Partnerzy

Misja Akademii WSB brzmi „Oferując profesjonalizm i wiedzę Akademia WSB kształci otwartych na wyzwania absolwentów potrafiących dynamicznie reagować na zmiany zachodzące w otoczeniu. Prowadząc badania naukowe w powiązaniu z praktyką gospodarczą kreuje wymierne wartości dla społeczeństwa i świata biznesu".

Celem działalności Akademii WSB jest kształcenie specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych. Poza działalnością dydaktyczną Uczelnia realizuje badania naukowe oraz prowadzi działalność dotyczącą aktywizowania szeroko rozumianego społeczeństwa regionu.

Tworząc akademickie tradycje w regionie i mieście, gwarantując wysoki poziom oraz europejski wymiar kształcenia, Uczelnia stwarza społeczności regionu możliwość samorealizacji i szanse na awans cywilizacyjny w dobie szybko restrukturyzującej się gospodarki. Misją naszej Uczelni jest także rozwijanie kreatywności i wspieranie dążeń do osiągania sukcesów oraz stworzenie solidnych podstaw do dalszej permanentnej edukacji. Potencjał intelektualny pracowników naukowych WSB służy społeczności regionu poprzez planowe projekty badawczo-naukowe.

 

 

 

Instytut EuroSchola - Edukacja bez granic

Organizacja ta jest jedną z wiodących organizacji szkoleniowych działających we wschodniej części Czech. Została założona w 2000 roku i obecnie zatrudnia ponad 10 pełnoetatowych pracowników. Współpracuje również ze stałą grupą 20 zaufanych wykładowców.

Pracuje głównie jako jednostka szkoleniowa, oferująca wysokiej jakości certyfikowane (w ramach czeskiego Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu, Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) kursy w następujących dziedzinach:

- ICT,
- Kursy umiejętności menedżerskich i miękkich,
- Kursy w zakresie zarządzania projektami europejskimi, w tym indywidualne wyjazdy studyjne za granicę, koncentrujące się głównie na wykorzystaniu środków unijnych.

Organizacja stale współpracuje z klientami korporacyjnymi, administracją publiczną, nauczycielami oraz urzędami pracy.

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji