Komitet Naukowy

KOMITET NAUKOWY XXVII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
„CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA” 27-28 września 2019 r.

 

 • Prof. nadzw. Akademii WSB dr Zdzisława DACKO-PIKIEWICZ – JM Rektor Akademii WSB
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław DZIEKOŃSKI – JM Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 • Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard TADEUSIEWICZ dr h.c. multi – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków – Honorowy Przewodniczący
 • Dr hab. inż. Janusz MORBITZER, prof. AWSB – Akademia WSB – Przewodniczący
 • Dr hab. Marek WALANCIK, prof. AWSB – Kierownik Katedry Pedagogiki, Akademia WSB
 • Doc. PhDr. Zlatica BAKOŠOVÁ – Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja
 • Doc. PhDr. Václav BĚLÍK Ph.D. – Uniwersytet Hradec Králové, Czechy
 • Prof. zw. dr hab. inż. Wojciech CELLARY – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 • Prof. dr hab. Oksana DESYATNYUK – Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu, Ukraina
 • Prof. zw. dr hab. Stanisław DYLAK – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Dr hab. Anna Halina FIDELUS, prof. UKSW – Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 • Prof. zw. dr hab. Janusz GAJDA (Członek Honorowy)
 • Prof. zw. dr hab. Tomasz GOBAN-KLAS – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
 • Prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz GOGOŁEK – Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Prof. zw. dr hab. Agnieszka GROMKOWSKA-MELOSIK – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Prof. zw. dr hab. Stanisław JUSZCZYK – Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Prof. zw. dr hab. Wojciech KOJS – Akademia WSB
 • Prof. zw. dr hab. Jan MADEY – Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Włodzimierz MARCIŃSKI – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • Prof. zw. dr hab. Zbyszko MELOSIK dr h.c. – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Prof. zw. dr hab. Mirosława NOWAK-DZIEMIANOWICZ – Uniwersytet Opolski, Opole, Akademia WSB
 • Dr hab. Małgorzata ORŁOWSKA, prof. AWSB  – Akademia WSB
 • Prof. zw. dr hab. Michał OSTROWICKI (SIDEY MYOO) – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Dr hab. Ryszard PĘCZKOWSKI, prof. UR – Dziekan Wydziału Pedagogicznego, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 • Prof. zw. dr hab. Bronisław SIEMIENIECKI – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Prof. zw. dr hab. Wacław STRYKOWSKI – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Prof. zw. dr hab. Maciej M. SYSŁO – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
 • Prof. zw. dr hab. Mirosław Józef SZYMAŃSKI – Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
 • Prof. zw. dr hab. Bogusław ŚLIWERSKI dr h.c. multi – Uniwersytet Łódzki, Łódź
 • Dr hab. Maciej TANAŚ, prof. APS – Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
 • Prof. dr hab. Olga TSARYK – Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu, Ukraina


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji