Informacje dla Autorów

 

Planujemy wydanie monografii zawierającej artykuły Autorów przed sympozjum. Monografia będzie punktowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym – rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech lub więcej – 5 pkt. (artykuł musi mieć objętość minimum 0,5 arkusza wydawniczego, tj. 20 tys. znaków, czyli 11 standardowych stron maszynopisu, wliczając wszystkie obiekty graficzne, np. tabele, rysunki, wykresy).

W przypadku artykułów w języku angielskim istnieje możliwość publikacji w czasopiśmie „Forum Scientiae Oeconomia” – 7 pkt. Szczegółowe warunki publikacji podane są na stronie http://www.wsb.edu.pl/statement-for-authors,m,f,2041,2049Nie gwarantujemy wydania numeru przed Sympozjum.

Prosimy o staranne przygotowanie tekstu pod względem merytorycznym, językowym oraz redakcyjnym. Ponadto prosimy, aby uwzględnić w treści swoich artykułów, iż publikacja będzie miała charakter monografii, a nie materiałów sympozjalnych. Artykuły powinny być oryginalne, dotychczas nigdzie niepublikowane.

Przy referatach kilkuosobowych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa indywidualnie dla każdej z osób uczestniczących w sympozjum.

Prosimy o nadsyłanie tekstów artykułów, zgodnych z wymogami dostępnymi w opcji „Wymagania edytorskie” wraz z oświadczeniem Autora (dostępne w tej opcji) w postaci elektronicznej do dnia 21 czerwca br. na adres jmorbitzer@wsb.edu.pl. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji