O projekcie

 

Tytuł projektu: “IN SITU - Intergenerational Social Innovation Support Scheme”

 

Program: Interreg Europa Środkowa.

Priorytet 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększania konkurencyjności Europy Środkowej

 

Okres realizacji: według wniosku: 01.04.2019 - 31.03.2022.

 

Województwo i Uczelnia będą odpowiedzialni za stworzenie i wdrożenie w województwie śląskim strategii rozwoju innowacji społecznych ukierunkowanych na aktywizację zawodową długotrwale bezrobotnych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wchodzących na rynek pracy oraz obywateli w wieku 50+.

W ramach projektu w każdym z 6 partnerskich regionów (Województwo Śląskie - Polska, Miasto Wiedeń – Austria, Region Veneto – Włochy, Stuttgart – Niemcy, Rijeka – Chorwacja, Maribor - Słowenia) powstaną Regionalne Centra Innowacji Społecznych (Regional Social Innovation Hubs), których celem jest wieloaspektowe wsparcie długotrwale bezrobotnych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wchodzących na rynek pracy oraz obywateli w wieku 50+. Uczelnie, regiony oraz podmioty społeczne z Europy Środkowej wypracują międzynarodowy ekosystem innowacji społecznych oparty o założenia przedsiębiorczości społecznej, programy treningowe oraz mentoring.

Akademia WSB pełni również funkcję lidera zadania dotyczącego upowszechniania rezultatów projektu w Europie Środkowej. Uczelnie przygotuje strategię komunikacji, Mapę i Bazę Innowacji Społecznych w Europie Środkowej, a także kampanię w mediach społecznościowych, publikacje i materiały promocyjne.

 

Etapy projektu:

 1. Stworzenie bazy instytucji i organizacji zajmujących się wsparciem grup nieuprzywilejowanych w regionach objętych partnerstwem – Mapa innowacji społecznych na terenie Europy Środkowej.
 2. Działania pilotażowe: Stworzenie tzw. Regional Social Innovation Hubs, które będą szkoliły pracowników organizacji pozarządowych, instytucji wspierających osoby nieuprzywilejowane, przedstawicieli inicjatyw mogących promować przedsiębiorczość społeczną, czy wspierać grupy nieuprzywilejowane oraz (w miarę możliwości) przedstawicieli grup nieuprzywilejowanych. Regional Social Innovation Hubs będą prowadzone przez Partnerów Projektowych. Ich celem jest wypracowanie rozwiązań w zakresie przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, które docelowo będą mogły zostać przetransferowane do grup nieuprzywilejowanych.
 3. Wdrażanie wypracowanych przez Regional Social Innovation Hubs rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej, np. wprowadzenie nowych rozwiązań w regionalnych organizacjach wspierających osoby nieuprzywilejowane.

 

Partnerami projektu są również:

 • Miasto Wiedeń (Vienna Board of Education) – Lider projektu,
 • Vienna University of Economics and Business (Austria),
 • Region of Veneto - Department of Labour (Włochy),
 • ENAIP Veneto Social Enterprise (Włochy),
 • Stuttgart Region Economic Development Corporation (Niemcy),
 • Stuttgart Media University (Niemcy),
 • Miasto Rijeka (Chorwacja),
 • Science and Technology Park of the University of Rijeka Ltd. (Chorwacja),
 • Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA, an Institution (Słowenia),
 • OZARA d.o.o. Service and Disability Company (Słowenia).

 

 Oficjalna strona www Projektu: www.interreg-central.eu/in-situ

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji