Informacje dla Autorów

Planujemy wydanie monografii zawierającej artykuły Autorów konferencji. Monografia będzie punktowana – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej – Autor artykułu otrzyma 20 pkt. Artykuły powinny być oryginalne, dotychczas nigdzie niepublikowane.

 

Wybrane artykuły po pozytywnych recenzjach ukażą się w czasopiśmie „Forum Pedagogiczne” (Wydaw. Naukowe UKSW, czasopismo na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, indeksowane w bazach ERIH Plus, CEJSH, POL-index, BazHum, ICI World of Journals).

 

Przy referatach kilkuosobowych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa indywidualnie dla każdej z osób uczestniczących w konferencji.

Prosimy o staranne przygotowanie tekstu pod względem merytorycznym, językowym oraz redakcyjnym, zgodnie z wymogami dostępnymi w opcji „Wymagania edytorskie” i przesłanie go wraz z oświadczeniem Autora w postaci elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie 30 września br. na adres jmorbitzer@wsb.edu.pl.

Pliki do pobrania 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji