Strona główna

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym dniach 29-30 września 2017 roku przez Katedrę Pedagogiki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 26. Ogólnopolskim Sympozjum Naukowym „CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA”.

 

Ostatnie, 25. Jubileuszowe Sympozjum odbyło się we wrześniu roku 2015 w gościnnych murach Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Obecnie sympozjum będzie się odbywać w cyklu 2-letnim.

 

Celem sympozjum jest wymiana teoretycznych refleksji oraz praktycznych doświadczeń w obszarze szeroko rozumianego wykorzystywania mediów cyfrowych w procesie edukacji całożyciowej. Media cyfrowe coraz silniej przenikają do naszego życia, niemal we wszystkich jego aspektach. Niepostrzeżenie staliśmy się obywatelami świata hybrydowego, który powstał w wyniku naturalnej integracji świata realnego i wirtualnego. Zanurzenie w świecie mediów elektronicznych dotyczy szczególnie ludzi młodych.

 

Wyzwaniem współczesności jest konieczność poszukiwania dróg zrównoważenia postępu technologicznego i humanistycznej refleksji – zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. W ramach sympozjum planujemy podjęcie dyskusji, zmierzającej do sformułowania wniosków, w jaki sposób we współczesnym świecie nieustannych zmian, nasyconym mediami cyfrowymi, kształcić człowieka refleksyjnego, krytycznego, odpowiedzialnego i odpornego na manipulacje, dla którego media będą narzędziami rozwoju, a nie intelektualnej i kulturowej degradacji.

 

Zgłoszenie udziału w sympozjum odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego w zakładce „Formularz zgłoszeniowy”.

 

Wyrażając radość i nadzieję na spotkanie na 26. sympozjum „Człowiek – Media – Edukacja” w Dąbrowie Górniczej pozostaję z wyrazami szacunku i nauczycielskim pozdrowieniem,

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji