I edycja konferencji - 2017 r.

PROGRAM KONFERENCJI

 

MIEJSCE KONFERENCJI: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej –
sesja plenarna - Audytorium D
sesje panelowe – sale 327, 328, 329 - II piętro

TERMIN: 18 maja 2017 r.

PRZEBIEG:

Początek konferencji – 18 maja

8.30 – 9.30

Rejestracja uczestników – poranna kawa

9.30 – 10.00

Uroczyste otwarcie Konferencji, powitanie gości - prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz - Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej -

 

 

10.00 – 12.00

 SESJA PLENARNA

Strategie, koncepcje oraz zasoby bezpieczeństwa narodowego

Prowadzący:

prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik (WSB)

dr hab. inż. Krzysztof Załęski (WSB)

10.00 – 10.15

 

Edukacja międzykulturowa – porażka, czy szansa w działaniach na rzecz bezpieczeństwa Polski – prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik (WSB)

10.15 – 10.30

Mapa zagrożeń dla bezpieczeństwa globalnego
- płk dr hab. Tadeusz Zieliński (ASzW)

10.30 – 10.45

Przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego - prof. dr hab. Jan Wojnarowski (WSB)

10.45 – 11.00

Ewolucja podejścia Sojuszu Północnoatlantyckiego do reagowania kryzysowego - dr hab. Eugeniusz Cieślak (WAT)

11.00 – 11.15

Siły zbrojne w państwie demokratycznym
- prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Załęski (WSB)

11.15 – 11.30

Współczesne aspekty przeciwdziałania terroryzmowi lotniczemu -
dr hab. Adam Radomyski (WSOSP)

11.30– 12.00

Dyskusja, pytania, problemy, komentarze

12.00 – 12.30

PRZERWA KAWOWA – DYSKUSJE KULUAROWE

12.30 – 14.00

SESJE PANELOWE

12.30 – 14.00

PANEL PIERWSZY

Konfrontacja informacyjna we współczesnych relacjach międzynarodowych (sala 327 - II piętro)


Prowadzący:

dr Paulina Polko (WSB)

płk dr hab. Tadeusz Zieliński (ASzW)

12.30 – 12.45

Wojna informacyjna jako element wojny hybrydowej - case study rosyjskiej aktywności w tym obszarze od 2014 roku - dr Paulina Polko (WSB)

12. 45 – 13.00

Atrofia strategiczna Zachodu w relacjach międzynarodowych z państwami niedemokratycznymi - dr inż. Maciej Milczanowski (WSIiZ w Rzeszowie)

13.00 – 13.15

Bezpieczeństwo i tematyka obronna w rosyjskich programach informacyjnych i publicystycznych - dr Agata Krzywdzińska (Uniwersytet Jagielloński)

13.15 – 13.30

Analiza e-public relations baz lotniczych – dr hab. Justyna Lipińska (WSOSP)

13.30 13.45

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w świetle zagrożeń przestępczością gospodarczą - dr Jerzy Gąsiorowski (WSB)

13.45 – 14.00

Dyskusja, pytania, problemy, komentarze

 

12.30 – 14.00

PANEL DRUGI

Różne aspekty bezpieczeństwa narodowego
i międzynarodowego (sala 328 - II piętro)


Prowadzący:

prof. dr hab. Jan Wojnarowski (WSB)

prof. ing. PhD Milan Sopoci (WSB)

dr hab. Adam Radomyski (WSOSP)

12.30 – 12.45

Lotnictwo w osiąganiu celów strategicznych – ppłk dr inż. Paweł Mróz (ASzW)

12.45 – 13.00

Globalne zmiany klimatu a bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku -
dr Edyta Łońska (AMW)

13.00 – 13.15

Meteorologiczne aspekty zabezpieczenia działań bojowych -
płk rez. mgr inż. Leszek Kilanowski (WAT)

13.15 – 13.30

Wybrane aspekty tworzenia polskich uregulowań prawnych w transporcie lotniczym materiałów niebezpiecznych - dr Daniel Kucharek (WSOSP)

13.30 – 13.45

Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce - rola, zadania i odpowiedzialność – mgr Alicja Paluch (Uniwersytet Opolski)

13.45 – 14.00

Dyskusja, pytania, problemy, komentarze

 

12.30 – 14.00

PANEL TRZECI

Administracja publiczna w systemach bezpieczeństwa narodowego (sala 329 - II piętro)


Prowadzący:

prof. nadzw. dr hab. Robert Socha (WSB)

dr hab. inż. Eugeniusz Cieślak (WAT)

dr inż. Izabela Horzela (ASzW)

12.30 – 12.45

Zadania administracji publicznej w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego - dr inż. Izabela Horzela (ASzW)

12.45 – 13.00

Implementacja community policing w strażach gminnych (miejskich) na przykładzie działania Straży Miejskiej w Skoczowie -
prof. nadzw. dr hab. Robert Socha (WSB) 

13.00 – 13.15

Współpraca organizacji w zapewnieniu bezpieczeństwa w XXI wieku -
ppłk mgr Andrzej Wystalski (WSB)

13.15 – 13.30

Poczucie bezpieczeństwa – wybrane modele teoretyczne i narzędzia pomiaru  - mgr Konrad Harasim (UPH Siedlce)

13.30 – 13.45

Bezpieczeństwo działania Zespołów Ratownictwa Medycznego podczas zdarzenia z użyciem broni palnej – analiza przypadku -
dr n. o zdr. Jarosław Madowicz (WSB)

13.45 – 14.00

Dyskusja, pytania, problemy, komentarze

 

14.00 – 14.30

 

PODSUMOWANIE KONFERENCJI – sesja plenarna i sesja panelowa - zakończenie konferencji

14.30 – 15.30

Obiad dla uczestników konferencji

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji