalczaniu terroryzmu w Polsce
 • Marcin Dochniak, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie,
  Percepcja zagrożeń bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w oparciu o zapisy jej dokumentów programowych w sferze bezpieczeństwa
 • Jakub Gorzeń, Valentyn Hroshyk
  Współczesny wpływ rosyjskiej propagandy na polskie społeczeństwo
 • Grzegorz Matuszek, Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Policji w Żorach, Wykorzystanie monitoringu miejskiego na rzecz bezpieczeństwa  i porządku publicznego

 • Piotr Ciach, Uniwersytet Łódzki,
  Terminal LNG jako kluczowy element strategii bezpieczeństwa energetycznego Polski
 • Agnieszka Wicha, Uniwersytet Kardynał Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
  Bezpieczeństwo finansowe Rzeczypospolitej Polskiej a działalność agencji ratingowych

18.00

Kolacja dla uczestników z pełną opłatą

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w kolacji do dnia 13.05.2018 r. na adres: bezpieczenstwopolski@wsb.edu.pl

 

 

 

18 maja 2018 r.09.00 – 10.00

Rejestracja uczestników konferencji

 

 

10.00 – 10.15

Uroczysta Inauguracja Konferencji

 • prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz – Rektor Akademii WSB

 • Waldemar Andzel – Poseł na Sejm RP

 • płk Białas Tomasz - Dowódca 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

10.15 - 10.20

Prezentacja Partnera Strategicznego Konferencji - Stal-Systems S.A.

Stanisław Olejarka - Prezes Zarządu

 

 

10.20 – 11.45

 

 SESJA MODEROWANA PIERWSZA 

„100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Bezpieczeństwo dobrem wspólnym. Przeszłość i przyszłość w kształtowaniu bezpieczeństwa Regionu i Polski”

 

Prowadzący:

dr Paulina Polko – Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Akademii WSB
prof. nadzw. dr hab. Adrian Siadkowski
Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Akademii WSB

 

 • nadinsp. mgr Krzysztof Justyński – Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach

 • płk Białas Tomasz - Dowódca 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

 • mjr Łukasz Górny – Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach

 • st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Biskup – Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

 • prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik – Prorektor ds. Nauki Akademii WSB

 • płk dr hab. inż., prof. AWL Witalis Pellowski – Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 • prof. Zdzisław Jagiełło – Kierownik Zakładu Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,
  Humanizm, a bezpieczeństwo narodu i jednostki – historia i współczesność

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Załęski - Akademia WSB
  Wojska Obrony Terytorialnej w systemie obronnym państwa

 • prof zw. dr hab. Wojciech Kojs - Akademia WSB
  Edukacja dla bezpieczeństwa

 

11.45 – 12.00

Przerwa kawowa

12.00 – 13.30

SESJA MODEROWANA DRUGA

„Bliżej, czy dalej do współczesnego konfliktu w Europie?”


Prowadzący:

prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik – Prorektor ds. Nauki Akademii WSB

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Załęski – Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Akademii WSB

 

 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Nowak – Akademia WSB,
  Uwarunkowania bezpieczeństwa Polski w XXI wieku
 • prof. dr hab. Jan Wojnarowski, Akademia WSB
  Gotowość obronna państwa w systemie  bezpieczeństwa narodowego
 • prof. dr hab. Janusz Karpowicz, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Bezpieczeństwo militarne na progu XXI wieku

 • prof. Eng. PhD. Milan Sopóci, prof. Eng. PhD. Martin Petruf, Akademia WSB,
  Security and defense – priorities of the European Union

 • dr Paulina Polko, Akademia WSB
  Siły Zbrojne RP w koncepcjach bezpieczeństwa polskich partii politycznych po 1989 roku

 • dr Karolina Wojtasik, RdB. Rozwiązania dla Bezpieczeństwa

  Infrastruktura krytyczna czy tzw. miękkie cele? Gdzie najczęściej atakują terroryści?

 • dr Kamila Kasperska Kurzawa, Uniwersytet Opolski,
  Budowa armii europejskiej PESCO. Znaczenie i perspektywy dla Polski
 • dr Maciej Karwas, PWSZ w Skierniewicach,
  Polskie służby specjalne w obliczu konfliktu zbrojnego  na Ukrainie

 

13.30 – 14.15

Przerwa na lunch

14.15 – 15.00

SESJA MODEROWANA TRZECIA

„Terenowe Organy Administracji Wojskowej i jednostki wojskowe w kształtowaniu postaw patriotycznych”

Prowadzący:

 

prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik

dr Paulina Polko

 

 • płk mgr Andrzej Kłuś – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Będzinie
 • por. Jolanta Połeć – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie
 • ppłk Grzegorz Gdula – Szef 34 Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu

 

15.15 – 15.30

 

PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Prowadzący: prof. nadzw dr hab. Marek Walancik

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji